Ime strani: EAES 06

European Atomic Energy Society Combined Meeting

  • eaes_banner-final.jpg

    Institut "Jožef Stefan", Odsek za reaktorsko tehniko in Agencija za radioaktivne odpadke skupaj organizirata srečanje "European Atomic Energy Society Combined Meeting", ki bo potekalo v Ljubljani od sobote, 27. maja, do srede, 31. maja 2006. Na srečanju pričakujemo udeležbo okrog 50 najuglednejših predstavnikov držav članic družbe.

    European Atomic Energy Society (EAES) združuje največje znanstvenoraziskovalne organizacije z jedrskega področja iz 23 evropskih držav. Srečanja skupine potekajo vsako leto, njihov cilj in namen pa je povezovanje in pospeševanje državnih raziskav s področja jedrske energije in izmenjava mnenj, izkušenj ter načinov delovanja posameznih držav na tem področju. Zgodovina_EAES.pdf (764 KB) Letošnje srečanje, ki se sklada z velikimi globalnimi spremembami na področju energetike, bo namenjeno predvsem razpravi o raziskovalnem programu EU na jedrskem področju in na področju radioaktivnih odpadkov. V okviru obravnave radioaktivnih odpadkov naj bi obdelali tudi sociološke in ekonomske vidike ter stališča javnosti do ravnanja z odpadki, v razpravi o raziskovalnem programu EU pa bo poudarek na pregledu dosežkov 6. okvirnega programa in obravnavi izhodišč in načrtov za 7. okvirni program. Udeleženci srečanja pa bodo obiskali tudi Nuklearno elektrarno Krško.