Page name: ARRSProjekti / 2021 / Razvoj varnih večnamenskih površin za katetre za preprečevanje nastanka biofilmov (DemoCat)

Razvoj varnih večnamenskih površin za katetre za preprečevanje nastanka biofilmov (DemoCat)

Nazaj na seznam za leto 2021


Oznaka in naziv projekta

L2-3163 Razvoj varnih večnamenskih površin za katetre za preprečevanje nastanka biofilmov (DemoCat)
L2-3163 Development of safe multifunctional surfaces for catheters to combat biofilms (DemoCat)

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

© TIK d.o.o

Projektna skupina

Vodja projekta: Alenka Vesel

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Povezava na SICRIS

• Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=08279

• Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=fras%20zemlji%C4%8D

Sestava projektne skupine: Povezava na SICRIS

• Alenka Vesel, https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=cmn&code2=auto&psize=10&hits=2&page=1&count=2&id=11998&slng=slv&search_term=alenka+vesel&order_by=

• Miran Mozetič, https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=cmn&code2=auto&psize=10&hits=2&page=1&count=1&id=6981&slng=slv&search_term=Miran+Mozeti%c4%8d&order_by=

• Janez Kovač, https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=cmn&code2=auto&psize=10&hits=3&page=1&count=1&id=8972&slng=slv&search_term=janez+kova%c4%8d&order_by=

• Gregor Primc, https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=cmn&code2=auto&psize=10&hits=2&page=1&count=1&id=36198&slng=slv&search_term=Gregor+Primc&order_by=

• Rok Zaplotnik, https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=cmn&code2=auto&psize=10&hits=2&page=1&count=2&id=34364&slng=slv&search_term=Rok+Zaplotnik&order_by=

• Dane Lojen, https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=1&opdescr=search&code1=cmn&code2=auto&search_term=dane%20lojen

• Nina Recek, https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=1&opdescr=search&code1=cmn&code2=auto&search_term=nina%20recek

• Domen Paul, https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=1&opdescr=search&code1=cmn&code2=auto&search_term=domen%20paul

• Ita Junkar, https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=1&opdescr=search&code1=cmn&code2=auto&search_term=ita%20junkar

• Metka Benčina, https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=1&opdescr=search&code1=cmn&code2=auto&search_term=Metka%20Ben%C4%8Dina

Vsebinski opis projekta

Vsebinski opis projekta

Projekt obravnava okužbe sečil zaradi urinskih katetrov. Tovrstne okužbe so najpogostejše okužbe povezane z zdravjem ljudi po vsem svetu in predstavljajo približno 40% nosokomičnih okužb v Evropi ali ZDA, umrljivost, povezana s to okužbo, pa je približno 10%. Te težave so posledica predvsem nezadostnih površinskih lastnosti trenutno uporabljenih katetrov, zlasti slabih bakteriostatičnih lastnosti. Kmalu po okužbi se začne na površini katetra tvoriti biofilm. Ko postanejo simptomi okužbe zaznavni, je zdravljenje z antibiotiki le redko uspešno. To problematiko bo v okviru projekta obravnavala multidisciplinarna skupina, ki vključuje znanstvenike iz akademske sfere, medicine ter industrijskega partnerja, ki je med največjimi evropskimi proizvajalci katetrov. Sintetizirali bomo inovativne katetre, ki bodo prevlečeni s slojem, ki bo vseboval bioaktivne spojine, z namenom, da se izboljša biološki odziv človeka ob implantaciji katetra. Površinska prevleka bo imela protibakterijske lastnosti in bo preprečevala rast biofilmov. Takšno površinsko obdelavo bomo dosegli z dvostopenjskim postopkom: najprej bomo s kratko obdelavo s plinsko plazmo ustvarili ustrezno površinsko morfologijo in funkcionalizacijo površine, nato pa bomo površino prevlekli z naprednimi prevlekami, ki bodo vsebovale več bioaktivnih substanc. Raziskovali bomo različne načine obdelave površine katetrov, zato da bomo našli območje parametrov, primernih za prihodnjo proizvodnjo inovativnih katetrov. Temeljito bomo analizirali površino materialov pred in po vsakem postopku obdelave. Testirali bomo antibakterijske lastnosti prototipov inovativnih katetrov, ter tudi njihovo citotoksičnost.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

1. Faza

• Priprava nano/mikro formulacij, karakterizacija pripravljenih formulacij in določitev protimikrobne učinkovitosti

• Priprava osnovnih PVC in TPE materialov za katetre, karakterizacija mehanskih in fizikalno-kemijskih lastnosti površin katetra, plazemska modifikacija površine katetra

2. Faza

• Vključitev nano/mikro disperzijskega kompleksa na(v) PVC in TPE materiale, uporaba različnih postopkov nanašanja nano/mikro prevlek, karakterizacija dobljenih PVC in TPE multifunkcionalnih materialov

• Bioaktivna učinkovitost/aktivnost razvitih sistemov, vrednotenje protimikrobnih in antioksidativnih lastnosti, vrednotenje tvorbe biofilma, ocena potencialne citotoksičnosti in vitro

3. Faza

• Vzpostavitev demo linije, karakterizacija in testiranje izdelkov multifunkcionalnih katetrov iz demo linije

Bibliografske reference


Nazaj na seznam za leto 2021