F9 / Desno

EKSPERIMENTALNA FIZIKA OSNOVNIH DELCEV - F9

Raziskovalci Odseka za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev Instituta “Jožef Stefan” izvajajo skupaj s kolegi iz Oddelka za fiziko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru svoje meritve v treh mednarodnih središčih za fiziko delcev: v Evropski organizaciji za jedrske raziskave (CERN) v Ženevi, nemškem središču DESY v Hamburgu in japonskem središču KEK v Tsukubi. Njihovo delo poteka v okviru štirih mednarodnih skupin:

  • ATLAS pri Velikem hadronskem trkalniku (LHC) v CERNu (1600 znanstvenikov, 150 institucij)
  • Belle na asimetričnem trkalniku elektronov in pozitronov KEK-B v KEK, Tsukuba (270 znanstvenikov, 54 institucij)
  • DELPHI pri Velikem trkalniku elektronov in pozitronov LEP v CERNu (520 znanstvenikov, 52 institucij)
  • HERA-B pri trkalniku elektronov in protonov HERA v DESY (310 znanstvenikov, 33 institucij)

Odsečna spletna stran

Vodja odseka
prof. dr. Marko Mikuž, marko.mikuz@ijs.si

Tajništvo
Andreja Butina, Andreja.Butina@ijs.si
Telefon: (01) 477 37 42
Faks: (01) 477 31 66


Raziskave na odseku so usmerjene v meritve v svetu osnovnih delcev, kjer preučujemo osnovne gradnike narave in interakcije med njimi, ter v razvoj in uporabo tehnološko zahtevnih detektorjev delcev. Eksperimenti v fiziki visokih energij so narasli tako po zahtevnosti kakor tudi stroških do te mere, da se za njihovo izvedbo znanstveniki s celega sveta združujejo v velike kolaboracije v mednarodnih središčih za fiziko delcev. V teh središčih delujejo pospeševalniki z največjimi človeštvu dostopnimi energijami. Slovenski znanstveniki sodelujejo pri štirih poskusih v CERNu pri Ženevi, KEK v Tsukubi in DESY v Hamburgu. Astrofizika delcev je področje, ki uporablja detekcijske metode fizike delcev za študij pojavov v Vesolju. Slovenski znanstveniki sodelujemo pri gradnji in poskusnih meritvah kozmičnih delcev najvišjih energij z observatorijem Pierre Auger v Malargue v Argentini.

Na področju astrofizike delcev sodelujemo v kolaboraciji Pierre Auger (200 znanstvenikov, 55 institucij), ki blizu Malargue v Argentini gradi observatorij za kozmične delce najvišjih energij s površino 3 000 km2. Raziskave na tem področju izvajamo skupaj s kolegi iz Univerze v Novi Gorici.