Page name: ARRSProjekti / 2021 / Sintranje glinenih materialov s stiskanjem pri hidrotemalnih pogojih

Sintranje glinenih materialov s stiskanjem pri hidrotemalnih pogojih

Nazaj na seznam za leto 2021


Oznaka in naziv projekta

J1-3026 Sintranje glinenih materialov s stiskanjem pri hidrotemalnih pogojih
J1-3026 Applicability of the cold sintering process to clay minerals

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

IJS: Vodja projekta: Srečo Davor Škapin (11093), Jakob König (25630), Nina Daneu (19029), Damjan Vengust (25379), Heli Jantunen (53486), Danilo Suvorov (08012), Nina Kuzmić (53456), Uroš Hribar (52046).

ZAG: Koordinator projekta: Vilma Ducman(11292), Katja Traven (35338), Lidija Korat (33198).

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Povezava na SICRIS

Sestava projektne skupine: Povezava na SICRIS

Vsebinski opis projekta

V okviru projekta bomo raziskovali procese nizkotemperaturnega sintranja izbranih glinenih mineralov in komercialne gline. Proces sintranja bomo izvajali pri visokih tlakih in temperaturah do približno 300oC. Lastnosti tako pripravljenih vzorcev bomo primerjali z lastnostmi vzorcev pripravljenih iz istih surovin po klasičnem keramičnem postopku, s sintranjem pri visokih temperaturah, nad 900oC.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

Aktivnosti v okviru projekta smo razporedili v pet delovnih sklopov.

1. Izbira glin in njihova karakterizacija.

2. Konvencionalno sintranje glinenih materialov.

3. Hladno sintranje glinenih materialov.

4. Študij mehanizmov na katerih temelji proces hladnega sintranja glin.

5. Hladno sintranje naravne gline.

6. Upravljanje projekta.

Bibliografske reference


Nazaj na seznam za leto 2021