Ime strani: K4P / Razpisi iz Evropskega teritorialnega sodelovanja

Razpisi iz Evropskega teritorialnega sodelovanja

EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE (osveženo: 11.06.2018)

Čezmejni programi

SLOVENIJA - AVSTRIJA

Tretji razpis za zbiranje projektnih vlog se je zaključil 14.9.2017.

SLOVENIJA - ITALIJA

Razpis za prijavo strateških projektov je se je zaključil 28.3.2018.

SLOVENIJA - HRVAŠKA

Tretji razpis za zbiranje projektnih vlog je zaključen.

Transnacionalni programi

OBMOČJE ALP

Druga faza zbiranja projektnih vlog je zaključena.

SREDNJA EVROPA

Tretji razpis za zbiranje projektnih vlog se je zaključil 25.1.2018.

MEDITERAN

Tretji razpis za zbiranje projektnih vlog je predviden okt - nov 2018.

PODONAVJE

Drugi razpis za zbiranje projektnih vlog se je zaključil 6.6.2017.

JADRANSKO-JONSKI (ADRION)

Razpis za zbiranje projektnih vlog za prednostno os 1 in 3 je predviden sredi leta 2018. Razpis za zbiranje projektnih vlog za prednostno os 2: Trajnostna regija, se je zaključil 3.7.2018.