F3 / Desno

ODSEK ZA TANKE PLASTI IN POVRŠINE - F3

  • Razvoj trdih zaščitnih prevlek za zaščito orodij in strojnih delov
  • Mehanske lastnosti trdih prevlek (trdota, adhezija, notranje napetosti)
  • Večplastne in večkomponentne tanke plasti
  • Difuzijski procesi v tankih plasteh
  • Diagnostika plazme

Odsečne spletne strani


Vodja odseka
doc. dr. Miha Čekada, miha.cekada@ijs.si
Telefon: (01) 477 38 29, 477 37 96
Faks: (01) 251 93 85


Raziskave trdih zaščitnih prevlek so izrazito aplikativne, saj je osnovni cilj povečanje obstojnosti orodij v obratovalnih razmerah. Ugodno kombinacijo lastnosti, ki jih mora imeti trda prevleka, pa lahko dosežemo le s poglobljenim študijem na več nivojih: razumevanje procesa rasti prevleke, analiza vplivov parametrov priprave na lastnosti prevleke in analiza procesov obrabe prevleke. Področje je izrazito interdisciplinarno, saj obsega fiziko plazme, fiziko in kemijo površin, metalurgijo, vedo o materialih in strojništvo. Poleg tematsko usmerjenega razvoja prevleke za konkreten tehnološki problem pa študij omenjenih procesov pomaga k širšemu razumevanju nanašanja in uporabe trdih prevlek. Najpomembnejši materiali za trde prevleke so nitridi prehodnih kovin, na odseku pa se ukvarjamo tudi s tankimi plastmi drugih materialov, kot so diamantu podobne prevleke, kvazikristali, oksidi itd. Pri karakterizaciji prevlek se osredotočamo na mehanske lastnosti, kot so mikro- in nanotrdota ter adhezija, kjer pa nismo omejeni le na trde prevleke, temveč na ta način analiziramo tudi druge vrste tankih plasti. Nekatere izmed analiz so primerne tudi za študij površine masivnih materialov.