Page name: ARRSProjekti / 2020 / Lipidne kapljice kot viri vnetnih lipidnih mediatorjev pri raku

Lipidne kapljice kot viri vnetnih lipidnih mediatorjev pri raku

Nazaj na seznam za leto 2020


Oznaka in naziv projekta

Z3-2650 Lipidne kapljice kot viri vnetnih lipidnih mediatorjev pri raku
Z3-2650 Lipid droplets as sources of inflammatory lipid mediators in cancer

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: dr. Eva Jarc Jovičić

Vsebinski opis projekta

Ključni poudarki

- Lipidne kapljice se kopičijo v rakavih celicah in so vpletene v nastanek raka in njegovo širjenje.

- Lipidni mediatorji, ki nastanejo iz polinenasičenih maščobnih kislin (PUFA) regulirajo vnetje.

- Lipidne kapljice so pomemben celični vir PUFA in so vpletene v sintezo lipidnih mediatorjev v imunskih celicah.

- Razgradnja lipidnih kapljic z lipolizo ali lipofagijo lahko zagotovi PUFA za sintezo lipidnih mediatorjev pri raku.

height="100"

Povzetek za hitro branje

Kako vnetje kot gorivo napaja rak? Napredovanje raka v tumorskem mikrookolju je odvisno od medsebojnih interakcij med tumorskimi in imunskimi celicami. Le-te so pod nadzorom lipidnih mediatorjev, derivatov polinenasičenih maščobnih kislin (PUFA), ki so močni regulatorji vnetja. Lipidne kapljice so citosolni organeli, ki shranjujejo lipide in se kopičijo v rakavih celicah ter prispevajo k razvoju raka. Razgrajujejo se preko dveh mehanizmov, lipolize in lipofagije. So bogat celični vir PUFA, vendar ali so te PUFA vir za sintezo lipidnih mediatorjev pri raku ni znano. Glavni cilj projekta je odkriti, ali razgradnja lipidnih kapljic prispeva k sintezi vnetnih lipidnih mediatorjev in tako podpira delovanje tako rakavih kot imunskih celic.

Povzetek projekta

Vnetje je tesno povezano z nastankom raka. Lahko spodbuja ali zavira rast tumorja in definira njegov invazivni potencial. Kopičenje lipidov lahko povzroči kronično vnetje in okvari številne organe ter poveča tveganje za razvoj raka. Rakave celice so razvile več mehanizmov, ki jim omogočajo popoln nadzor nad vnetnimi procesi. Značilne spremembe v presnovi in signalizaciji lipidov v rakavih celicah tako prispevajo k stimulaciji vnetja in omogočajo hitro rast in širjenje tumorjev. Lipidni mediatorji (LM) so bioaktivni lipidi, ki nastajajo lokalno kot odgovor na vnetne dražljaje. Tako rakave kot imunske celice so močni proizvajalci LM, ki imajo lahko različne učinke, bodisi delujejo pro- ali protivnetno ter neposredno tudi vplivajo na rast in invazijo rakavih celic. LM nastanejo iz polinenasičenih maščobnih kislin (PUFA), ki se nahajajo v celici v membranskih fosfolipidih, endokanabinoidih in lipidnih kapljicah (LD). LD so organeli, ki uravnavajo presnovo in signalizacijo lipidov v celicah. Kopičijo se v rakavih celicah in prispevajo k večji odpornosti rakavih celic na stres. Nedavne študije so potrdile, da so LD pomemben vir za sintezo LM v imunskih celicah. Ali so LD pomemben vir PUFA za sintezo LM v rakavih celicah in uravnavajo njihovo rast in širjenje pa še ni znano. Glavni cilj tega projekta je ugotoviti ali so LD pomemben vir za proizvodnjo LM v rakavih celicah. Naš namen je definirati vpliv različnih procesov razgradnje LD na sproščanje PUFA kot potencialnih virov za sintezo LM. Z različnimi molekularnimi pristopi bomo vplivali na biogenezo in razgradnjo LD ter študirali povezave med metabolizmom LD in proizvodnjo LM v rakavih celicah. Naš končni cilj je mehanistično dokazati glavne encimske poti, vpletene v razgradnjo LD, ki neposredno vplivajo na sproščanje PUFA iz LD in proizvodnjo LM. To bo tudi prva študija, ki bo z obširnimi lipidomskimi analizami zagotovila celovit vpogled v povezave med sestavo LD in sestavo LM pri raku ter njihov vpliv na funkcije rakavih in imunskih celic. Tarčno ciljanje LD kot glavnih spodbujevalcev proizvodnje LM bi lahko zmanjšalo vnetje in z vnetjem-povezan razvoj raka.

Glavni cilji projekta

(1) Naš prvi cilj je ugotoviti ali razgradnja lipidnih kapljic preko lipolize in/ali lipofagije prispeva in vpliva na proizvodnjo lipidnih mediatorjev v rakavih celicah.

(2) Naš drugi cilj je ugotoviti, ali se številne ω-6 in ω-3 polinenasičene maščobne kisline sproščajo iz lipidnih kapljic in porabijo za sintezo številni pro- in protivnetnih lipidnih mediatorjev.

(3) Naš tretji cilj je ugotoviti, ali lipidni mediatorji, ki nastanejo iz razgradnje lipidnih kapljic vplivajo na tumorski potencial rakavih celic in regulirajo delovanje imunskih celic v tumorskem mikrookolju.

SICRIS Lipidne kapljice kot viri vnetnih lipidnih mediatorjev pri raku

Nazaj na seznam projektov po letih