Page name: ARRSProjekti / 2020 / Novi indikatorji klimatskih sprememb v stalagmitih v Sloveniji

Novi indikatorji klimatskih sprememb v stalagmitih v Sloveniji

Nazaj na seznam za leto 2020


Oznaka in naziv projekta

J1-2478 Novi indikatorji klimatskih sprememb v stalagmitih v Sloveniji
J1-2478 Novel proxies of the Holocene climate variability in stalagmites in SloveniaENU

Logotipi ARRS in drugih financerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: prof. dr. Sonja Lojen

Vsebinski opis projekta

Vsebinski opis projekta

Faze projekta

1. Faza

2. Faza

3. Faza

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih