Ansambelske metode za napovedovanje strukturiranih vrednosti

Ansambelske metode za napovedovanje strukturiranih vrednosti
Skupina: Odsek za tehnologije znanja

Razvili smo več metod za gradnjo ansamblov dreves (npr. naključnih gozdov) za napovedno razvrščanje. Le-te nam omogočajo napovedovanje strukturiranih vrednosti. So izjemno natančne in učinkovite ter lahko hitro obdelajo velike količine podatkov. Te metode smo uspešno uporabili za reševanje vrste raznolikih, praktično pomembnih problemov: napovedovanje funkcij genov, za označevanje medicinskih slik in slik mikroskopskih alg ter za napovedovanje struktur bioloških združb iz okoljskih dejavnikov.