Page name: ARRSProjekti / 2020 / Površinsko omejena selektivna funkcionalizacija polimernih komponent

Površinsko omejena selektivna funkcionalizacija polimernih komponent

Nazaj na seznam za leto 2020


Oznaka in naziv projekta

L2-2616 Površinsko omejena selektivna funkcionalizacija polimernih komponent
L2-2616 Selected area functionalization of polymeric components by gaseous plasma

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije height="150"

Projektna skupina

Vodja projekta: prof. dr. Miran Mozetič

Vsebinski opis projekta

Raziskali bomo začetne faze funkcionalizacije epoksi polimerov z uporabo reaktivnih vrst iz neravnotežne plinske plazme. Še posebej pomembni so O-atomi, OH radikali in sinergije z nabitimi delci ter UV/VUV sevanjem iz plinske plazme. Vzorce bomo najprej obdelali z nizkotlačno plazmo ter določili kinetiko funkcionalizacije in vplive reaktivnih delcev potrebnih za nasičenje polimerne površine z različnimi polarnimi funkcionalnimi skupinami. V naslednjem koraku bomo uporabili plazmo pri atmosferskem tlaku ustrezne gostote. Površinska obdelava bomo preverili z merjenjem dvodimenzionalnega preslikavanja kontaktnih kotov izbranih tekočin ter 2D preslikavo površinskih funkcionalnosti z XPS in AFM/SEM. Določena bo robna enakomernost površinske aktivacije v milimetrskem merilu in kinetika hidrofobne regeneracije. Cilj je enotna funkcionalizacija in nanostrukturiranje na območju tiska v velikosti približno 1 cm2 v časovnem merilu približno 0,1 s. Rezultati bodo omogočili, da bo naš industrijski partner (in sofinancer tega prijavljenega projekta) razvil profesionalno plazemsko napravo za aktivacijo polimernih izdelkov za optimalen oprijem črnila, nanesenega s tiskanjem. Inovativna rešitev bo omogočila množično proizvodnjo več kot 100.000 kosov letno.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

1. FAZA: Predhodni poskusi, da bi preverili izvedljivost našega pristopa za industrijsko uporabo in karakterizacija plaze.
2. FAZA: Meritve evolucije površinskih funkcionalnih skupin in omočljivosti glede na prejeto dozo O-atomov na površini epoksi polimera, meritve časovnega poteka površinskih funkcionalnih skupin in omočljivosti glede na vrednost doze VUV sevanja ter test oprijema tiska na obdelanih vzorcih.
3. FAZA: Meritve evolucije površinskih funkcionalnih skupin in omočljivosti ob izpostavljenosti kisikovi plazmi in meritve površinskih funkcionalnih skupin in omočljivosti ob izpostavljenosti plazmi vodne pare ter test oprijema tiska na obdelanih vzorcih.
4. FAZA: Meritve evolucije površinskih funkcionalnih skupin in omočljivosti ob izpostavljenosti vzorcev atmosferskemu plazemskemu curku, ustvarjenemu v argonu in test oprijema tiska na obdelanih vzorcih.
5. FAZA: Pritrditev atmosferske plazme na proizvodno linijo in poskusna obdelava majhnih polimernih izdelkov na proizvodni liniji ter študija hidrofobnega okrevanja.

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih