E8 / Desno

TEHNOLOGIJE ZNANJA - E8

  • Rudarjenje podatkov, strojno učenje
  • Rudarjenje besedil, spleta in multimedijskih vsebin
  • Semantični splet
  • Upravljanje z znanjem
  • Jezikovne tehnologije
  • Podpora odločanju

Odsečne spletne strani

Vodja odseka
prof. dr. Nada Lavrač, nada.lavrac@ijs.si
Telefon: (01) 477 32 72

Tajništvo
Mili Bauer, dipl. ekon., mili.bauer@ijs.si
Telefon: (01) 477 31 75
Faks: (01) 477 33 15


Naš cilj je razvoj vrhunskih raziskav in aplikacij tehnologij znanja, kot so rudarjenje podatkov, besedil in svetovnega spleta, strojno učenje, podpora odločanju, jezikovne tehnologije, upravljanje znanja in druge informacijske tehnologije, ki podpirajo zajemanje, upravljanje, modeliranje ter uporabo podatkov in znanja.

Člani odseka so napisali in uredili številne znanstvene knjige ter vodili programske odbore mednarodnih konferenc in delavnic. Sedaj sodelujemo pri približno dvajsetih EU-projektih 6. OP in 7. OP, enega pa tudi koordiniramo.

Naše tehnologije so bile uspešno uporabljene na vrsti praktičnih problemov, kot so napovedovanje potresov, izbira kandidatov za posojila Stanovanjskega fonda, analiza prometnih nesreč v Veliki Britaniji, medicinska diagnostika, analiza slovenske zdravstvene mreže, elektronske kritične izdaje slovenske literature, izboljšanje funkcionalnosti Microsoftovega Internet Explorerja ter analiza in vizualizacija evropskih IST-projektov.