CT3 / Desno

CENTER ZA PRENOS ZNANJA NA PODROČJU INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ - CT3
Spletne strani Centra
Solomonovi seminarji
Ecolead
Pascal

Predavanja MPŠ

Vodja centra
mag. Mitja Jermol, mitja.jermol@ijs.si

Tajništvo
Telefon: (01) 477 35 93
Faks: (01) 477 39 35


Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij izvaja izobraževalne, promocijske in infrastrukturne dejavnosti, ki povezujejo raziskovalce in uporabnike njihovih rezultatov. Z uspešnim vključevanjem v evropske raziskovalne projekte se Center širi tudi na raziskovalne in razvojne aktivnosti, predvsem s področja upravljanja z znanjem v tradicionalnih, mrežnih ter virtualnih organizacijah.

Center je partner pri več EU IST-projektih: ECOLEAD (European Collaborative Networked Organizations Leadership Initiative), PASCAL (Pattern Analysis, Statistical Modelling and Computational Learning), SEKT (Semantically-Enabled Knowledge Technologies) ter IST WORLD (Knowledge Base for RTD Competencies).

Center razvija in pripravlja skrbno načrtovane izobraževalne dogodke, kot so seminarji, delavnice, konference in poletne šole za strokovnjake s področij inteligentne analize podatkov, rudarjenja s podatki, upravljanja z znanjem, mrežnih organizacij, ekologije, medicine, avtomatizacije proizvodnje, poslovnega odločanja in še kaj. Vsi dogodki so namenjeni prenosu osnovnih, dodatnih in vrhunskih specialističnih znanj v podjetja ter raziskovalne in izobraževalne organizacije. V ta namen smo postavili vrsto izobraževalnih portalov, ki ponujajo že za več kot 900 ur posnetih izobraževalnih seminarjev z različnih področij.