ijsw / DOV / organizacijski

PODATKI ZA ORGANIZATORJE

vrsta dela

oseba

tel.št.

email

zunanji/notranji/prostovoljni

organizator dogodkov

Polona Strnad

polona.strnad@ijs.si

N

koordinator obiskov IJS

dr. Špela Stres

041917994

spela.stres@ijs.si

N/P

so-koordinator obiskov IJS

Kristina Žagar

kristina.zagar@ijs.si

N/P

varnostna služba

Jože Matko

joze.matko@ijs.si

N

priprava IKT opreme (prenosnik, projektor, ...)

Tomaž Krištofelc

tomaz.kristofelc@ijs.si

N/P

naročanje pogostitev na IJS

Petra Nartnik

051 681 720

N

fotografiranje

Marjan Smerke

marjan.verc@ijs.si

N

table za usmerjanje

izposoja LCD monitorja

Peter

display@siol.net

Z

izposoja stolov

Mirjana Lesar

mirjana.lesar@ijs.si

P

pomoč pri pripravi prizorišča

Janko Gerjol

-

N/P

oblikovanje in tisk vabil

Marjan Verč

marjan.verc@ijs.si

N

cvetličar

Z

pomoč pri organizaciji glasbenih točk

mag. Irena Debeljak

Z

Večina navedenih sodelavcev vam lahko pri organizaciji dogodka zelo pomaga.

Nekateri to počnejo z dobro voljo izven okvira delovnih dolžnosti, saj organizacijska shema glede organizacije dogodkov na IJS ni določena.

Prosim, da to z dobro voljo upoštevate.