Page name: ARRSProjekti / 2020 / Možnost izboljšanja produktivnosti in zmanjšanja odvisnosti od uporabe kemičnih fungicidov v kmetijstvu z uporabo plinske plazme

Možnost izboljšanja produktivnosti in zmanjšanja odvisnosti od uporabe kemičnih fungicidovv kmetijstvu z uporabo plinske plazme

Nazaj na seznam za leto 2020


Oznaka in naziv projekta

V4-2001 Možnost izboljšanja produktivnosti in zmanjšanja odvisnosti od uporabe kemičnih fungicidovv kmetijstvu z uporabo plinske plazme

V4-2001Use of gaseous plasma for higher yields and lower use of antifungal agents in agriculture

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Projektna skupina

Vodja projekta: doc. dr. Ita Junkar

Vsebinski opis projekta

V okviru projekta bomo preučili možnosti za doseganje izboljšanje produktivnosti ter zmanjšanje uporabe okolju škodljivih aktivnih snovi v kmetijstvu z uporabo plinske plazme, ki jo vzbujamo z različnimi plinskimi razelektritvami in pri različnih tlakih ter močeh plazme. Pripravili bomo kritični pregled obstoječe literature glede uporabe plinske plazme v kmetijstvu, preučili potencial razkuževanja ekološkega in konvencionalnega semenskega materiala izbranih poljščin in zelenjadnic z uporabo plinske plazme, preučili potencial zmanjšanja vsebnosti mikotoksinov v žitih z uporabo plinske plazme in vpliv na skladiščne sposobnosti ter ohranjanje kakovosti izbranih vrst zelenjadnic, preučili bomo morebiten vpliv uporabe plinske plazme na razvoj in odpornost rastlin ter pripravili smernice za optimizacijo parametrov plazemske obdelave semen in izbranih pridelkov. Rezultate raziskav bomo predstavili širši javnosti v obliki tiskanega gradiva, na spletnih straneh partnerjev, nastopa v medijih, s katerim bomo ozaveščali prebivalstvo o smotrnosti uporabe plinske plazme v kmetijstvu. Izbrane znanstvene rezultate bomo objavili v znanstvenih člankih in znanstvenih srečanjih.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

  1. Faza
  2. Faza
  3. Faza

Bibliografske reference

Nazaj na seznam za leto 2020