Informacijsko in novinarsko središče / Desno1

IJS - 23. 3. bodo Institut obiskali predstavniki European Defence Agency.


Ljubljana - Vodstvo Instituta se bo 22. marca srečalo z vodstvom Leka. Poleg direktorja Istituta se bodo sestanka udeležili dr. M. Gams, ddr. B. Turk in dr. A. Zalar.


IJS - Stefanovi dnevi bodo potekali od 19. do 23. marca - preliminarni program


Strateški dan IJS (srečanje Znanstvenega sveta z vodji enot) bo potekal 15. in 16. marca.[PRIPNI]

Znanstveni svet Instituta je obravnaval in Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Slovenije na njen poziv poslal pripombe na metodologijo vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela. Pripombe je podprla tudi Univerza v Novi Gorici. Dodatne informacije: jadran.lenarcic@ijs.si .