Ime strani: F9 / phdet

Laboratorij za razvoj fotonskih detektorjev

#acl RokPestotnik:admin,read,write,delete,revert


stran še oblikujemo


Razvijamo in preučujemo fotonske detektorje za uporabo v eksperimentih z osnovnimi delci. Naše rešitve koristno uporabljamo tudi pri razvoju aparatur za medicinsko diagnostiko in za zaščito in reševanje v kriznih situacijah.

Sedanje aktivnosti:

  • površinska občutljivost detektorjev
  • časovna ločljivost fotopomnoževalk z mikrokanalnimi ploščami
  • pozitronska emisijska tomografija
  • določanje kvantnega izkoristka detektorjev