Page name: ARRSProjekti / 2020 / Občutljivost fizikalnih parametrov jedrskega reaktorja na termične jedrske podatke

Občutljivost fizikalnih parametrov jedrskega reaktorja na termične jedrske podatke

Nazaj na seznam za leto 2020


Oznaka in naziv projekta

J2-2493 Občutljivost fizikalnih parametrov jedrskega reaktorja na termične jedrske podatke
J2-2493 Sensitivity of nuclear reactor physical parameters to thermal nuclear data

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: prof. dr. Andrej Trkov

Projekta skupina:

Vsebinski opis projekta

Za proizvodnjo brezogljične električne energije so potrebne radikalne spremembe v proizvodnji obnovljive energije. V večini držav je količina inštalirane proizvodnje električne energije določena izključno na podlagi doseganja povpraševanja v primeru “maksimalne obremenitve”. Porast obnovljivih virov energije s spremenljivo proizvodnjo (veter, sonce) in električnih vozil (ki še dodatno zapletejo potrebe po energiji in maksimume obremenitev) prinaša kompleksne nove izzive za elektro-energetsko omrežje.

Omenjene izzive je mogoče omiliti z manjšimi, bolj prilagodljivimi jedrskimi reaktorji – majhnimi modularnimi reaktorji. Ustvarjanje novih konceptov majhnih modularnih reaktorjev, ki so potrebni za ustvarjanje trajnostne energije, ni odvisno od prebojev v gradbeništvu ampak v razvoju metod za zajem podatkov, modeliranju in simulacijah, s katerimi bodo ustvarjeni nadzorni sistemi potrebni za njihovo optimalno efektivnost, učinkovitost in varnost. Da bi z uporabo simulacij lahko analizirali ali podali napovedi o parametrih reaktorskega sistema, ki je odvisen od energije in prostorske porazdelitve nevtronov v reaktorju, je potrebno detajlno poznavanje sipalnih presekov termičnih nevtronov in razvoj novih metod za njihovo merjenje, računanje ali ocenjevanje.

Vsaka izmerjena, izračunana ali ocenjena količina je omejene kvalitete, če poleg ocenjene vrednosti količine ni podana tudi negotovost le-te. Cilj predlagane raziskave je generirati podatke sipalnih presekov termičnih nevtronov in pripadajočih kovariančnih podatkov z natančno metodo, ki temelji na prvih principih, z uporabo najsodobnejših atomskih simulacij, ki se v kombinaciji z izračuni atomske rešetke ali molekularne dinamike zanaša na teorijo funkcionalne gostote. Težava tega raziskovalnega področja je tudi shranjevanje in prikazovanje negotovosti sipalnih presekov termičnih nevtronov, t. i. kovariačna matrika sipalnih presekov termičnih nevtronov, ker trenutno še ne obstaja format za kovariance termičnih jedrskih podatkov.

Proizvedeni bodo popolnoma novi podatki za aplikacije reaktorske fizike, ki bodo znanstvenikom po vsem svetu zagotavljali informacije o negotovostih, ki so sedaj redno spregledane. Rezultati bodo odprli povsem nov del na področju znanosti jedrskih podatkov, saj bodo lahko ocenjene negotovosti jedrskih podatkov, ki prej niso bile upoštevane, prav tako pa bo mogoče analizirati njihov vpliv.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

Delovni paket 1 - Modeliranje molekularne/mrežne dinamike z uporabo programov za atomistične simulacije

Delovni paket 2 - Generacija jedrskih podatkov (diferencialnih sipalnih presekov za termične nevtrone)

Delovni paket 3 - Propagacija negotovosti

Delovni paket 4 - Razširjanje rezultatov

Reference


Nazaj na seznam projektov po letih