F1 / Desno

TEORETIČNA FIZIKA - F1

  • Teorija trdnih snovi in statistična fizika
  • Teorija jedra, osnovnih delcev in polj
  • Biofizika in mehka kondenzirana snov

Odsečne spletne strani
Najpomembnejše objave

Vodja odseka
prof. dr. Jernej Fesel Kamenik, jernej.kamenik@ijs.si

Tajništvo
Nevenka Hauschild, nevenka.hauschild@ijs.si
Telefon: (01) 477 37 89
Faks: (01) 251 93 85


Programska skupina za teorijo trdnih snovi in statistično fiziko raziskuje fazne prehode in kritične pojave v feroelektrikih in na trdnih površinah ter študira modele močno koreliranih elektronov, visokotemperaturnih superprevodnikov in kvantnih elektronskih elementov ter omrežij s kompleksno strukturo.

Sodelavci programske skupine za teorijo jedra, osnovnih delcev in polj se ukvarjajo z raziskavami v jedrski in hadronski fiziki, kvantni kromodinamiki, efektivni teoriji elektromagnetnih in šibkih razpadov mezonov, poenoteni teoriji delcev in polj, relativistični teoriji membran ter z natančnimi izračuni sistemov treh teles v atomski fiziki.

Sodelavci programske skupine za biofiziko in mehko kondenzirano snov preučujejo polielektrolite, tekoče in koloidne kristale ter fosfolipidne in biološke membrane.