Informacijsko in novinarsko središče / Desno

IJS - 23. 3. bodo Institut obiskali predstavniki European Defence Agency.


Ljubljana - Vodstvo Instituta se bo 22. marca srečalo z vodstvom Leka. Poleg direktorja Istituta se bodo sestanka udeležili dr. M. Gams, dr. B. Turk in dr. A. Zalar.


IJS - Stefanovi dnevi bodo potekali od 19. do 23. marca - preliminarni program


Strateški dan IJS (srečanje Znanstvenega sveta z vodji enot) bo potekal 15. in 16. marca.Mnenja.jpg

Znanstveni svet Instituta je obravnaval in Agenciji za raziskovalno dejavnost Slovenije na njen poziv poslal pripombe na metodologijo vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela. Pripombe je podprla tudi Univerza v Novi Gorici. Dodatne informacije: jadran.lenarcic@ijs.si .