Page name: ARRSProjekti / 2020 / Napake v jedrnem transportu pri frontetemporalni demenci

Napake v jedrnem transportu pri frontetemporalni demenci

Nazaj na seznam za leto 2020


Oznaka in naziv projekta

N3-0141 Napake v jedrnem transportu pri frontetemporalni demenci
N3-0141 Nuclear transport defects in frontotemporal dementia

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: prof. dr. Boris Rogelj

Vsebinski opis projekta

Vsebinski opis projekta

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

1. Faza

2. Faza

3. Faza

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih