Ime strani: EDS - Elektronski Dokumentni Sistem IJS

EDS - Elektronski Dokumentni Sistem IJS

Stran je namenjena uvedbi sistema EDS na IJS.

<!> Za vsa pojasnila v zvezi s sistemom IJS EDS se lahko obrnete na Službo za Poslovno informatiko IJS (SPI), oziroma pošljete svoje vprašanje na naslov

EDS@ijs.si .

Dostop do PRODUKCIJSKEGA sistema EDS

Sistem IJS EDS je spletna aplikacija, zato do njega dostopamo preko spletnega brskalnika (Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari).
<!> Iz varnostnih razlogov je dostop do produkcijskega EDS sistema mogoč samo v omrežju IJS.
(!) Je pa dostop do produkcijskega EDS sistema mogoč tudi na računalnikih izven lokacije IJS, če so ti računalniki preko varne povezave (VPN) povezani v omrežje IJS. Za varno povezavoje je treba uporabiti VPN strežnik na Jamovi (in ne na Reaktorju).

Povezava do spletne strani sistema EDS

Namestitev certifikata EDS

<!> Za lažje povezovanje na strežnik s spletno aplikacijo EDS je treba na računalnik uporabnika namestiti certifikat "uprava-U-ADS-CA". Certifikat lahko namestimo na dva načina:

  • s pomočjo namestitvene datoteke, ki samodejno namesti certifikat
  • z ročno namestitvijo certifikata

Samodejna namestitev certifikata EDS

Glede na to, ali je naš operacijski sistem 32 ali 64 bitni, na spletni strani prevzamemo ustrezno datoteko za samodejno namestitev certifikata:

Prevzeto datoteko shranimo na računalnik na mesto po naši izbiri - npr. na namizje (Desktop). Samodejno namestitev certifikata sprožimo tako, da zaženemo prevzeto datoteko in sledimo navodilom, ki jih prevzamemo s klikom na to povezavo. Po namestitvi certifikata ponovno zaženemo računalnik (restart).

Ročna namestitev certifikata EDS

Na spletni strani prevzamemo certifikat EDS in ga ročno namestimo v brskalnik, ki ga uporabljamo za delo s sistemom IJS EDS.

Uporabniško ime in geslo za dostop do sistema EDS

Za dostop do sistema EDS moramo poznati svoje uporabniško ime in geslo.
<!> Uporabniško ime in geslo moramo skrbno varovati. Ni ju dovoljeno (in tudi ne priporočljivo) posredovati drugim uporabnikom, saj s tem posredujemo tudi vse naše pravice, dolžnosti in odgovornosti, ki jih imamo v sistemu EDS.
(!) Produkcijski EDS sistem deluje v računalniški domeni Uprava, zato so tudi uporabniška imena v tej domeni. Zato moramo pred imenom vedno vpisati predpono Uprava\ in zraven še Uporabniškoime - torej Uprava\Uporabniškoime. Primer: Uprava\VPočivalšek.

Pridobitev uporabniškega imena in gesla

<!> Vsak uporabnik, ki mu bo dodeljena pravica za delo z informacijskim sistemom, bo ob dodelitvi te pravice prejel samodejno generirano e-poštno sporočilo, ki bo vsebovalo uporabniško ime in začasno geslo, ki ga je treba obvezno spremeniti pred začetkom uporabe sistema EDS sistema. S spremembo gesla uporabnik aktivira svoje uporabniško ime. V kolikor gesla ne bo spremenil, ne bo mogel dostopati do sistema EDS.

Spletna stran za menjavo gesla

Skupaj s podatki o uporabniškem imenu in geslu je uporabniku posredovana tudi povezava na spletno stran za spremembo gesla.
(!) Na tej spletni povezavi lahko tudi kasneje kadarkoli spremenimo svoje geslo.

Varnostna politika gesel za dostop do produkcijskega sistema EDS

<!> Pri menjavi uporabniškega gesla moramo obvezno upoštevati varnostno politiko gesel.

  • Geslo naj bo kompleksno. (!) Upoštevajmo nasvete, kako izbrati dobro geslo.

  • Dolžina gesla mora vsebovati vsaj 10 znakov.

  • Novo geslo mora biti različno od (nekaj zadnjih) starih gesel. Strežnik si zapomni 3 naša zadnja gesla, zato mora biti novo geslo različno od njih. To pomeni, da moramo najmanj tri krat zamenjati geslo z novim, preden lahko uporabimo katerega od gesel, ki smo ga nekoč že uporabljali.

  • Geslo poteče po 90 dneh. Če ga v tem času ne zamenjamo, to od nas zahteva strežnik. 7 dni pred iztekom gesla smo po elektronski pošti obveščeni o poteku gesla.

Dostop do TESTNEGA sistema EDS

Za lažje spoznavanje delovanja sistema EDS imamo na voljo TESTNI sistem EDS, ki je funkcionalno enak PRODUKCIJSKEMU, le podatki se ne zapisujejo v informacijski sistem IJS.
<!> Iz varnostnih razlogov je dostop do produkcijskega EDS sistema mogoč samo v omrežju IJS.
(!) Je pa dostop do produkcijskega EDS sistema mogoč tudi na računalnikih izven lokacije IJS, če so ti računalniki preko varne povezave (VPN) povezani v omrežje IJS. Za varno povezavoje je treba uporabiti VPN strežnik na Jamovi (in ne na Reaktorju).

Povezava do spletne strani testnega sistema EDS

Uporabniško ime in geslo za dostop do testnega sistema EDS

Tudi za dostop do testnega sistema EDS moramo poznati svoje uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime je enako, kot ga imamo v produkcijskem sistemu, le da ne smemo vpisati predpone "Uprava\". Primer VPočivalšek.

Pridobitev gesla za testni sistem EDS

<!> Naše geslo za testni sistem ni enako našemu geslu za produkcijski sistem EDS. Prošnjo za pridobitev gesla za testni sistem pošljemo na naslov EDS@ijs.si .

Dokumentacija

EDS spletna aplikacija je namenjena upravljanju delovnih procesov na IJS. Ob postavitvi sistema EDS bo v njem le nekaj osnovnih oziroma najbolj uporabljanih procesov, postopoma pa bodo v sistem dodani tudi ostali procesi, ki jih imamo na IJS. Za vsak proces, ki bo dodan v EDS sistem, bodo na tem mestu dostopna tudi ustrezna navodila.

Zahtevek za preknjižbo stroškov