Page name: ARRSProjekti / 2021 / Vrednotenje IL kot podlaga za predlog dolgoročno vzdržnega modela državnih pomoči za spodbujanje sodelovanja znanosti in gospodarstva

Vrednotenje IL kot podlaga za predlog dolgoročno vzdržnega modela državnih pomoči za spodbujanje sodelovanja znanosti in gospodarstva

Nazaj na seznam za leto 2021


Oznaka in naziv projekta

V7-2146 Vrednotenje IL kot podlaga za predlog dolgoročno vzdržnega modela državnih pomoči za spodbujanje sodelovanja znanosti in gospodarstva
V7-2146 Evaluation of IP as a basis for proposing a long term sustainable state aid model to promote science-business cooperation

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: prof. dr. Borka Džonova Jerman Blažič

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Povezava na SICRIS

Sestava projektne skupine: Povezava na SICRIS

Vsebinski opis projekta

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani SICRIS.

Faze projekta

1. Faza

  • INTELEKTUALNA LASTNINA V RR SODELOVALNIH PROJEKTIH; Analiza metodologij, mehanizmov in rezultatov prenosa znanja iz raziskovalne sfere v gospodarstvo in priprava smernic za zagotavljanje dolgoročnega partnerskega sodelovanja med JRO in gospodarstvom

2. Faza

  • DRŽAVNE POMOČI V SODELOVALNIH RR PROJEKTIH: Pregled stanja, oblikovanje nacionalnega in predlogi za izboljšave EU sistema državnih pomoči v sodelovalnih raziskovalno-razvojnih (RR) projektih podjetij in raziskovalnih organizacij

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih