F9 / dipl

Povezava na F9 stran


Diplomska, magistrska in doktorska dela, izdelana na F9Magistrska dela


Avtor

Leto izdelave

Naslov

Vrsta dela

Mentor

Delovni mentor

Mitja Predikaka

2015

Karakterizacija modulov za detektor obročev Čerenkova pri spektrometru Belle II

magisterij

Rok Pestotnik

Anže Medved

2016

Karakterizacija čitalne elektronike za detektor obročev Čerenkova pri Belle II

magisterij

Rok Pestotnik

Nina Verdel

2016

Silicijeva fotopomnoževalka kot senzor svetlobe Čerenkova pri pozitronski tomografiji

magisterij

Peter Križan

Rok Dolenec

Aleš Majdič

2017

Nadgradnja študijskega pozitronskega tomografa

magisterij

Rok Pestotnik


Diplomska dela


Avtor

Leto izdelave

Naslov

Vrsta dela

Mentor

Delovni mentor

Gregor Smit

2015

Umeritev študijskega pozitronskega tomografa

diploma

Samo Korpar

Rok Dolenec

2007

Detekcija posameznih fotonov s silicijevo fotopomnoževalko

diploma

Samo Korpar

Andrej Petelin

2007

Identifikacija hadronov z detektorjem obročev Čerenkova v spektrometru Belle

diploma

Peter Križan

Matej Batič

2004

Meritve zbiranja naboja z močno obsevanimi silicijevimi detektorji

diploma

Igor Mandić

Irena Dolenc

2003

Določanje aktivnosti Sr-90 z detekcijo fotonov Čerenkova iysevanih v aerogelu

diploma

Samo Korpar

Urban Bitenc

2002

Meritev razvejitvenega razmerja D0->pi- l+ nu z detektorjem Belle

diploma

Peter Križan

Boštjan Golob

Andrej Studen

2000

Električno polje v sevalno poškodovani silicijevi p+ nn+ diodi

diploma

Marko Mikuž

Andrej Gorišek

1997

Umeritev optičnega sistema detektorja Čerenkovih obročev v spektrometru HERA-B

diploma

Peter Križan

Špela Stres

1996

Študij primernosti polprevodniških detektorjev za rengensko slikanje

diploma

Marko Mikuž

Rok Pestotnik

1996

Večanodna fotopomnoževalko kot krajevno občutljivi števec fotonov Čerenkova

diploma

Peter Križan

Damjan Mencej

1996

Izdelava in preizkus pozicijsko občutljivih detektorjev za fotone energije 511keV

diploma

Aleš Stanovnik

Marko Starič

Gregor Kramberger

1995

Meritev in simulacija signalov izvora Sr-90 v pozicijsko občutljivem silicijevem detektorju

diploma

Marko Mikuž


Doktorska dela


Avtor

Leto izdelave

Naslov

Vrsta dela

Mentor

Delovni mentor

Manca Mrvar

2019

Calibration of Aerogel Ring-Imaging Cherenkov Detector in Belle II spectrometer

doktorat

Rok Pestotnik

Elvedin Tahirović

2016

Aerogel Ring Imaging Cherenkov Detector with Silicon Photomultipliers

doktorat

Rok Pestotnik

Marko Milovanović

2016

Electric field and charge multiplication in radiation-damaged silicon detectors

doktorat

Marko Zavrtanik

Gregor Kramberger

Jyoti Prakash Biswal

2016

Measurement of c c[bar] c c[bar] production in e[sup]+ e[sup]- annihilation

doktorat

Marko Bračko

Eva Ribežl

2015

Search for X(3872) production in e+e- collisions with Belle

doktorat

Rok Pestotnik

Anže Zupanc

Ruben Verheyden

2015

Development of a PET Module with DOI Encoding Using Silicon Photomultipliers

doktorat

Samo Korpar

Andrej Seljak

2013

Proximity focusing RICH with aerogel as radiator

doktorat

Samo Korpar

Rok Pestotnik

Urban Bitenc

2007

Meritev mešanja nevtralnih mezonov D0 s semileptonskimi razpadi

doktorat

Boštjan Golob

Andrej Studen

2005

Comptonska kamera s krajevno ločljivimi silicijevimi detektorji

doktorat

Marko Mikuž

Andrej Gorišek

2002

Meritev preseka za tvorbo mezonov D0 in D*+ v neelastičnih trkih protonov energije 920GeV z jedri

doktorat

Peter Križan

Samo Korpar

Rok Pestotnik

2001

Idenfikacija pionov, kaonov in protonov v spektrometru HERA-B

doktorat

Peter Križan

Gregor Kramberger

2001

Signal development in irradiated silicon detectors

doktorat

Vladimir Cindro

Marko Mikuž

Marko Bračko

2000

Meritev asimetrije naprej-nazaj pri razpadih Z0 v kvarkovski par b- anti b

doktorat

Gabrijel Kernel

Damjan Škrk

1999

Umeritev detektorja Čerenkovih obročev pri spektrometru HERA-B

doktorat

Peter Križan

Marko Zavrtanik

1997

Odziv visokotemperaturnih supraprevodnih mostičnih struktur na zunanje energijske motnje

doktorat

Aleš Stanovnik

Dejan Žontar

1998

Studij sevalnih poškodb silicijevih detektorjev za eksperimente z visoko luminoznostjo na trkalniku LHC

doktorat

Aleš Stanovnik

Marko Mikuž

Samo Korpar

1997

Razvoj, izdelava in preizkus detektorja Čerenkovih obročev

doktorat

Gvido Pregl

Marko Starič

1992

Razvoj, izdelava in preizkus prototipa aparature za pozitronsko tomografijo

doktorat

Aleš Stanovnik

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
andreja.butina@ijs.si