Page name: ARRSProjekti / 2020 / Klinični potek in izid Covid-19

Klinični potek in izid Covid-19

Nazaj na seznam za leto 2020


Oznaka in naziv projekta

V3-2033 Klinični potek in izid Covid-19

V3-2033 Clinical course and outcome of Covid-19

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: prof. dr. Sašo Džeroski (E8)

Vsebinski opis projekta

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

  1. Faza
  2. Faza
  3. Faza

Bibliografske reference

Nazaj na seznam za leto 2020