Ime strani: Varnost in zdravje pri delu

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

POVEZAVE

IZOBRAŽEVANJE

Nevarne snovi

Dokumenti

GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI (GSO)

Zakonodaja s področja gensko spremenjenih organizmov (GSO)

PRVA POMOČ

PROMOCIJA ZDRAVJA


mag. Bojan Huzjan, bojan.huzjan@ijs.si , varnostni inženir
Opis dela: varnost pri delu, požarna varnost, preventivni zdravstveni pregledi
Telefon: (01) 588-5227, 041 596-045
Brinje 40, soba: F18

Ana Marija Horvat, dipl. var. inž., anamarija.horvat@ijs.si
Opis dela: varnost pri delu, požarna varnost, preventivni zdravstveni pregledi
Telefon: (01) 477-3104, 031 268-675
Jamova 39, soba: C154