Analiza odziva jedrske elektrarne na dolgotrajno izgubo električnega napajanja

Analiza odziva jedrske elektrarne na dolgotrajno izgubo električnega napajanja
Skupina: Odsek za reaktorsko tehniko

V sklopu preverjanja jedrske varnosti v primeru izgube električnega napajanja so bile izvedene simulacije nezgodnih primerov v tlačnovodni jedrski elektrarni v odvisnosti od velikosti puščanja in zniževanja primarnega tlaka. Od varnostnih sistemov so bili predpostavljeni turbinska črpalka pomožne napajalne vode in vodna akumulatorja. Delujoči so bili tudi razbremenilni ventili na uparjalniku. V študiji smo ocenili, koliko se podaljša čas, preden pride do poškodbe sredice (kolikor do nje pride), če znižujemo tlak primarnega sistema z uporabo razbremenilnih ventilov na uparjalnikih. Napravljena je bila tudi ocena, kakšno količino primarnega hladila je potrebno nadomestiti pri določenem tlaku, da preprečimo poškodbo sredice. Analizo smo opravili z najnovejšo verzijo programa RELAP5/MOD3.3 Patch 04. Rezultati kažejo, da je računalniški program RELAP5 lahko uporabljen za študije z izgubo električnega napajanja vse do trenutka začetka poškodbe sredice. Računalniški program je posebno primeren za študije ohranjanja hlajenja sredice in za določitev razpoložljivega časa pred odkritjem sredice v okviru ravnanja v nezgodah. Slika prikazuje stanje sredice dva dni po začetku nezgode. Študija je bila sprejeta kot prispevek v naravi v okviru mednarodnega raziskovalnega programa CAMP.