Page name: ARRSProjekti / 2020 / Novi proteini gliv kot biopesticidi za zatiranje invazivnih tujerodnih kmetijskih škodljivcev

Novi proteini gliv kot biopesticidi za zatiranje invazivnih tujerodnih kmetijskih škodljivcev

Nazaj na seznam za leto 2020


Oznaka in naziv projekta

J4-2543 Novi proteini gliv kot biopesticidi za zatiranje invazivnih tujerodnih kmetijskih škodljivcev
J4-2543 Novel Fungal Proteins as Biopesticides for Control of Challenging Invasive Alien Agricultural Pests

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: dr. Jerica Sabotič

Vsebinski opis projekta

Vsebinski opis projekta

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

1. Faza

2. Faza

3. Faza

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih