B / Desno

BIOKEMIJA, MOLEKULARNA IN STRUKTURNA BIOLOGIJA B1

 • Proteinska biokemija
 • Proteoliza in njeno uravnavanje z inhibitorji
 • Programirana celična smrt
 • Zvijanje proteinov in njihova agregacija
 • Strukturna biologija
 • Uravnavanje imunskega odziva
 • Fiziološka in patofiziološka vloga proteaz pri razvoju raka, vnetnih in nevrodegenerativnih obolenj
 • Proteomika
 • Kemijska genomika
 • Nanobiologija
 • Razvoj računalniških metod za strukturno biologijo
 • Biotehnološke metode pridobivanja rekombinantnih proteinov in protiteles

Odsečne spletne strani

Vodja odseka
prof. ddr. Boris Turk, boris.turk@ijs.si

Tajništvo
Maja Orehek, maja.orehek@ijs.si
Telefon: (01) 477 32 15
Faks: (01) 477 39 84


Razjasniti poskušamo lastnosti posameznih proteaz (predvsem iz skupine katepsinov) in njihovih inhibitorjev (predvsem stefinov, cistatinov in sorodnih proteinov) ter odkriti podrobni mehanizem procesov, ki vodijo v programirano celično smrt in regulirajo imunski odziv organizma. Poleg tega so naše raziskave usmerjene v razumevanje vloge proteaz v različnih patoloških procesih, kot npr. pri raku, revmatoidnem artritisu in osteoartritisu ter različnih nevrodegenerativnih obolenjih (Huntingtonova bolezen, …). Pomembno področje raziskav je tudi razumevanje tvorbe amiloidnih fibrilov. Za boljše razumevanje teh procesov je potreben tudi razvoj primernih orodij, zato razvijamo produkcijo protiteles ter rekombinantnih proteinov (proteaz in inhibitorjev) ter sodelujemo pri razvoju sond za spremljanje aktivnosti proteaz v celičnih in in vivo modelih in preizkušanju farmakološko pomembnih spojin. Poleg tega pa imamo ključno vlogo pri vzpostavljanju centra za proteomske raziskave, ki naj bi obsegal potrebe celotne Slovenije.

Eno od pomembnih področij je tudi poznanje in razumevanje tridimenzionalne strukture makromolekul in njihovih kompleksov na atomskem nivoju, ki pomeni povezavo med aminokislinskim zaporedjem in mehanizmom delovanja molekul. Na ta način so raziskave usmerjene v identifikacijo in validacijo tarč za načrtovanje zdravil, kar spada med ključne raziskave s področja biomedicine v povezavi z biotehnologijo.