Tekoči projekti

Domov

Evropski projekti
Slovenski projekti
Krneki

Stefan.jpg

Poslanstvo Instituta "Jožef Stefan" je tudi prenos z raziskavami pridobljenega znanja v gospodarstvo.

S prenosom novih, z raziskavami pridobljenih tehnologij, je omogočen družbi razvoj, katerega posledica je širše družbeno blagostanje. Kot eden od akterjev se v okviru Instituta "Jožef Stefan" tovrstnim prizadevanjem pridružuje tudi Pisarna za prenos tehnologije.

Glavna področja, na katerih sodelujejo sodelavci Pisarne za prenos tehnologij so prenos tehnologij in znanja z IJS v slovensko industrijo in Evropo, posredovanje tehnologij iz Evrope in v Evropo, menedžment raziskovalno-aplikativnih projektov IJS, sodelovanje pri postopkih ocenjevanja primernosti izumov sodelavcev IJS za prijavo patentov IJS, promocija dejavnosti instituta na znanstveno-raziskovalnem področju ter sodelovanje pri trženju patentov.

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si