Časopis / Srednje

IJS - Mag. Bogdan Puclej, vodje Službe za varstvo pred ionizirajočim sevanjem, je v Veliki predavalnici IJS predaval o poloniju 210; kaj sploh je polonij 210, kakšno je pridobivanje in uporaba ter kronologija dogodkov ob zastrupitvi nekdanjega ruskega vohuna Aleksandra Litvinenka.


IJS - dr. Maja Remškar je predavala o tveganje pri proizvodnji in uporabi nanodelcev. Nanomateriali imajo močno povečano kemijsko aktivnost, ki je osnova optimističnim napovedim nanotehnologije. Po drugi strani pa so prav zato lahko tudi veliko tveganje za zdravje in okolje. Prve objave toksičnosti posameznih nanodelcev zahtevajo pozornost strokovne in splošne javnosti, saj so mnogi nanodelci že na trgu, regulativa varnosti na tem področju pa kasni po vsem svetu. Na predavanju so bile predstavljene specifične lastnosti nanodelcev, rezultati raziskav, nenamensko proizvedeni delci, detekcijske metode, priporočila za oblikovanje zakonodaje in nasveti za osebno varnost pri proizvodnji in uporabi nanodelcev.


Potem ko je prof. dr. Boris Žemva, nekdanji dolgoletni vodja odseka K1, prejel nagrado Ameriškega kemijskega društva za kreativno delo na področju kemije fluora, je revija »Journal of Fluorine Chemistry« oktobrsko številko posvetila slovenskemu znanstveniku.


IJS - Na IJS je potekala brezplačna šola NAUČIMO SE PODJETNIŠTVA OD NAJBOLJŠIH. IJS, časnik Finance in Tovarna podjemov želijo spodbuditi vse, ki imajo inovativne podjetniške ideje, da jih z dodatnim znanjem še nadgradijo. Šola je tistim, ki želijo z lastnim podjetjem uresničiti poslovno idejo.