Ime strani: K4P / Razpisi iz Evropskega teritorialnega sodelovanja

Razpisi iz Evropskega teritorialnega sodelovanja

EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE (osveženo: 23.10.2017)

Čezmejni programi

SLOVENIJA - AVSTRIJA

Tretji razpis za zbiranje projektnih vlog se je zaključil 14.9.2017.

SLOVENIJA - ITALIJA

Naslednji rok za oddajo projektnih vlog je predviden konec leta 2017/ začetek 2018.

SLOVENIJA - HRVAŠKA

Tretji razpis za zbiranje projektnih vlog je zaključen.

Transnacionalni programi

OBMOČJE ALP

Prva faza tretjega razpisa za zbiranje projektnih vlog je zaključena. Druga faza zbiranja projektnih vlog bo potekala od 12.10.2017 do 20.12.2017.

SREDNJA EVROPA

Tretji razpis za zbiranje projektnih vlog se odpre 21.9.2017. Zaključil se bo 25.1.2018.

MEDITERAN

Drugi razpis za zbiranje projektnih vlog se je zaključil 13.10.2017.

PODONAVJE

Drugi razpis za zbiranje projektnih vlog se je zaključil 6.6.2017.

JADRANSKO-JONSKI (ADRION)

Ni informacij o prihodnjem razpisu za zbiranje projektnih vlog.