F8 / Desno

REAKTORSKA FIZIKA - F8

  • Teoretična, eksperimentalna in uporabna reaktorska fizika
  • Fizika plazme in fuzijska tehnologija
  • Medicinska fizika
  • Fizika trdne snovi in polprevodniških naprav
  • Nevtronska dozimetrija, spektrometrija, radiografija in tomografija

Odsečne spletne strani

Vodja odseka
doc. dr. Luka Snoj, luka.snoj at ijs.si
Telefon: (01) 588 53 62

Tajništvo
Urška Turšič, urska.tursic at ijs.si
Telefon: (01) 588 53 95
Faks: (01) 588 53 77


Na področju reaktorske fizike so naše raziskave usmerjene predvsem v razvoj novih metod za preračune raziskovalnih in močnostnih reaktorjev. Raziskujemo transport nevtronov, fotonov in elektronov z metodo Monte Carlo ter pripravo jedrskih podatkov za te preračune, napredne nodalne metode, homogenizacijo osnovne celice in gorivnega svežnja ter metode, namenjene za natančno rekonstrukcijo porazdelitve moči. Izdelali smo več programov za reaktorske preračune, ki se uporabljajo na reaktorju TRIGA v Ljubljani in v Nuklearni elektrarni Krško. Že od prvega zagona Nuklearne elektrarne Krško opravljamo preveritev projekta sredice in izvajamo fizikalne zagonske preizkuse po menjavi goriva. Pri tem uporabljamo lastno metodo meritve reaktivnosti kontrolnega svežnja z vstavitvijo. Preučujemo tudi modele reaktorjev četrte generacije, napredne nevtronske vire ter podatke in materiale za fuzijske reaktorje.

Na področju fizike plazme so raziskave razdeljene na računalniške simulacije in eksperimente, ki se izvajajo v našem laboratoriju. Raziskave bodo uporabne tudi pri projektu fuzijskega reaktorja.

Na področju medicinske fizike so naše raziskave usmerjene v slikovno vodeno terapijo, kjer poskušamo z uporabo naprednih metod medicinskega slikanja izboljšati terapijo pacientov z rakom.

Na področju fizike trdne snovi in polprevodniških naprav so raziskave usmerjene v eksperimentalni in teoretični študij ter modeliranje stika med kovino in polprevodnikom.