V001 / Kosris

Slika

SPOROČILA ZA JAVNOST
MNENJA IN STALIŠČA

Koordinacija, v kateri direktorji inštitutov zastopajo svoje ustanove. Cilji so:
izboljšanje pogojev raziskovalnega dela,
vzpostavitev nepristranskega postopka za vrednotenje raziskovalnega dela,
sistematična promocija rezultatov raziskovanja,
izboljšanje ugleda in uporabe znanosti v politikah odločanja.DOGODKI IN POVEZAVE

Brez prihodnostiSlika

ČLANICE
Inštitut za civilizacijo in kulturo, direktorica Alja Brglez, www.ick.si
Zavod za gradbeništvo Slovenije, direktor Andraž Legat, www.zag.si
Kmetijski inštitut Slovenije, direktor Andrej Simončič, www.kis.si
Inštitut za novejšo zgodovino, direktor Damijan Guštin, www.inz.si
Institut informacijskih znanosti IZUM, Davor Šoštarič, www.izum.si
Institut »Jožef Stefan«, direktor Jadran Lenarčič, www.ijs.si
Kemijski inštitut, direktor Gregor Anderluh, www.ki.si
Center za proučevanje mednarodnih odnosov, predstojnica Maja Bučar, www.fdv.uni-lj.si
Inštitut za ekonomska raziskovanja, direktor Boris Majcen, www.ier.si
Geološki zavod Slovenije, direktor Miloš Bavec
Institut za hmeljarstvo in pivovarstvo, direktorica Martina Zupančič, www.ihps.si
Inštitut za kovinske materiale, direktor Matjaž Godec, www.imt.si
Institut za varilstvo, direktor Miro Uran, www.i-var.si
Mirovni inštitut, direktorica Neža Kogovšek Šalamon, www.mirovni-institut.si
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, direktor Oto Luthar, www.zrc-sazu.si
Inštitut za narodnostna vprašanja, direktorica Sonja Novak Lukanovič, www.inv.si
Nacionalni inštitut za biologijo, direktorica Tamara Lah, www.nib.si
Gozdraski inštitut Slovenije, direktor Primož Simončič
Inštitut IRGO, direktor Vlado Vukadin
Pedagoški inštitut, direktor Igor Žagar, www.pi. si
Hidroinštitut, direktorica Tanja Prešeren, www.hidroinstitut.si
Urbanistični inštitut Slovenije, Igor Bizjak, www.uirs, si
Arnes, direktor Marko Bonač, www.arnes.si

Predsednik KOsRIS
Jadran Lenarčič, Institut "Jožef Stefan"

Podpredsednica KOsRIS
Sonja Novak Lukanovič, Institut za narodnostna vprašanja,

Sekretarka KOsRIS
Vanda Baloh, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, predstavnica KOsRIS II

ELEKTRONSKA POŠTA

jadran.lenarcic@ijs.si
sonja.novak@inv.si
vanda.baloh@zrc-sazu.si

Slilka