Page name: ARRSProjekti / 2021 / Umetna inteligenca za kibernetsko varnost

Umetna inteligenca za kibernetsko varnost

Nazaj na seznam za leto 2021


Oznaka in naziv projekta

V2-2147 Umetna inteligenca za kibernetsko varnost
V2-2147 Artificial intelligence for cybersecurity

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

text URSIV

Projektna skupina

Vodja projekta: doc. dr. Tomaž Klobučar

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Povezava na SICRIS

Sestava projektne skupine: Povezava na SICRIS

Vsebinski opis projekta

Med novejše tehnologije, ki obetajo učinkovitejše zagotavljanje kibernetske varnosti, prištevamo tudi umetno inteligenco, uporabno zlasti pri analizi in obdelavi velikega števila varnostno relevantnih dogodkov ter odkrivanju še neznanih groženj in oblik kibernetskih napadov in odzivanju nanje. Za učinkovitejše raziskave in razvoj in preboj slovenskih ponudnikov varnostnih rešitev na Evropski in svetovni trg so poleg ustreznih kompetenc in medsebojnega sodelovanja pomembne tudi informacije o raziskovalnih vrzelih na tem področju ter raziskovalno-razvojnih zmogljivostih in primerjalnih prednostih Slovenije.
Glavna cilja projekta sta:

  • analiza stanja na obravnavanem področju in njegova primerjalna ocena glede na trenutno situacijo v državah EU oz. v razvitem svetu;
  • identifikacija (morebitnih) področij, kjer ima Slovenija primerjalne prednosti oz. razvojni potencial, in priprava predlogov za usmeritve za razvoj.

Faze projekta

1. Analiza in primerjalna ocena stanja

  • Analiza literature in oblikovanje taksonomije
  • Analiza stanja v Sloveniji, EU in razvitem svetu
  • Primerjalna ocena stanja

2. Identifikacija prednostnih področij in priprava usmeritev razvoja

  • Identifikacija raziskovalnih vrzeli
  • Identifikacija potencialnih področij in razvojnih potencialov ter priprava predlogov za usmeritve

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih