Page name: K4P / Razpisi iz Evropskega teritorialnega sodelovanja

Razpisi iz Evropskega teritorialnega sodelovanja


EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE (osveženo: 27.08.2019)

Čezmejni programi

SLOVENIJA - AVSTRIJA

Peti razpis za zbiranje projektnih vlog se je zaključil 4.7.2019.

SLOVENIJA - ITALIJA

Razpis za prijavo standardnih projektov se je zaključil 12.3.2019.

SLOVENIJA - HRVAŠKA

Tretji razpis za zbiranje projektnih vlog je zaključen.

Transnacionalni programi

OBMOČJE ALP

Druga stopnja četrtega razpisa se je zaključila 5.6.2019.

SREDNJA EVROPA

Četrti razpis za zbiranje projektnih vlog se je zaključil 5.7.2019. Namenjen je dokapitalizaciji obstoječih projektov iz programa.

MEDITERAN

Druga stopnja 3. razpisa se je zaključila 27.6.2019.

PODONAVJE

Tretji razpis za zbiranje projektnih vlog se je zaključil 8.3.2019.

JADRANSKO-JONSKI (ADRION)

Tretji razpis za zbiranje projektnih vlog za prednostno os 1 je odprt od 20.5.2019 do 12.9.2019. Tretji razpis za zbiranje projektnih vlog za prednostno os 3 je odprt od 22.5.2019 do 13.9.2019.


/!\ End of edit conflict