Center za masno spektrometrijo / Desno

CENTER ZA MASNO SPEKTROMETRIJO - CMS

Vodja centra
dr. Dušan Žigon, Dusan.Zigon@ijs.si
Telefon: (01) 477 3464

Splošno o Centru za masno spektrometrijo

Masna spektrometrija je spektroskopska analitska metoda, ki daje osnovne informacije o molekulski masi, elementni sestavi in kemijski strukturi spojin. Masni spektrometer uporabimo za kvalitativno in kvantitativno analizo makrokomponent in sledi spojin v enostavnih ali kompleksnih zmeseh in materialih. Masnospektrometrične analize vzorcev, ki jih izvaja Center za masno spektrometrijo (CMS), so nepogrešljive za raziskovalce v različnih raziskovalnih področjih naravoslovnih in tehničnih ved, kot so: biokemija in molekularna biokemija, organska in farmacevtska kemija, medicina, okolje in materiali. Masni spektrometer je osnovno instrumentalno orodje za preiskave biopolimernih spojin (proteomika, genomika in genetika), sintetiziranih polimerov (nano-tehnologije), kontrolo sinteze organskih spojin (zdravila, metaboliti zdravil in nečistoče v zdravilih itd.), kemijsko analizo spojin prisotnih v različnih matricah (v organizmih, hrani, pijači, v vodi, zraku in zemljinah) ter anorganskih materialov in organo-kovinskih kompleksov.

Visoko usposobljeni strokovnjaki in infrastrukturna oprema Centra za masno spektrometrijo sodelujejo pri raziskovalnih, razvojnih in aplikativnih programih in projektih na številnih raziskovalnih področjih:

Analizna kemija:

 • Karakterizacija organskih spojin,
 • Speciacija elementov in organo-kovinskih spojin,
 • Razgradnja in pretvorba farmacevtskih učinkovin v okolju,
 • Meroslovje v kemiji.

Spektroskopija,

 • Masna spektrometrija,
 • Spektrofotometrija.

Kromatografske metode:

 • Plinska kromatografija,
 • Tekočinska kromatografija.

Okolje, prehrana in zdravje:

 • Esencialni elementi v okolju in hrani,
 • Varnost živil,
 • Izvor in pristnost prehranskih izdelkov,
 • Podpora razvoju terapij rakastih obolenj.

Biološki in geokemijski ciklusi:

 • Kovine, polkovine in radionuklidi v okolju,
 • Živo srebro v okolju in ljudeh,
 • Kroženje biogenih elementov.

Nadzorne meritve:

 • Biomonitoring prebivalstva,
 • Okoljski biomonitoring,
 • Monitoring okolja in površinskih vod.

Poleg neposrednega dela za uporabnike so pomembne naloge sodelavcev CMS tudi uvajanje novih analiznih metod z uporabo masne spektrometrije, vzdrževanje in posodabljanje opreme.

Oprema infrastrukturnega centra za masno spektrometrijo

Instrumentalno podporo CMS zagotavljajo masni spektrometri, ki so nameščeni na Odseku za znanosti o okolju na IJS:

 • Q-Tof Premier visoko ločljivi tandemski masni spektrometer z analizatorjem na čas preleta ionov-TOF z elektrosprej ionizacijo (ESI) in LC-MS sklopitvijo (Micromass Waters),

 • ICP-MS, Masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo - ICP MS (Agilent 7500 CE in Agilent 7700),

 • GC-MS ITrap, Plinski kromatograf z masnim spektrometrom na zajetje ionov (Varian 240 MS),

 • GC-MSD Plinski kromatograf z masno spektrometričnim detektorjem (Agilent 5977A),

 • IRMS, Masni spektrometri za analizo stabilnih izotopov lahkih elementov (Finnigan MAT),

 • GC-C-IRMS pretočni masni spektrometer (CF-IRMS) z ANCA-SL in ANCA-TG modulom za izotopsko analizo organskih spojin (Europa 20-20).

 • LC-MS QTrap (Applied Biosystem),

 • Multi-kolektorski ICP-MS (Nu Instruments).

Servisne storitve

Uporabnik uslug CMS dobijo na osnovi masnospektrometrične meritve več podatkov o svojem vzorcu, od molekulske mase, elementne sestave, strukture, kvalitativne in kvantitativne vsebnosti posameznih organskih spojin, organo-kovinskih kompleksov, biopolimerov ali drugih snovi in materialov.

Naročilo za masnospektrometrično meritev izvedete s pomočjo obrazca, kjer izpolnite podatke o naročniku in vzorcu in ga pošljete na naslov Centra za masno spektrometrijo.

Naročilnica za MS meritev (obrazec v Wordu)LC-QTof