Ime strani: K4P / Razpisi iz Evropskega teritorialnega sodelovanja

Razpisi iz Evropskega teritorialnega sodelovanja

EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE (osveženo: 14.12.2018)

Čezmejni programi

SLOVENIJA - AVSTRIJA

Četrti razpis za zbiranje projektnih vlog se je zaključil 28.11.2018.

SLOVENIJA - ITALIJA

Razpis za prijavo strateških projektov se je zaključil 3.8.2018.

SLOVENIJA - HRVAŠKA

Tretji razpis za zbiranje projektnih vlog je zaključen.

Transnacionalni programi

OBMOČJE ALP

Prva stopnja četrtega razpisa za zbiranje projektnih vlog se je zaključila 12.12.2018. Druga stopnja četrtega razpisa bo potekala od 23.3.2019 do 5.6.2019.

SREDNJA EVROPA

Naslednji razpis je predviden v začetku leta 2019. Tretji razpis za zbiranje projektnih vlog se je zaključil 25.1.2018.

MEDITERAN

Prva stopnja tretjega razpisa za zbiranje projektnih vlog za prednostno os 1 in 3 poteka od 30.10.2018 do 31.1.2019. Druga stopnja 3. razpisa: 2.5.2019 do 27.6.2019.

PODONAVJE

Tretji razpis za zbiranje projektnih vlog je predviden konec leta 2018/začetek 2019.

JADRANSKO-JONSKI (ADRION)

Razpis za zbiranje projektnih vlog za prednostno os 1 in 3 je predviden leta 2019.