Informacijsko in novinarsko središče / Desno / več / 3


Vloga žensk v znanosti danes


Statistike kažejo, da je v evropskem povprečju med tistimi, ki diplomirajo, precej več deklet, vendar jih v primerjavi s svojimi vrstniki znanstveno kariero nadaljuje bistveno manj, kar 80 % uspešnih diplomantk ne ostane v znanosti. V štirih letih trajanja 6. okvirnega programa je bilo za specifične aktivnosti za ženske v znanosti namenjenih 18 milijonov evrov. Statistike so se od 4. okvirnega programa, odkar spremljanje poteka, pa do danes sicer bistveno izboljšale, vendarle še vedno na vseh področjih brez izjeme vztraja t. i. škarjasti diagram. Danes npr. polovico doktoratov v Evropi opravijo ženske, delež profesoric pa je le 15 %.