Ime strani: K4P / Razpisi iz Evropskega teritorialnega sodelovanja

Razpisi iz Evropskega teritorialnega sodelovanja

EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE (osveženo: 17.08.2018)

Čezmejni programi

SLOVENIJA - AVSTRIJA

Četrti razpis za zbiranje projektnih vlog se bo zaključil 28.11.2018.

SLOVENIJA - ITALIJA

Razpis za prijavo strateških projektov se je zaključil 3.8.2018.

SLOVENIJA - HRVAŠKA

Tretji razpis za zbiranje projektnih vlog je zaključen.

Transnacionalni programi

OBMOČJE ALP

Prva stopnja četrtega razpisa za zbiranje projektnih vlog bo potekala od 19.9.2018 do 12.12.2018. Druga stopnja četrtega razpisa: marec 2019 do 5.6.2018.

SREDNJA EVROPA

Naslednji razpis je predviden v začetku leta 2019. Tretji razpis za zbiranje projektnih vlog se je zaključil 25.1.2018.

MEDITERAN

Tretji razpis za zbiranje projektnih vlog je predviden okt - nov 2018.

PODONAVJE

Drugi razpis za zbiranje projektnih vlog se je zaključil 6.6.2017.

JADRANSKO-JONSKI (ADRION)

Razpis za zbiranje projektnih vlog za prednostno os 1 in 3 je predviden sredi leta 2018. Razpis za zbiranje projektnih vlog za prednostno os 2: Trajnostna regija, se je zaključil 3.7.2018.