E5 / Desno

LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE - E5

  • Omrežja in tehnologije naslednje generacije
  • Informacijska varnost in zasebnost
  • Tehnološko podprto učenje
  • Testiranje uporabnosti informacijskih rešitev

Odsečne spletne strani


Vodja odseka
doc. dr. Tomaž Klobučar, tomaz.klobucar@ijs.si

Tajništvo
Tatjana Martun, tatjana@e5.ijs.si
Telefon: +386 (0)1 477 3756
Faks: +386 (0)1 477 3995

Raziskovalni cilji so usmerjeni v zagotovitev znanstvenih, raziskovalnih in razvojnih rezultatov na področju omrežij naslednje generacije in na njih temelječih storitvah in aplikacijah. Znanstvene raziskave potekajo v smeri zagotavljanja pomembnega mesta slovenskim raziskovalnim dosežkom v svetovnem in evropskem merilu na področju generičnih tehnologij in aplikacij, ki so jedro ekonomije znanj.

Raziskovalne vsebine so osredinjene na ključne teme tehnologij in aplikacij informacijske družbe.

Več informacij najdete na odsečnih straneh.