Page name: ARRSProjekti / 2020 / Hladno sintranje multifunkcijskih elektronskih komponent

Hladno sintranje multifunkcijskih elektronskih komponent

Nazaj na seznam za leto 2020


Oznaka in naziv projekta

J2-2508 Hladno sintranje multifunkcijskih elektronskih komponent
J2-2508 The cool way to polarize

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: dr. Mojca Otoničar

Vsebinski opis projekta

Zmanjšanje svetovne porabe energije je eden glavnih izzivov, s katerim se sooča človeštvo. S stališča razvoja novih materialov in elektronskih komponent je to mogoče doseči bodisi z zmanjšanjem stroškov energije pri izdelavi materialov, bodisi pri oblikovanju materialov za učinkovito pretvorbo trajnostnih ali odpadnih energij v uporabne. Naš projekt združuje oba trenda, saj predlagamo uporabo na novo odkritega postopka hladnega sintranja, ki v nasprotju s klasičnimi tehnologijami sintranja zahteva zmanjšan toplotno-energetski vnos za izdelavo keramike in arhitektur materialov, v osnovi feroelektrikov. To nam dalje omogoča, da izkoristimo večfunkcijo naravo feroelektrikov, kot so električni naboj ali pretvorba napetosti ali toplotne spremembe v elektriko za shranjevanje energije, kot tudi ponudi izboljšave obstoječih in oblikovanje novih feroelektričnih materialov. Dobro razumevanje mehanizmov te nove in obetavne tehnike sintranja z nizko porabo energije in potencialno poceni tehnologijo nadalje ponuja možnosti za poglavitne spremembe na področju elektronskih naprav prihodnosti.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

1. Faza

Hladno sintranje enofazne oksidne keramike

2. Faza

Inženiring hladno sintranih več-oksidnih kompozitov

3. Faza

Oblikovanje hladno sintranih večkomponentnih struktur

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih