Page name: ARRSProjekti / 2020 / Inovativna metoda za čiščenje odpadnih voda

Inovativna metoda za čiščenje odpadnih voda

Nazaj na seznam za leto 2020


Oznaka in naziv projekta

L2-2617 Inovativna metoda za čiščenje odpadnih voda
L2-2617 Innovative method for purification of wastewater

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije height="150"

Projektna skupina

Vodja projekta: doc. dr. Gregor Primc

Vsebinski opis projekta

Splošno sprejeta teorija je, da sterilizacijski učinek UV sevanja nastane zaradi absorpcije fotonov UV svetlobe znotraj mikrobov, kar povzroči cepljenje vezi v katerem koli organskem materialu, uničenje genskega materiala in s tem inaktivacijo katerega mikrobov. Najboljše rezultate dosežemo v precej ozkem območju UV sevanja z najvišjim izkoristkom pri valovni dolžini okoli 265 nm. Stabilni in cenovno ugodni izvori takšnega sevanja, s precejšnjo intenzivnostjo so nizkotlačne živosrebrne svetilke s sevanjem v območju UV C pri približno 254 nm. V projektu predstavljamo preboj na področju sterilizacije vode. Naša hipoteza, ki temelji na predhodnih poskusih, postavlja posreden učinek: z absorpcijo VUV sevanja v vodi, nastajajo OH radikali, ki nato kemično reagirajo z mikrobi, vključno z virusi, in povzročajo njihovo inaktivacijo. Namesto valovnih dolžin v germicidnem področju, bomo uporabili močan izvor VUV sevanja v območju valovnih dolžin od 170 do 200 nm, ki omogoča lažje cepljenje vezi molekul vode. Čeprav so OH radikali v vodi zelo kratkoživi, bodo vseeno "opravili svoje delo", saj bodo nastajali enakomerno v celotnem volumnu onesnažene vode, le majhna doza teh radikalov povzroča uničenja ali inaktivacijo mikrobov. Zgradili bomo močan vir VUV/UV sevanja in ga uporabili za obdelavo in (inaktivacijo) različnih virusov (modelni virus MS2 bakteriofag, krompirjev virus Y (PVY) in/ali virus nežne lisavosti paprike (TMMoV)). Poleg znanstvenega preboja bodo rezultati koristni za komercializacijo.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

1. FAZA: Izgradnja in validacija plazemskega reaktorja in temeljita karakterizacija plinske plazme.
2. FAZA: Preliminarni poskusi z vodo okuženo z virusi v šaržnem načinu.
3. FAZA: Nadgradnja plazemskega reaktorja za obdelavo tekoče vode v kontinuirnem načinu.
4. FAZA: Sistematični poskusi inaktivacije virusov.

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih