Page name: ARRSProjekti / 2021 / Observatorij slovenske umetne intelegence

Observatorij slovenske umetne intelegence

Nazaj na seznam za leto 2021


Oznaka in naziv projekta

V2-2146 Observatorij slovenske umetne intelegence
V2-2146 Slovenian Artificial Intelligence Observatory

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: prof. dr. Dunja Mladenić

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Povezava na SICRIS

Sestava projektne skupine: Povezava na SICRIS

Vsebinski opis projekta

Namen projekta je vzpostaviti sistem za sprotno opazovanje in merjenje področja umetne inteligence (UI) v Sloveniji znotraj države in v odnosu do dogajanja v svetu. Observatorij bo vključeval opazovanje ekosistema v katerem se UI razvija in na katerega ima vpliv. Glavni rezultat projekta bo sistem, ki bo pomagal odločevalcem, gospodarstvu, raziskovalni sferi in šolstvu, kako razumeti dogajanje na področju UI lokalno in globalno in kakšne poteze so potrebne za pozitivni razvoj področja v Sloveniji. Delovno ime nacionalnega observatorija za umetno inteligenco v Sloveniji, ki ga bomo uporabljali tekom tega dokumenta, je SiAi (prebrano 'sijaj').

SiAi, kot ga načrtujemo, bo avtonomen sistem, ki bo uporabljal odprte in komercialne podatkovne vire in v projektu razvito analitsko logiko. V pripravi in razvoju sistema se bomo metodološko in podatkovno naslanjali na nekaj obstoječih sistemov v svetu, ki spremljajo razne vidike stanja in razvoja UIja – to vključuje specifične sisteme za spremljanje UIja (EC/JRC AI Watch, Stanford AI Index, OECD AI Policy Observatory), kot tudi bolj splošne sisteme in indikatorje za spremljanje digitalizacije v državah (EC Digital Economy and Society Index/DESI indeks, World Bank Digital Adoption Index, indikatorje digitalizacije Statističnega urada Republike Slovenije).

Ključni uporabniki SiAi sistema bodo: (a) odločevalci v javni upravi (pristojna ministrstva in agencije), ki opredeljujejo politike razvoja države in ustrezne regulacije, (b) gospodarstvo, ki bo imelo pregled čez lokalno in globalno dogajanje na področju UI, (c) izobraževanje, ki bo lažje sledilo razvoju relevantnih tem za poučevanje in (d) raziskovalna sfera, ki bo imela sprotni analitski vpogled v aktualne trende v svetu in doma.

Sistem je zamišljen na način, ki bo z ustreznimi prilagoditvami uporaben tudi za druge države in okolja in v tem smislu omogoča širitev slovenske tehnologije preko meja države.

Faze projekta

Delovni paket-1: Arhitektura, podatki in infrastruktura. Delovni paket opredeljuje projekt. To vključuje pripravo specifikacij, definicijo arhitekture, pridobivanje virov podatkov, pripravo podatkovne infrastrukture in pripravo zaledne infrastrukture (angl. back-end), ki bo služila preostalemu delu projekta.

Delovni paket-2: Omrežje znanja Delovni paket bo zagotovil transformacijo primarnih podatkov v »omrežje znanja« (angl. »knowledge graph«), ki bo omogočal semantično interoperabilnost za povezovanje različnih virov podatkov in zagotovil skupen semantično konsolidiran dostop do primarnih podatkov prek API-ja.

Delovni paket-3: Analitika Delovni paket bo implementiral ključne analitične funkcije, ki bodo zagotavljale izhodišče za vizualizacijo in poročanje.

Delovni paket-4: Pročelje in vizualizacija Delovni paket bo implementiral infrastrukturo za pročelje SiAi sistema (angl. front-end) s poudarkom na vizualizaciji in interaktivnih vmesnikih.

Delovni paket-5: Poročanje Delovni paket bo pripravil vrsto poročil za različne skupine končnih uporabnikov.

Bibliografske reference

*


Nazaj na seznam projektov po letih