Page name: ARRSProjekti / 2020 / Učenje z menjavo vlog pri fizičnem sodelovanju med človekom in robotom (SWITCH)

Učenje z menjavo vlog pri fizičnem sodelovanju med človekom in robotom (SWITCH)

Nazaj na seznam za leto 2020


Oznaka in naziv projekta

N2-0153 Učenje z menjavo vlog pri fizičnem sodelovanju med človekom in robotom (SWITCH)
N2-0153 Learning by Switching Roles in Physical Human-Robot Collaboration (SWITCH)

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: doc. dr. Tadej Petrič

Vsebinski opis projekta

Vsebinski opis projekta

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

1. Faza

2. Faza

3. Faza

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih