Častni in pridruženi člani, svetovalci, zaslužni znanstveniki in mednarodni odbor svetovalcev 2004

Spodnja seznama natisnite, desno zgoraj napišite oznako (kratico) vašega odseka, ju dopolnite ter podpisana po interni pošti pošljite v namizno založništvo (do 24. februarja 2006) - tudi v primeru, če nimate popravkov.

{sl} SLO
{en} ANG