Page name: ARRSProjekti / 2021 / Učinkovitost inaktivacije z vodo prenosnih virusov s prototipno napravo, ki združuje neravnovesno plazmo in hidrodinamično kavitacijo

Učinkovitost inaktivacije z vodo prenosnih virusov s prototipno napravo, ki združuje neravnovesno plazmo in hidrodinamično kavitacijo

Nazaj na seznam za leto 2021


Oznaka in naziv projekta

L7-3184 Učinkovitost inaktivacije z vodo prenosnih virusov s prototipno napravo, ki združuje neravnovesno plazmo in hidrodinamično kavitacijo
L7-3184 Waterborne virus inactivation efficiency of a prototype device combining non-equilibrium plasma and hydrodynamic cavitation

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Kolektor group

Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik

Projektna skupina

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Sodelujoče raziskovalne organizacije: Povezava na SICRIS

Sestava projektne skupine: Povezava na SICRIS

Vsebinski opis projekta

Interdisciplinarna raziskovalna skupina (inženirji strojništva, mikrobiologi, molekularni biologi, virologi, plazemski znanstveniki, tehnologi za odpadne vode) je leta 2018 (pred trenutno Covid-19 krizo) začela raziskave o inaktivaciji virusov v vodah. V projektu ARRS L4-9325 (julij 2018 - junij 2021) z naslovom »Razvoj novih, okolju prijaznih, pristopov za inaktivacijo rastlinskih in humanih virusov v vodah« smo dokazali koncept in s kombinacijo hidrodinamične kavitacije in plazme v nekaj minutah obdelave vode uspeli izbrane viruse inaktivirati do stopnje, ki jih dovoljuje ameriški standard EPA (standardi EU še niso odobreni). Konec leta 2020 smo v EU patentno pisarno oddali patentno prijavo in oktobra 2020 dobili prvo nagrado za inovativne rešitve z največjim komercialnim potencialom. Naš koncept je predstavljen v London Business School, kot primer kako lahko znanstvene raziskave prinesejo rešitve pri reševanju globalnih zdravstvenih problemov. Z rezultati projekta L2-9325 (julij 2018 – junij 2021) smo zadovoljni, vendar so rezultati odprli več vprašanj, na katera je treba odgovoriti pred izdelavo polindustrijske naprave za obdelavo vode. Znanost o plinastih razelektritvah v kavitacijskih mehurčkih je še vedno v povojih in obetavne uporabe kombiniranih kavitacijsko-plazemskih metod kažejo, da je že čas, da se znanstveno brezhibno preuči ta pojav. Predlagani projekt bo zapolnil znanstveno vrzel v tej interdisciplinarni znanstveni niši.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

  1. Izdelava nastavljive naprave, ki omogoča spreminjanje kavitacijskega mehurčka, zlasti njegove prostornine in enakomernosti.
  2. Merjenje tlaka v kavitacijskem mehurčku glede na parametre naprave (pretok vode, geometrija in dimenzija odseka, dimenzija cevi, čistost vode), merjenje porazdelitve potenciala med elektrodami skupaj s kavitacijskim mehurčkom glede na razelektritvene parametre (napetost, tok, tlak, razdalja med elektrodama), merjenje optičnih spektrov v območju od približno 160 nm do 1100 nm, ocena trde UV emisije v območju od približno 150 nm do 121,6 nm (H-alfa Lyman), določanje erozije elektrod in tvorba kovinskih nanoklasterjev v obdelani vodi.
  3. Določanje stopnje inaktivacije virusa glede na zgoraj izmerjene parametre.
  4. Določitev optimalnih parametrov.
  5. Obdelava možnih rešitev za povečanje naprave do dimenzij, uporabnih za čiščenje vode v rastlinjakih in čistilnih napravah.
  6. Izdelava in verifikacija polindustrijske naprave za inaktivacijo različnih virusov, vključno z bakteriofagi in rastlinskimi virusi, ter demonstracija v rastlinjaku in čistilni napravi.

Bibliografske reference


Nazaj na seznam za leto 2021