Služba za poslovno informatiko U5 / Desno

SLUŽBA ZA POSLOVNO INFORMATIKO - U5


Vodja službe za poslovno informatiko


Podenota za finančno poročanje

Podenota za poslovne obdelave


Sodelujoči