1


ZNANOST ZA ŠOLO - OMOGOČIMO ŠOLARJEM ŠIRŠI POGLED


Na matični lokaciji, na Jamovi cesti 39 v Ljubljani, si lahko ogledate Institut "Jožef Stefan" !

V obisk je lahko vključena tudi Šola eksperimentalne kemije in ogled steklopihaške delavnice.


DOGOVORITE SE ZA OBISK NA Institutu "Jožef Stefan"


Dnevi za oglede so praviloma četrtki.
Prijave sprejemamo na elektronsko pošto IJSobiski@ijs.si 14 dni vnaprej.

Vzporedno lahko potekajo trije različni programi ogleda.
Lahko si izberete poljubno število (od 1 do največ 9) zaporednih predstavitev po 20 minut v enem programu.
Število obiskovalcev posameznega programa je zaradi varnosti med ogledi laboratorijev omejeno na največ 15 oseb (hkrati na obisku največ 45).


  • Ne smemo namreč pozabiti, da si ogledujemo resnično delovno okolje raziskovalcev!Uvodno srečanje z obiskovalci bo v prihodnosti potekalo v Avli glavne stavbe Instituta, kjer bo mogoč ogled kratkega filma o delu na Institutu (posnela OZS) in različnega slikovnega gradiva.

Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
IJSobiski@ijs.si