Page name: ARRSProjekti / 2021 / Spominske naprave na principu konfiguracije naboja in krmiljene s pomočjo SFQ pulzov

Spominske naprave na principu konfiguracije naboja in krmiljene s pomočjo SFQ pulzov

Nazaj na seznam za leto 2021


Oznaka in naziv projekta

J7-3146 Spominske naprave na principu konfiguracije naboja in krmiljene s pomočjo SFQ pulzov
J7-3146 Single-flux-quantum controlled charge configurational memory (CCM) devices

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: Dragan D. Mihailović

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Povezava na SICRIS

Sestava projektne skupine: Povezava na SICRIS

Vsebinski opis projekta

Vsebinski opis projekta

Poudarek projekta je na oblikovanju, konstruiranju, predstavitvi in karakterizaciji delovanja novega tipa kvantne pomnilniške naprave, namenjene za uporabo v kriogenih krmilnikih in vezjih za odpravljanje napak v kvantnih računalnikih. Temelji na patentirani, večkrat nagrajeni hibridni napravi imenovani paralelotron (pTron), ki jo sestavljajo trajni pomnilniški element na principu konfiguracije naboja (CCM) in superprevodniški gonilnik nanokriotron (nTron) v vzporedni vezavi s CCM. Namen gonilnika nTron je omogočiti, da se naprava CCM proži in krmili s pulzi iz superprevodnih SFQ vezij. Eksperimentalni raziskovalni program je zasnovan tako, da sledi teoretičnim napovedim in bo vseboval vse od nanoizdelave superprevodnih NbTiN nTron-ov, CCM-jem na osnovi TaS2 in hibridnih naprav pTron. Cilj projekta je razumeti osnovno fiziko delovanja, optimizirati tehnike izdelave in konstrukcijske parametre, predstaviti sistematične meritve zmogljivosti in na koncu izdelati demonstracijski čip, ki ga je mogoče uporabiti za oceno pTron naprave v krio-računalniškem okolju.

Projekt je izrazito multidisciplinaren in vključuje veliko različnih disciplin, ki morajo delovati v tesni sinergiji: znanost o materialih za rast tankih epitaksialnih filmov in tehnike epitaksij z molekularnimi žarki; izdelava naprav, ki zahteva najsodobnejše litografske tehnike na LMN / PSI; karakterizacija naprav, ki zahteva ultrahitri znanstveni laboratorij in najsodobnejše naprave za ultra nizke temperature; načrtovanje in vključitev naprave v vezja SFQ ter teoretično modeliranje delovanja naprave in vezja.

Projekt bo prispeval znanja, pomembna za dolgoročne družbene koristi (pomnilniki za obdelavo večje količine podatkov, hitrejšo obdelavo podatkov, varnejše shranjevanje podatkov, šifriranje in reševanje izzivov z optimizacijo ipd..

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

1. Faza: Nanoproizvodnja

2. Faza: Meritve

3. Faza: Modeliranje

Bibliografske reference


Nazaj na seznam za leto 2021