Page name: K4P / DelavniceIJS

Delavnice IJS


Pretekli dogodki

Delavnice IJS

EIT Surovine – priložnosti za IJS

v petek, 29. novmbra 2019, ob 10:30 v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«

G. Roland Gauss, višji svetovalec za nadomeščanje in recikliranje materialov pri EIT Surovine, bo predstavil EIT Surovine, s poudarkom na vlogi raziskovalnih organizacij v trikotniku znanja, ki povezuje izobraževanje, inovacije in podjetništvo.

EIT Surovine financira EIT (Evropski inštitut za inovacije in tehnologije) in je največji konzorcij za surovine na svetu. Cilj je občutno povečanje inovativnosti sektorja preko izobraževanja, razvoja novih tehnologij in podpornih aktivnosti za vzpostavljanje sodelovanja ter oblikovanja podjetij.

Stakeholder workshop on Horizon Europe implementation - Slovenia

11. novembra 2019, ob 9:00 v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«

Program:

 • 9:00 Opening Addresses: Jadran Lenarčič, Director of JSI, Tomaž Boh, Director of the Science Directorate, Ministry of Education,Science and Sport
 • 9:15 What is new in Horizon Europe?: Peter Haertwich, Head of Unit, Common Service for Business Processes,EC-DG RTD
 • 10:15 Proposal Submission, Evaluation and Selection: Peter Haertwich, Head of Unit, Common Service for Business Processes,EC-DG RTD
 • 12:30 Model Grant Agreement: Peter Haertwich, Head of Unit, Common Service for Business Processes, ECDG RTD
 • 14:00 Control strategy: Ex-ante & Ex-post Controls: Stamatios Anthis, Deputy Head of Unit, Common Audit Centre, EC-DG RTD

 • 15:00 Efficient reporting for Key Impact Pathways, Dissemination, Exploitation and Communication of Successful Projects Faidra Diona, Common Data and Knowledge Management Service, EC-DG RTD-CIC
 • 15:00 Conclusions & Closing: Peter Haertwich, Head of Unit, Common Service for Business Processes,EC-DG RTD, Peter Volasko, National Co-ordinator of the NCPs, Ministry of Education,Science and Sport, Slovenia

Vloga znanosti pri reševanju globalnih okoljskih izzivov

v četrtek, 3. oktobra 2019, ob 10:00 v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«

Program:

 • 13:35 – 13:45 Predstavitev dr. Richarda Wheelerja:Vloga znanosti pri reševanju globalnih okoljskih izzivov, s katerimi se bo v prihodnosti soočalo človeštvo, s poudarkom na področjih fizike in materialov.

 • 13:45 – 14:00 Predstavitev dr. Romane Jordan: Misije kot novost v HEU, vključevanje IJS v misije, s poudarkom na področju 'Podnebno nevtralna in pametna mesta'.

ERC Synergy Grant projekti

v torek, 9. julija 2019, ob 13:00 v sejni sobi IJS.

Synergy Grant projekti(ERC SyG), so projekti Evropskega raziskovalnega sveta, ki ga financira Evropska Unija v okviru programa Obzorja 2020. Namenjeni so sodelovanju večih vodilnih raziskovalcev in njihovih raziskovalnih skupin za inovativno povezovanje komplementarnega znanja in zmožnosti za skupno naslavljanje ambicioznih raziskovalnih vprašanj. V prvem delu bo dr. Richard Wheeler na kratko predstavil ERC SyG projekte. Sledila bo delavnica s konkretnimi predlogi za prijavo projekta.

Univerza v Ljubljani vas skupaj s Kemijskim inštitutom, Institutom "Jožef Stefan" in Znanstvenoraziskovalnim centrom SAZU vljudno vabi na celodnevni ERC Yellow Research seminar

30. maja 2019, od 9. do 16. ure na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

Seminar je namenjen vsem, ki načrtujejo prijavo na letošnje ERC razpise (ERC Starting, Consolidator in Advanced Grant). Seminar bo vodila mednarodna uveljavljena strokovnjakinja Lotte Jaspers iz nizozemske agencije Yellow Research. Predstavila bo specifike ERC razpisa, merila evalvacije ter posebnosti in trike, ki lahko izboljšajo ERC projektni predlog.

Idejni okvir razpisov Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) in IJS podpora

v ponedeljek, 8. aprila 2019, ob 13:00 v Veliki predavalnici IJS.

Program:

 • 13:00 – 13:35 Predstavitev ERC razpisov, ocenjevanje, nasveti, statistika: dr. Andreja Umek Venturini, nacionalna kontaktna oseba za ERC, MIZŠ
 • 13:35 – 13:45 Nacionalna podporna shema ERC: ga. Mojca Boc, ARRS
 • 13:45 – 14:00 IJS podpora prijaviteljem: dr. Romana Jordan, IJS
 • 14:00 – 14:30 Kako poiskati pravo idejo?: dr. Richard Wheeler, Edinburgh Scientific

Dr. Andreja Umek Venturini bo s predstavitvijo: Razpisi ERC in nasveti za uspešno prijavo, udeležence seznanila s posameznimi tipi ERC projektov. Sledila predstavitev nacionalne podporne sheme ERC projektom in predstavitev podpore, ki jo bo prijaviteljem nudil IJS.Predstavitev bomo zaključili s predavanjem dr. Richarda Wheelerja na temo iskanja prave ideje za ERC projekte

Priložnosti v Obzorju 2020: Razpisi Evropskega raziskovalnega sveta - ERC Consolidator Grant (CoG)

26. oktobra 2018, ob 12:00 v veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«

Program:

12:00 – 12:20 Predstavitev ERC CoG razpisov, ocenjevanje, nasveti, statistika Dr. Andreja Umek Venturini, nacionalna kontaktna oseba za ERC, MIZŠ 12:20 – 12:30 Nacionalna podporna shema ERC Ga. Mojca Boc, vodja sektorja za raziskovalno infrastrukturo in mednarodno sodelovanje, ARRS 12:30 – 12:40 IJS podpora prijaviteljem: dr. Romana Jordan, IJS 12:40 – 13:00 Izkušnja s prijavo ERC CoG projekta Prof. dr. Matevž Dular, edini prejemnik ERC CoG iz Slovenije, Fakulteta za strojništvo, UNI-LJ 13:00 – 13:30 Diskusija

"Financial management and audit procedure of European research projects"

16. in 17. oktobra 2018, v Veliki predavalnici IJS.

Delavnico bo izvedel Marco Liviantoni iz mednarodno uveljavljene agencije specializirane za področje finančnega vodenja evropskih raziskovalnih projektov (FP7 in Obzorja 2020), European Fund Management Consulting – EFMC.

V okviru delavnice vabljeni tudi na predstavitev aktivnosti iz finančnega vodenja projektov, ki jih izvaja Mednarodna projektna pisarna IJS, ki bo 18. oktobra 2018 od 10.00 do 11.30, v sejni sobi IJS (Jamova 39, pritličje glavne stavbe, levo na koncu hodnika).

Praktični nasveti za pisanje uspešnega projektnega predloga:ERC Starting Grant in ERC Consolidator Grant

v četrtek, 5. april 2018, ob 8:30 v Veliki predavalnici IJS.

Foto_Marjan_Verč_spletna stran_.jpg

Delavnico bo izvedla Lotte Jaspers iz mednarodno uveljavljene agencije za usposabljanje in svetovanje na področju ERC projektov, Yellow Research. Potekala bo v angleškem jeziku.Cilj delavnice je povečati razumevanje celotnega procesa ocenjevanja projektnih prijav za ERC StG in CoG in na podlagi tega napisati zmagovalni projektni predlog.

Priložnosti v Obzorju 2020: Razpisi Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) in IJS podpora

v sredo, 28. marca 2018, ob 10:00 v Veliki predavalnici IJS.

Program:

 • 10:00 – 11:00 Predstavitev ERC razpisov, ocenjevanje, nasveti, statistika: dr. Andreja Umek Venturini, nacionalna kontaktna oseba za ERC, MIZŠ
 • 11:00 – 11:15 Odmor
 • 11:15 – 11:30 Nacionalna podporna shema ERC: ga. Mojca Boc, ARRS
 • 11:30 – 11:45 IJS podpora prijaviteljem: dr. Romana Jordan, IJS
 • 11:45 – 12:30 Diskusija

Dr. Andreja Umek Venturini bo s predstavitvijo: Razpisi ERC in nasveti za uspešno prijavo, udeležence seznanila s posameznimi tipi ERC projektov s poudarkom na ERC Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant. Po kratkem premoru bo sledila predstavitev nacionalne podporne sheme ERC projektom in predstavitev podpore, ki jo bo prijaviteljem nudil IJS.

Priložnosti v Obzorju 2020: Biotehnološke industrije (Bio-Based Industries, BBI)

v sredo, 31. januarja 2018, ob 10:00 v Veliki predavalnici IJS.

Program:

 1. Predstavitev razpisov programa Biotehnološke industrije za leto 2018: mag. Simona Rataj, nacionalna kontaktna oseba za BBI, GZS in mag. Marta Šabec, nacionalna kontaktna oseba za Obzorje2020: Hrana, MIZŠ
 2. Vprašanja in odgovori

Po kratkem uvodu mag. Marte Šabec bo mag. Simona Rataj udeležence seznanila z aktualnim dogajanjem na področju javno-zasebnega partnerstva Biotehnološke industrije in s temami v novem razpisu za leto 2018.

Priložnosti v Obzorju 2020: Zdravje, demografske spremembe in kakovost bivanja

v petek, 15. decembra 2017, ob 10:00 v Veliki predavalnici IJS.

Program:

 1. Predstavitev delovnega programa za področje zdravja, 2018 - 2020: dr. Eva Batista, nacionalna kontaktna oseba za področje zdravja, MIZŠ

 2. Vprašanja in odgovori
 3. Medsebojne predstavitve raziskovalcev

Na dogodku bo prisoten tudi doc. dr. Sergej Pirkmajer (UNI LJ, Medicinska fakulteta, Inštitut za patofiziologijo), ki je eden izmed treh nacionalnih ekspertov za področje zdravja in bo na voljo za vaša vprašanja glede vsebin novih razpisov.

Hkrati želimo spodbuditi poznavanje in sodelovanje raziskovalk in raziskovalcev IJS. Zato boste imeli v drugem delu delavnice priložnost za kratko predstavitev svoje tematike s področja zdravja, s poudarkom na vsebinah, kjer se želite povezati z ostalimi raziskovalci. Na voljo boste imeli 1 prosojnico ter 3 minute. Vabimo k sodelovanju!

Praktični nasveti za pisanje konkurenčnega in uspešnega predloga projekta EU: ERC projekti

v torek, 7. novembra 2017, ob 11:00 v Veliki predavalnici IJS.

O pisanju ERC projektov bo predaval dr. Richard Wheeler, s poudarkom na konkretnih primerih dobrih in slabih praks.

Po predstavitvi vabimo k druženju, izmenjavi izkušenj in mreženju.

ERC - predstavitev - Richard Wheeler

Priložnosti v Obzorju 2020: Zelen, pameten in integriran prometni sistem

v torek, 24. oktobra 2017, od 9:00 do 10:30 v predavalnici Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana.

Program:

 1. Predstavitev delovnega programa za področje prometa, 2018 - 2020: dr. Fedor Černe, nacionalna kontaktna oseba za področje prometa, MIZŠ
 2. Izkušnje s pridobivanjem projektov na področju prometa: doc. dr. Gregor Papa (E7) in Luka Bradeško (E3)
 3. Vprašanja in odgovori

Promet - prezentacija - Fedor Černe

Priložnosti v Obzorju 2020: Future and emerging technologies (FET)

v sredo, 18. oktobra 2017, od 10:00 do 11:30 v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«.

Program:

 1. Predstavitev delovnega programa FET, 2018 - 2020: g. Andrej Ograjenšek, nacionalna kontaktna oseba za FET, MIZŠ
 2. Izkušnje s pridobivanjem projektov FET: prof. dr. Uroš Cvelbar (F4) in dr. Dragi Kocev (E8)
 3. Vprašanja in odgovori

G. Andrej Ograjenšek bo udeležence seznanil z aktualnim dogajanjem na področju FET in temami v delovnem programu za obdobje 2018 - 2020.

Na dogodku bosta prisotna tudi prof. dr. Uroš Cvelbar, sodelavec odseka F4, ki je partner na aktualnem projektu PEGASUS (FET Open) in dr. Dragi Kocev, sodelavec odseka E8, ki je bil koordinator pred kratkim zaključenega projekta MAESTRA (FET Open).

FET - predstavitev - Andrej Ograjenšek

Priložnosti v Obzorju 2020: LEIT – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) in Vesolje

v torek, 10. oktobra 2017, od 10:00 do 12:00 v predavalnici P01 Fakultete za matematiko in fiziko.

Program:

 1. Novosti v programih 2018 – 2020, mag. Peter Volasko, MIZŠ
 2. Predstavitev programa IKT, 2018 - 2020: dr. Andreja Umek Venturini, nacionalna kontaktna oseba za IKT, MIZŠ
 3. Predstavitev programa Vesolje, 2018 - 2020: dr. Ivan Skubic, nacionalna kontaktna oseba za Vesolje, MIZŠ
 4. Izkušnje s pridobivanjem projektov IKT in Vesolje: prof. dr. Mihael Mohorčič (E6) in Klemen Kenda (E3)
 5. Vprašanja in odgovori

V uvodu bo mag. Peter Volasko udeležence seznanil z novostmi v programih za obdobje 2018 – 2020. Sledila bo predstavitev dr. Andreje Umek Venturini in dr. Ivana Skubica, ki bosta udeležence seznanila z aktualnim dogajanjem na področju IKT in Vesolje in temami za nova delovna programa za obdobje 2018 - 2020.

Na dogodku bodo prisotni tudi prof. dr. Mihael Mohorčič, vodja odseka E6, ki je partner na IKT projektih WiSHFUL in eWINE in Klemen Kenda, sodelavec odseka E3, ki je partner na projektu za Vesolje, PerceptiveSentinel.

IKT - predstavitev - Andreja Umek Venturini

Vesolje - predstavitev - Ivan Skubic

Izkušnje s pridobivanjem projektov IKT - prof. dr. Mihael Mohorčič

Vljudno vabljeni na sklop predavanj dr. Richarda Wheelerja

Odličen projektni predlog

v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«.

6.6.2017, 12:15 - 13:15: Začetek: iskanje prave ideje/razpisa, postavitev konzorcija, pred začetkom pisanja, nepričakovano....in implementacija: proračun, upravljanje, porazdelitev oseba/mesec (Getting started: finding an idea/finding a call, setting up a consortium, before starting to write, unexpected situations, …& Implementation: budget, management, person/month distribution)

12.6.2017, 12:15 - 13:15: Odličnost (Excellence)

13.6.2017, 12:15 - 13:15: Tematike s posrednim vplivom na projekte (neznanstvena, a pomembna vsebina): vpliv, etika, enakopravnost spolov, in zaključni poudarki: grafika, logotipi, fonti, barve, tabele, Gantt chart (Topics with indirect influence on projects (not scientific content, but important): impact, ethics, gender, security & Finishing touches: graphics, logos, fonts, colors, tables, Gantt charts)

15.6.2017, 11:00 - 12:30: Praktični nasveti za pisanje konkurenčnega in uspešnega predloga projekta EU: MSCA IF (rok za oddajo: 14.9.2017) in FET Open (rok za oddajo: 27.9.2017). Svoje izkušnje s prijavo in pridobljenim projektom bosta delila tudi dr. Matjaž Humar (F5) za MCSA IF in dr. Dragi Kocev (E8) za FET. (Practical tips for writing a competitive and successful specific EU proposal: MSCA IF (deadline 14.9.2017) and FET Open (deadline 27.9.2017). Besides dr. Wheeler, two JSI colleagues will share their experience with the projects: dr. Matjaž Humar (MSCA IF) and dr. Dragi Kocev (FET).)

Priložnosti v Obzorju 2020: Nanotechnologies, advanced materials, advanced manufacturing and processing, and biotechnology

v torek, 16. maja 2017, od 10:00 do 11:30 v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«.

Foto Marjan Verč

Program:

 1. Predstavitev programa Nanotechnologies, advanced materials, advanced manufacturing and processing, and biotechnology (NMBP): ga. Doroteja Zlobec nacionalna kontaktna oseba za NMBP, MIZŠ
 2. Izkušnje s pridobivanjem projektov NMBP: prof. dr. Janez Štrancar in mag. Mitja Jermol
 3. Vprašanja in odgovori

Ga. Doroteja Zlobec bo udeležence seznanila z aktualnim dogajanjem na področju NMBP in temami za prihodnji delovni program, ki je tik pred dokončno potrditvijo. Na njegovi podlagi bodo objavljeni razpisi v naslednjem letu. Na dogodku bosta prisotna tudi prof. dr. Janez Štrancar, sodelavec odseka F5, ki koordinira aktualni projekt SmartNanoTox (Smart tools for gauging nano hazards) in mag. Mitja Jermol, vodja centra CT3 in sodelavec odseka E3, ki je koordiniral leta 2016 zaključeni projekt NRG4Cast (Energy forecasting). Dogodek bo moderirala ga. Sanja Fidler (K7).

Priložnosti v Obzorju 2020: Spreading Excellence and Widening Participation

v torek, 11. aprila 2017, od 10:00 do 11:30 v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«.

Foto Marjan Verč

Program:

 1. Izkušnje s prijavami na projekte iz Obzorja 2020 in 7. okvirnega programa: doc. dr. Miha Ravnik (Institut »Jožef Stefan«, FMF - UNI LJ)
 2. Predstavitev programa Spreading Excellence and Widening Participation (SEWP): mag. Kim Turk, nacionalna kontaktna oseba za SEWP, MIZŠ
 3. Vprašanja in odgovori

Dogodek bo moderirala dr. Romana Jordan. Na dogodku bosta prisotna tudi prof. dr. Bogdan Filipič (E9) in prof. dr. Peter Korošec (E7), vodilna raziskovalca Twinning projekta SYNERGY, ki ga koordinira Institut »Jožef Stefan« ter predstavnik odseka O2, ki koordinira projekta ERAChair Isofood in Twinning projekt MASSTWIN.

Priložnosti v Obzorju 2020: Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

v petek, 2. decembra 2016, od 10:00 do 11:30 v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«.

Foto Marjan Smerke

Program:

 1. Kratka predstavitev K4P in prihajajočih razpisov v O2020: dr. Romana Jordan
 2. Predstavitev programa Marie Sklodowska-Curie Actions: Petra Tramte, nacionalna kontaktna oseba za MSCA, MIZŠ
 3. Vprašanja in odgovori

Dogodek bo moderirala ga. Maša Kavčič, ki je v okviru K4P zadolžena za področje MSCA.

Z dogodkom še posebej nagovarjamo mlade raziskovalce, saj je program MSCA zanje lahko pomemben vir financiranja na začetku kariere. Aktualni razpisi na teh programih so odprti do prve polovice januarja oziroma aprila 2017. V prvi polovici naslednjega leta pa se bodo odprli še trije novi razpisi MSCA.

Po predstavitvi vabimo k druženju in izmenjavi izkušenj, saj bodo na dogodku prisotni tudi kolegice in kolegi, ki uspešno delujejo na podprogramu MSCA. Doslej sta se na vabilo že odzvala doc. dr. Alenka Mertelj in prof. dr. Primož Ziherl.