Imenik / A

odsek

mat.št.

ime

priimek

predime

zaime

telefon

soba

e-poštni naslov

F5

0001

Gregor

Posnjak

dr.

477-3656

012

gregor.posnjak@ijs.si

F5

0003

Andraž

Rešetič

dr.

477-3955

108

andraz.resetic@ijs.si

F9

0007

Tina

Šfiligoj

univ.dipl. fiz.

477-3675

C089

tina.sfiligoj@ijs.si

K7

0011

Ana

Lazar

univ. dipl. inž. metal. in mater.

477-3940

K558

ana.lazar@ijs.si

K7

0012

Anže

Abram

dr.

477-3957

K565

anze.abram@ijs.si

O2

0016

Majda

Pavlin

univ. dipl. kem.

588-5439

ON11

majda.pavlin@ijs.si

E8

0020

Biljana

Mileva Boshkoska

doc. dr.

477-3145

D44A

biljana.mileva@ijs.si

E6

0027

Klemen

Bregar

univ. dipl. inž. el.

477-3939

M107

klemen.bregar@ijs.si

F5

0030

Slobodan

Žumer

prof. dr.

476 6657, 476 6657

RIC

0031

Sebastjan

Rupnik

dipl. inž. fiz.

588-5414

R-P7B

sebastjan.rupnik@ijs.si

CEU

0035

Jure

Čižman

mag.

588-5426

F9A

jure.cizman@ijs.si

CTT

0036

Duško

Odić

dr.

477-3096

C42

dusko.odic@ijs.si

E9

0039

Jernej

Zupančič

mag. mat.

477-3807

224

jernej.zupancic@ijs.si

TS

0041

Petra

Novak

477-3559

V3

petra.novak@ijs.si

E3

0042

Polona

Škraba Stanič

dr.

477-3778

S31

polona.skraba@ijs.si

F8

0051

Aljaž

Čufar

univ dipl. fiz.

588-5437

A210

aljaz.cufar@ijs.si

F5

0054

Mitja

Krnel

dr.

477-3901

C115

mitja.krnel@ijs.si

F5

0055

Maruša

Mur

mag. fiz.

477-3444, 477-3656

121, 012

marusa.mur@ijs.si

F5

0056

Urška

Gradišar Centa

mag. med. fiz.

477-3099

J10A

urska.gradisar@ijs.si

K7

0063

Vanja

Jordan

univ. dipl. inž. kem. inž.

477-3743

E58

vanja.jordan@ijs.si

K1

0064

Blaž

Alič

dr.

477-3467

C317

blaz.alic@ijs.si

B3

0065

Katja

Škrlec

mag. farm.

477-3595

B414

katja.skrlec@ijs.si

O2

0068

Janja

Vidmar

dr.

477-3845

G3

janja.vidmar@ijs.si

F8

0069

Vid

Merljak

dr.

588-5246

A214

vid.merljak@ijs.si

E8

0073

Aljaž

Osojnik

dr.

477-3307

S18

aljaz.osojnik@ijs.si

E8

0074

Jan

Kralj

dr.

477-3641

J317

jan.kralj@ijs.si

B3

0076

Milica

Perišić Nanut

dr.

477-3411

B409

milica.perisic@ijs.si

TS

0081

Samo

Rajković

477-3899

V4

samo.rajkovic@ijs.si

E9

0085

Blaž

Mahnič

dipl. inž. rač. in inf.

477-3371

S1B

blaz.mahnic@ijs.si

E3

0086

Simon

Krek

dr.

477-3652

N406

simon.krek@ijs.si

E3

0087

Blaž

Kažič

univ. dipl. inž. el.

477-3952

220

blaz.kazic@ijs.si

E3

0088

Aljaž

Košmerlj

dr.

477-3905

N406

aljaz.kosmerlj@ijs.si

E3

0089

Luka

Stopar

univ. dipl. inž. rač. in mat.

477-3933

S22

luka.stopar@ijs.si

E3

0095

Flavio

Fuart

univ. dipl. inž. rač. in inf.

477-3768

220

flavio.fuart@ijs.si

E2

0096

Boštjan

Dolenc

dr.

477-3637

J210

bostjan.dolenc@ijs.si

E2

0097

Martin

Stepančič

univ. dipl. inž. el.

477-3800

J219

martin.stepancic@ijs.si

CT3

0098

Mihajela

Črnko

477-3148

D42

mihajela.crnko@ijs.si

K5

0099

Andraž

Bradeško

mag. nan.

477-3095

K510

andraz.bradesko@ijs.si

E1

0101

Jernej

Čamernik

prof. šp. vzg.

477-3461

C043

jernej.camernik@ijs.si

E8

0102

Dragana

Miljković

dr.

477-3145

D44A

dragana.miljkovic@ijs.si

U4

0109

Nataša

Goševac

dipl. org.

477-3720

C192

natasa.gosevac@ijs.si

U4

0111

Urban

Kavčič

477-3628

C189

urban.kavcic@ijs.si

U3

0112

Vladimira

Šalej

prof. kem. in biol.

477-3330

C154

vladimira.salej@ijs.si

U2

0113

Luka

Virag

univ. dipl. prav.

477-3441

C151

luka.virag@ijs.si

K7

0117

Sabina

Cintauer

dipl. ekon.

477-3890

E36

sabina.cintauer@ijs.si

F2

0119

Toni

Petrovič

dr.

477-3285

N2

toni.petrovic@ijs.si

CT3

0120

Anja

Polajnar

mag.

477-3952

220

anja.polajnar@ijs.si

U5

0122

Tine

Pezdič

477-3956

C182

tine.pezdic@ijs.si

F5

0123

Abdelrahim Ibrahim

Hassanien

dr.

477-3552

122

abdou.hassanien@ijs.si

K5

0124

Darko

Belavič

univ.dipl.inž.el.

477-3479

K581

darko.belavic@ijs.si

CT3, E3

0125

Matej

Kovačič

dr.

3952, 3952

matej.kovacic@ijs.si

ZIC

0126

Ana

Tratnik

477-3266

J27

ana.tratnik@ijs.si

E8

0127

Nikola

Ljubešić

dr.

nikola.ljubesic@ijs.si

B3

0130

Ana

Bajc Česnik

univ. dipl. biokem.

477-3306

B412

ana.bajc.cesnik@ijs.si

B3

0131

Mateja

Prunk

mag. lab. biomed.

477-3595

B414

mateja.prunk@ijs.si

E8

0132

Anita

Valmarska

dr.

477-3641

J317

anita.valmarska@ijs.si

F5

0138

Uroš

Jagodič

mag. fiz.

477-3190

119

uros.jagodic@ijs.si

F5

0139

Janez

Lužnik

mag. med. fiz.

477-3238

C111

janez.luznik@ijs.si

F7

0140

Andrej

Kranjec

univ. dipl. fiz.

477-3941

M107

andrej.kranjec@ijs.si

F8

0141

Žiga

Štancar

mag. jed. teh.

588-5246

A214

ziga.stancar@ijs.si

F9

0142

Manca

Mrvar

mag. fiz.

477-3702

C78A

manca.mrvar@ijs.si

F9

0143

Miha

Muškinja

mag. fiz.

477-3695

C83

miha.muskinja@ijs.si

F9

0144

Matic

Lubej

mag. fiz.

477-3695

C83

matic.lubej@ijs.si

K1

0145

Žiga

Zupanek

univ. dipl. kem.

ziga.zupanek@ijs.si

K3

0146

Urša

Tiringer

dr.

477-3426

136

ursa.tiringer@ijs.si

K3

0147

Matic

Poberžnik

univ. dipl. kem.

477-3523

035

matic.poberznik@ijs.si

K5

0148

Lovro

Fulanović

mag. ing. mech., R Hrvaška

477-3260

K503

lovro.fulanovic@ijs.si

O2

0154

David John

Heath

dr.

477-3194

J318

david.heath@ijs.si

O2

0155

Anja

Stajnko

mag. mol. biol.

588-5268

ON16

anja.stajnko@ijs.si

O2

0156

Igor

Živković

dr.

588-5385

KF21

igor.zivkovic@ijs.si

F1

0157

Darius Alexander

Faroughy Carias

Licentiate in Physics, Venezuela

477-3300

C246

darius.faroughy@ijs.si

E8

0161

Martin

Breskvar

univ. dipl. inž. rač. in inf.

477-3639

N404

martin.breskvar@ijs.si

F4

0162

Nataša

Hojnik

univ. dipl. bioteh.

477-3843

T-428 109

natasa.hojnik@ijs.si

K7

0163

Sara

Tominc

univ. dipl. inž. kem. tehnol.

477-3743

E58

sara.tominc@ijs.si

K9

0164

Urška

Gabor

mag. kem.

477-3992

K959

urska.gabor@ijs.si

E3

0168

Zala

Herga

mag.fin.mat.

477-3127

S41

zala.herga@ijs.si

B1

0170

Georgy

Mikhaylov

dr.

477-3494

B315

K7

0171

Luka

Suhadolnik

dr.

477-3931

E51

luka.suhadolnik@ijs.si

K7

0173

Tomaž

Tomše

dr.

477-3545

E34

tomaz.tomse@ijs.si

F1

0176

Peter

Prelovšek

prof. dr.

477-3496

C242

peter.prelovsek@ijs.si

F5

0179

Tilen

Knaflič

univ. dipl. fiz.

477-3492

022A

tilen.knaflic@ijs.si

K9

0181

David

Fabijan

dipl. inž. fiz.

david.fabijan@ijs.si

F2

0182

Mitja

Kelemen

mag. fiz.

588-5301

H41

mitja.kelemen@ijs.si

F5

0183

Sabina

Krhlikar

dipl. ekon.

477-3197

103

sabina.krhlikar@ijs.si

R4

0184

Nina

Rehar

prof. lik. umet.

588-5330

A114

nina.rehar@ijs.si

E9

0185

Junoš

Lukan

MSc, Združeno kraljestvo VB in Severne Irske

477-3269

S1B

junos.lukan@ijs.si

K7

0186

Bojan

Ambrožič

mag. inž. geol.

477-3743

E58

bojan.ambrozic@ijs.si

F5

0196

Rok

Podlipec

dr.

477-3167

J108

rok.podlipec@ijs.si

F8

0197

Damijan

Valentinuzzi

mag. med. fiz.

588-5400

A218

damijan.valentinuzzi@ijs.si

TS

0198

Ivo

Uhan

477-3387

D8A

ivo.uhan@ijs.si

F8

0200

Klemen

Ambrožič

mag.jedr.tehn.

588-5306

A207

klemen.ambrozic@ijs.si

U1

0201

Romana

Jordan

dr.

477-3894

210

romana.jordan@ijs.si

F5

0204

Maša

Kavčič

dipl. ekon.

477-3913

C107

masa.kavcic@ijs.si

B1

0207

Andreja

Bratovš

mag. biokem.

477-3410

B320

andreja.bratovs@ijs.si

E1

0208

Miha

Dežman

mag. inž. str.

477-3777

C016

miha.dezman@ijs.si

E9

0209

Vito

Janko

mag. inž. rač. mat.

477-3230

S33

vito.janko@ijs.si

F1

0210

Urša

Skerbiš Štok

mag. fiz.

477-3670

C246

ursa.skerbis@ijs.si

F2

0211

Žiga

Barba

mag. fiz.

588-5374, 588-5261

H21, H1

ziga.barba@ijs.si

F4

0212

Matej

Holc

mag. farm.

477-3672

T-427 108

matej.holc@ijs.si

F5

0214

Luka

Pirker

mag. fiz.

477-3614

C345

luka.pirker@ijs.si

F5

0215

Aleksander

Matavž

mag. nan.

477-3832

C73A

aleksander.matavz@ijs.si

F7

0216

Matjaž

Ličen

mag. fiz.

477-3937

M108

matjaz.licen@ijs.si

F8

0217

Bor

Kos

mag. jed. teh.

588-5436

A207

bor.kos@ijs.si

F9

0218

Bojan

Hiti

M.Sc. (Physik), Nemčija

477-3795

C086

bojan.hiti@ijs.si

K1

0219

Dona

Pavlović

univ. dipl. kem.

477-3467

C317

dona.pavlovic@ijs.si

K3

0220

Gavrilo

Šekularac

Graduate Eng. of Technology, Srbija

gavrilo.sekularac@ijs.si

K7

0221

Špela

Trafela

mag. kem.

477-3898

E43

spela.trafela@ijs.si

K8

0222

Tanja

Goršak

mag. ind. farm.

477-3451

K805

tanja.gorsak@ijs.si

R4

0223

Matic

Kunšek

mag. jed. teh.

588-5423

F16

matic.kunsek@ijs.si

O2

0224

Johanna Amalia

Robinson

mag. ekotehnol.

588-5453

KF25

johanna.robinson@ijs.si

B2

0228

Eva

Jarc

mag. lab. biomed.

477-3773

B418

eva.jarc@ijs.si

F7

0229

Luka

Cmok

dr.

luka.cmok@ijs.si

E5

0230

Živa

Stepančič

dr.

477-3733

J406

ziva.stepancic@ijs.si

B1

0231

Marija

Grozdanić

master fizik. kemije, R Srbija

477-3410

B320

marija.grozdanic@ijs.si

E8

0232

Matej

Petković

mag. mat.

477-3635

N404

matej.petkovic@ijs.si

K9

0233

Tjaša

Parkelj

mag. fiz.

477-3992

K959

tjasa.parkelj@ijs.si

U1

0234

Anja

Gosar

477-3212

205

anja.gosar@ijs.si

E1

0235

Timotej

Gašpar

mag. inž. el.

477-3463

C6

timotej.gaspar@ijs.si

K7

0237

Xuan

Xu

Master of Engineering, Kitajska

477-3947

E43

xuan.xu@ijs.si

K7

0238

Awais

Ikram

477-3545

E34

awais.ikram@ijs.si

E9

0240

Jani

Bizjak

mag. inž. rač. mat.

477-3147

218

jani.bizjak@ijs.si

K7

0241

Jean Marie

Dubois

prof. dr.

jean-marie.dubois@ijs.si

E1

0244

Urša

Ciuha

dr.

477-3475

C020

ursa.ciuha@ijs.si

E7

0248

Bojan

Blažica

dr.

bojan.blazica@ijs.si

K7

0250

Luka

Kelhar

mag. nan.

477-3931

E51

luka.kelhar@ijs.si

U4

0252

Milena

Grošelj Ljepoja

dipl. upr. ved (UN)

477-3205, 477-3508

C196, C191

milena.groselj@ijs.si

E1

0254

Martin

Bem

mag. inž. stroj.

477-3777

C016

martin.bem@ijs.si

K7

0255

Muhammad Farhan

Mehmood

477-3743

E58

farhan@ijs.si

O2

0257

Doris

Potočnik

univ. dipl. kem.

588-5311

ON18

doris.potocnik@ijs.si

F7

0258

Steven Daniel

Conradson

steven.conradson@ijs.si

K5

0259

Maja

Makarovič

mag. nan.

477-3260

K503

maja.makarovic@ijs.si

B1

0263

Nataša

Lindič

dr.

477-3711

B207

natasa.lindic@ijs.si

E3

0264

James Alexander

Hodson

477-3933

S22

james.hodson@ijs.si

R4

0265

Cedric Cyril Henri

Flageul

dr.

588-5441

A119

cedric.flageul@ijs.si

O2

0266

Tomaž

Rijavec

dr.

588-5208

ON13

tomaz.rijavec@ijs.si

O2

0267

Aleš

Lapanje

doc. dr.

588-5216

ON13

ales.lapanje@ijs.si

CTT

0268

Špelca

Kompara

mag. farm.

477-3289

C42B

spelca.kompara@ijs.si

F5

0270

Hana

Majaron

mag. fiz.

477-3636, 3636, 3636

J111

hana.majaron@ijs.si

F5

0271

Boštjan

Kokot

mag. fiz..

477-3636, 3636, 3636

J111

bostjan.kokot@ijs.si

K9

0273

Vesna

Butinar

mag. posl. ved

477-3481

K951

vesna.butinar@ijs.si

U3

0274

Nina

Uran

dipl. ekon. (UN)

477-3311

C149

nina.uran@ijs.si

U4

0275

Katja

Janževec

dipl. or. tur.

477-3302

C193

katja.janzevec@ijs.si

B1

0280

Monika

Biasizzo

mag. biokem.

477-3958

B218

monika.biasizzo@ijs.si

B1

0281

Jure

Loboda

mag. farm.

477-3855

B208

jure.loboda@ijs.si

B3

0282

Mirjana

Malnar

mag. biokem.

477-3595

B414

mirjana.malnar@ijs.si

E1

0283

Rok

Pahič

mag. inž. str.

477-3463

C6

rok.pahic@ijs.si

E2

0284

Gjorgji

Nusev

univ. dipl. inž. el.

gjorgji.nusev@ijs.si

E2

0285

Tomaž

Kos

mag. inž. el.

tomaz.kos@ijs.si

E8

0286

Tomaž

Stepišnik Perdih

mag. mat.

477-3662

S37

tomaz.stepisnik@ijs.si

E9

0287

Martin

Gjoreski

477-3812

218

martin.gjoreski@ijs.si

F1

0288

Lara

Ulčakar

mag. fiz.

477-3122

C49

lara.ulcakar@ijs.si

F1

0289

Victor Francisco

Guada Escalona

477-3300

C246

victor.guada@ijs.si

F2

0291

Mateja

Hrast

mag. fiz.

588-5373, 588-5261

H20, H1

mateja.hrast@ijs.si

F2

0292

Tim

Kolar

mag. fiz.

477-3721

118

tim.kolar@ijs.si

F5

0293

Tadej

Mežnaršič

mag. fiz.

588-5442

KF16

tadej.meznarsic@ijs.si

F5

0294

Nejc

Janša

M.Sc. (Physik), Nemčija

477-3770

G8A

nejc.jansa@ijs.si

F5

0295

Saša

Harkai

mag. fiz.

477-3447

C304

sasa.harkai@ijs.si

F5

0296

Marion Antonia

Van Midden

mag. fiz.

477-3552

122

marion.vanmidden@ijs.si

F7

0297

Nina

Verdel

mag. med. fiz.

477-3941

M107

nina.verdel@ijs.si

F7

0298

Jan

Ravnik

mag. fiz.

477-3941

M107

jan.ravnik@ijs.si

F9

0299

Tadej

Novak

mag. fiz.

477-3675

C089

tadej.novak@ijs.si

K1

0300

David

Levovnik

mag. inž. teh. var.

477-3482

E62

david.levovnik@ijs.si

K5

0302

Uroš

Prah

mag. kem.

477-3414

K508

uros.prah@ijs.si

K7

0303

Hermina

Hudelja

mag. kem.

477-3940

K558

hermina.hudelja@ijs.si

K9

0304

Alja

Čontala

mag. kem.

477-3991

K958

alja.contala@ijs.si

O2

0305

Ana

Kovačič

mag. kem.

477-3490

239

ana.kovacic@ijs.si

R4

0306

Janez

Kokalj

mag. jed. teh.

588-5348

F22

janez.kokalj@ijs.si

E1

0307

Simon

Reberšek

univ. dipl. inž. el.

477-3891

C043

simon.rebersek@ijs.si

E9

0308

Matej

Guid

dr.

matej.guid@ijs.si

P3

0310

Matic

Ponikvar

E9

0311

Aljoša

Vodopija

mag. mat.

477-3318

S1B

aljosa.vodopija@ijs.si

E1

0312

Alexandros

Sotiridis

477-3777

C016

alexandros.sotiridis@ijs.si

E1

0313

Mišel

Cevzar

477-3362

C043

michel.cevzar@ijs.si

E1

0314

Danijela

Zeljković Anžiček

477-3811

C6

danijela.anzicek@ijs.si

E8

0315

Jovan

Tanevski

dr.

477-3943

S37

jovan.tanevski@ijs.si

E9

0316

Gregor

Grasselli

dipl. mat.(UN)

477-3807

224

gregor.grasselli@ijs.si

R4

0317

Rok

Krpan

mag. jedr. teh.

588-5348

F22

rok.krpan@ijs.si

E6

0318

Gregor

Cerar

mag. inž. el.

477-3717

N403

gregor.cerar@ijs.si

F9

0319

Dania

Consuegra Rodriguez

Msc. in Fisica, Univesidade Estadual de Santa Cruz

dania.consuegra@ijs.si

E7

0320

Rok

Hribar

univ. dipl. fiz.

477-3519

228

rok.hribar@ijs.si

F7

0322

Nerea

Sebastián Ugarteche

dr.

477-3937

M108

nerea.sebastian@ijs.si

F8

0323

Tanja

Goričanec

mag. jed. teh.

tanja.goricanec@ijs.si

F2

0324

Romana

Krištof

dr.

477-3841

N104

romana.kristof@ijs.si

E6

0325

Miha

Mohorčič

dipl. inž. rač. in inf. (UN)

mmohorcic@ijs.si

CTT

0326

Tomaž

Lutman

mag. biokem.

477-3801

C41B

tomaz.lutman@ijs.si

E9

0327

Pavel

Maslov

mag. tehnike in tehnologije, Ruska Federacija

477-3230

S33

pavel.maslov@ijs.si

E3

0328

Miha

Torkar

mag.

477-3128

S41

miha.torkar@ijs.si

F3

0329

Nastja

Mahne

mag. med. fiz.

477-3796

219

nastja.mahne@ijs.si

F1

0330

Saša

Prelovšek Komelj

prof. dr.

sasa.prelovsek@ijs.si

F5

0331

Jaka

Močivnik

dipl. inž. meh. (VS)

477-3636

J111

jaka.mocivnik@ijs.si

K7

0332

Matej

Kocen

mag. kem.

477-3092

K559

matej.kocen@ijs.si

IOO2

0333

Kavita

Sharma

E3, CT3

0334

Aleš

Buh

477-3981

229

ales.buh@ijs.si

F3

0336

Uroš

Stele

dipl. inž. fiz.

729-8940

18

uros.stele@ijs.si

CMI

0338

Barbara

Krašovec

mag.

barbara.krasovec@ijs.si

CTT

0339

Gašper

Juvančič

univ. dipl. nem.

477-3803

C41A

gasper.juvancic@ijs.si

E8

0341

Vladimir

Kuzmanovski

dr.

vladimir.kuzmanovski@ijs.si

U4

0342

Tina

Dokl

univ. dipl. soc. del.

477-3395

C192

tina.dokl@ijs.si

E1

0344

Mitja

Gliha

univ. dipl. inž. el.

E1

0345

Jaka

Jereb

dipl. inž. str. (UN)

477-3777

C016

jaka.jereb@ijs.si

F1

0346

Jan

Skolimowski

dr.

477-3978

M109

jan.skolimowski@ijs.si

E7, F9

0349

Andreja

Vlašič

dipl. ekon. (VS)

477-3106

S8C

andreja.vlasic@ijs.si

CTT

0350

Marija

Šebjan Pušenjak

dipl. ekon. (VS)

477-3224

C86A

mojca.sebjan@ijs.si

CToP

0352

Rudi

Panjtar

univ. dipl. inž. el.

477-3198

T-412 118

rudi.panjtar@ijs.si

CPMiS, CToP

0353

Petja

Grizilo

477-3093

T-412 118

petja.grizilo@ijs.si

CEU

0354

Gašper

Stegnar

univ. dipl. inž. grad.

588-5300

F9

gasper.stegnar@ijs.si

U6

0355

Lucija

Korbar

dipl. ekon. (UN)

477-3168

C143

lucija.korbar@ijs.si

B3

0356

Ana

Mitrović

dr.

477-3754

B408

ana.mitrovic@ijs.si

B3

0357

Helena

Motaln

doc. dr.

477-3411

B409

helena.motaln@ijs.si

B1

0358

Katarina

Karničar

dr.

477-3711

B207

katarina.karnicar@ijs.si

K3

0359

Dolores

Zimerl

mag. kem.

dolores.zimerl@ijs.si

E5

0360

Marina

Trkman

dr.

marina.trkman@ijs.si

TS

0361

Slavko

Novak

477-3501

V8

F4

0362

Metka

Benčina

dr.

477-3885

T-406A 122

metka.bencina@ijs.si

B1

0363

Nežka

Kavčič

univ. dipl. mikrobiol.

477-3753

B305

nezka.kavcic@ijs.si

CTT

0365

Urška

Mrgole

univ. dipl. ekon.

477-3364

C42

urska.mrgole@ijs.si

K3

0366

Klara

Čebular

univ. dipl. kem.

477-3578

J18

klara.cebular@ijs.si

O2

0367

Raghuraj Singh

Chouhan

dr.

588-5281

ON11

raghuraj.singh@ijs.si

E5

0369

Samed

Bajrić

dr.

samed.bajric@ijs.si

CEU

0370

Katarina

Trstenjak

M. Sc., univ. dipl. geog.

588-5223

A122

katarina.trstenjak@ijs.si

O2

0371

Jelena

Golubović

dr.

477-3490

239

jelena.golubovic@ijs.si

B1

0372

Eva

Vidak

mag. biokem.

eva.vidak@ijs.si

B1

0373

Urban

Javoršek

mag. biokem.

urban.javorsek@ijs.si

B2

0374

Adrijan

Ivanušec

mag. mol. funkc. biol.

477-3773

B418

adrijan.ivanusec@ijs.si

E1

0375

Marko

Jamšek

mag. inž. str.

marko.jamsek@ijs.si

E6

0376

Jure

Slak

mag. mat.

477-3114

S7

jure.slak@ijs.si

F7

0377

Mimoza

Naseska

477-3941

M107

mimoza.naseska@ijs.si

F1

0378

Aleks

Smolkovič

mag. fiz.

477-3450

C255

aleks.smolkovic@ijs.si

F2

0379

Matic

Pečovnik

mag. fiz.

588-5266, 588-5261

H20, H1

matic.pecovnik@ijs.si

F5

0381

Jaka

Pišljar

mag. fiz.

477-3444

121

jaka.pisljar@ijs.si

F5

0382

Nikita

Derets

477-3725

G7

nikita.derets@ijs.si

F7

0383

Jaka

Vodeb

mag. fiz.

477-3941

M107

jaka.vodeb@ijs.si

F8

0384

Andrej

Žohar

mag. jed. teh.

andrej.zohar@ijs.si

K1

0385

Evelin

Gruden

mag. kem.

evelin.gruden@ijs.si

K7

0386

Matic

Korent

mag. inž. kem. inž.

477-3930

E51

matic.korent@ijs.si

K9

0387

Lea

Udovč

mag. inž. kem. inž.

477-3991

K958

lea.udovc@ijs.si

O2

0388

Jasmina

Masten

mag. inž. živ.

588-5310

KF28

jasmina.masten@ijs.si

O2

0389

Žiga

Tkalec

mag. kem.

477-3490

239

ziga.tkalec@ijs.si

O2

0390

Leja

Rovan

mag. kem.

588-5444

ON9

leja.rovan@ijs.si

R4

0391

Boštjan

Zajec

mag. jed. teh.

588-5280

A105

bostjan.zajec@ijs.si

E1

0392

Primož

Radanovič

477-3777

C016

E7

0394

Peter

Novak

mag. graf. inž.

477-3386

226

peter.novak@ijs.si

O2

0395

Andrija

Ćirić

dr.

588-5310

KF28

andrija.ciric@ijs.si

E8

0396

Tadej

Škvorc

mag. inž. rač. in inf.

477-3143

D44C

tadej.skvorc@ijs.si

K7

0397

Anja

Drame

mag. nan.

477-3898

E43

anja.drame@ijs.si

F9

0399

Leonardo Benjamin

Rizzuto

477-3695

C83

leonardo.rizzuto@ijs.si

E1

0400

Viktor

Stefanovski

viktor.stefanovski@ijs.si

F2

0401

Isabela

Tišma

477-3640

N106

isabela.tisma@ijs.si

E7

0402

Tome

Eftimov

dr.

477-3616

S6A

tome.eftimov@ijs.si

F7

0403

Patricija

Hribar Boštjančič

mag. kem.

477-3937

M108

patricija.hribar@ijs.si

E7

0405

Margarita

Antoniou

MSc

477-3550

228

margarita.antoniou@ijs.si

E9

0406

Nina

Reščič

univ. dipl. mat.

477-3230

S33

nina.rescic@ijs.si

O2

0408

Bor

Krajnc

dr.

588-5452

KF25

bor.krajnc@ijs.si

O2

0409

Maša

Bonča

dipl. org. (UN)

588-5355

ON2

masa.bonca@ijs.si

F7

0411

Laura

Petan

prof. ital. in šp.

477-3388

C219

laura.petan@ijs.si

E1

0412

Daša

Gorjan

dipl. kin. (UN)

dasa.gorjan@ijs.si

E8

0413

Blaž

Mramor

dr.

E9

0414

Gašper

Slapničar

mag. inž. rač. in inf.

477-3195

S16

gasper.slapnicar@ijs.si

B2

0415

Beti

Kužnik

mag. mikrobiol.

477-3204

B406

beti.kuznik@ijs.si

K9

0416

Zoran

Jovanović

PhD.

zoran.jovanovic@ijs.si

CTT

0417

David

Mirosavljević

univ. dipl. prav.

477-3831

C41

david.mirosavljevic@ijs.si

CT3

0418

Matija

Ovsenek

matija.ovsenek@ijs.si

E6

0419

Denis

Sodin

mag. inž. el.

denis.sodin@ijs.si

F1

0420

Monalisa

Patra

PhD.

monalisa.patra@ijs.si

CTT

0421

Matej

Mrak

dipl. ekon. (VS)

477-3287

C42A

matej.mrak@ijs.si

K7

0422

Živa

Marinko

mag. mol. biol.

477-3931, 3931, 3931

E51

ziva.marinko@ijs.si

K3

0424

Damir

Hamulić

mag. kem.

477-3338

J20

damir.hamulic@ijs.si

U5

0425

Marko

Lukanović

477-3329

C198

marko.lukanovic@ijs.si

E7

0426

Urban

Škvorc

mag. inž. rač. in inf.

477-3519

228

urban.skvorc@ijs.si

RIC

0427

Andraž

Verdir

dipl. inž. el.

588-5221

R-P10

andraz.verdir@ijs.si

CEU

0428

Tadeja

Janša

mag. posl. ved

588-5232

F5

tadeja.jansa@ijs.si

E7

0429

Marina

Santo Zarnik

dr.

477-3385

230

marina.santo@ijs.si

E1

0430

Petra

Movh

univ. dipl. org.

477-3563

C5

petra.movh@ijs.si

B2

0431

Cene

Gostinčar

dr.

CMI

0432

Jan

Ivanjko

dipl. posl. inf. (VS)

477-3929

J309

jan.ivanjko@ijs.si

E9

0433

Maj

Smerkol

dipl. inž. rač. in inf. (UN)

477-3380

S33

maj.smerkol@ijs.si

E3

0435

Jaka

Čibej

mag. prev.

jaka.cibej@ijs.si

E3

0437

Salman

Taherizadeh

Msc.

salman.taherizadeh@ijs.si

E3

0438

Erik

Novak

mag. prof. mat.

erik.novak@ijs.si

E1

0439

Panagiotis

Sergouniotis

PhD.

U6

0440

Jerneja

Renčelj

spec.

477-3650

118A

jerneja.rencelj@ijs.si

E3

0441

Iztok

Kosem

dr.

iztok.kosem@ijs.si

E3

0442

Miha

Cimperman

dr.

miha.cimperman@ijs.si

O2

0443

Marta

Jagodic

univ. dipl. kem.

marta.jagodic@ijs.si

CPMiS

0444

Nevenka

Cukjati

dr.

nevenka.cukjati@ijs.si

CPMiS

0445

Matjaž

Šteblaj

univ. dipl. inž. el.

477-3864

T-412 118

matjaz.steblaj@ijs.si

F8

0446

Saša

Škof

dipl. fin. mat. (UN)

588-5417

A201

sasa.skof@ijs.si

K3

0447

Ivan

Spajić

E9

0448

Matej

Cigale

univ. dipl. inž. rač. in inf.

matej.cigale@ijs.si

CTT

0449

Tomaž

Justin

univ. dipl. ekon.

477-3243

C42B

tomaz.justin@ijs.si

E3

0450

Kaja

Dobrovoljc

dr.

kaja.dobrovoljc@ijs.si

K9

0451

Gertjan

Koster

PhD.

SVPIS

0452

Tanja

Murn

prof. biol. in kem. (UN)

588-5350

F25

U4

0453

Nina

Velić

477-3229

C184

nina.velic@ijs.si

E1

0454

Željka

Kukec

univ. dipl. ekon.

F7

0455

Michele

Diego

E1

0456

Kaja

Teraž

CTT

0457

Robert

Premk

univ. dipl. ekon.

robert.premk@ijs.si

F2

0459

Esther

Punzon Quijorna

PhD.

588-5293, 588-5261

H33, H1

E5

0460

Danijel

Grah

univ. dipl. inž. rač. in inf.

E1

0461

Gregor

Klinc

dipl. inž. str. (UN)

E9

0462

Mateja

Drnovšek

mag. prof. mat.

477-3269

S1B

E8

0463

Andraž

Repar

univ. dipl. prev.

477-3175

S10

F5

0464

Patrycja Boguslawa

Zawilska

ICT1

0465

Nataša

Požarnik

univ. dipl. ekon.

O2

0466

Maja

Šukarov

univ. dipl. prev.

588-5415

OK7

maja.sukarov@ijs.si

E1

0467

Tjaša

Kunavar

MSc

IOE1

0468

Mihael

Simonič

Msc

IOB3

0470

Tina Vida

Plavec

mag. farm.

E5

1297

Borka

Džonova Jerman Blažič

prof. dr.

477-3408, 051392196

J416

borka.jerman-blazic@ijs.si

K7

1515

Spomenka

Kobe

prof. dr.

477-3251

E63

spomenka.kobe@ijs.si

P3

1666

Marjan

Debevec

477-3600

D21

E7

1675

Franc

Novak

prof. dr.

477-3386

226

K7

1678

Saša

Novak Krmpotič

prof. dr.

477-3271

E65

sasa.novak@ijs.si

K3

1689

Stojan

Stavber

prof. dr.

477-3660

J21, J019

stojan.stavber@ijs.si

E6

1754

Roman

Trobec

prof. dr.

477-3497

S9

roman.trobec@ijs.si

F5

1787

Davorin

Kotnik

477-3586

001

davorin.kotnik@ijs.si

P3

1826

Franc

Setnikar

inž.str.

477-3207

D10C

franc.setnikar@ijs.si

CEU

1831

Igor

Ribič

588-5237

F12

igor.ribic@ijs.si

F8

1834

Slavko

Slavič

prof.mat.

588-5349

A216

slavko.slavic@ijs.si

F2

1835

Matjaž

Mihelič

mag.

477-3630, 477-3651

N21, N28

matjaz.mihelic@ijs.si

K8

1861

Igor

Zajc

dr.

477-3465

K810

igor.zajc@ijs.si

K3

1865

Antonija

Lesar

dr.

477-3218

037

antonija.lesar@ijs.si

ICJT

1879

Borut

Mavec

viš.uprav.del.

588-5282

Š116

borut.mavec@ijs.si

O2, RIC

1885

Borut

Smodiš

prof. dr.

588-5363

KF26

borut.smodis@ijs.si

E9

1896

Matjaž

Gams

prof. dr.

477-3644

231, S231

matjaz.gams@ijs.si

E8

1906

Nada

Lavrač

prof. dr.

477-3272

S14

nada.lavrac@ijs.si

E2

1909

Miroslav

Štrubelj

477-3704

N14

miro.strubelj@ijs.si

F8

1913

Andrej

Trkov

prof. dr.

588-5251

A208

andrej.trkov@ijs.si

U4

1914

Jana

Selan

477-3345

C142B

jana.selan@ijs.si

U2

1924

Jože

Matko

477-3785

116

joze.matko@ijs.si

O2

1952

Radmila

Milačič

prof. dr.

477-3560

133

radmila.milacic@ijs.si

U1

1955

Jadran

Lenarčič

prof. dr.

477-3513

205

jadran.lenarcic@ijs.si

F1

1984

Rajmund

Krivec

dr.

477-3690

C204B

rajmund.krivec@ijs.si

CMI

1986

Mark

Martinec

univ.dipl.inž.rač.in inf.

477-3575

J308

mark.martinec@ijs.si

F9

2004

Vladimir

Cindro

prof. dr.

477-3726

C087

vladimir.cindro@ijs.si

B1

2010

Vida

Puizdar

dr.

477-3776

B307

vida.puizdar@ijs.si

E8

2013

Igor

Mozetič

prof. dr.

477-3129

S28A

igor.mozetic@ijs.si

E6

2014

Viktor

Avbelj

dr.

477-3824

S19

viktor.avbelj@ijs.si

E9

2026

Mitja

Lasič

477-3370

S2

mitja.lasic@ijs.si

E6

2031

Igor

Ozimek

dr.

477-3105

N305

igor.ozimek@ijs.si

K1

2050

Peter

Frkal

mag. ekotehnol.

477-3598

K112

peter.frkal@ijs.si

E7

2054

Jurij

Šilc

doc. dr.

477-3268

S6E

jurij.silc@ijs.si

F3

2064

Peter

Panjan

dr.

477-3278

131

peter.panjan@ijs.si

O2

2075

Branko

Kontić

doc. dr.

477-3791

J320, J318b

branko.kontic@ijs.si

E2

2085

Đani

Juričić

prof. dr.

477-3661

J208

dani.juricic@ijs.si

E8

2093

Marko

Bohanec

prof. dr.

477-3309

S12

marko.bohanec@ijs.si

K1

2096

Tomaž

Skapin

doc. dr.

477-3557

C313, C133, C310, K17

tomaz.skapin@ijs.si

E1

2104

Anton

Ružić

dr.

477-3407

C13

anton.ruzic@ijs.si

F5

2106

Ivan

Kvasić

univ.dipl.inž.el.

477-3384

B3, B003

ivan.kvasic@ijs.si

E1

2124

Leon

Žlajpah

doc. dr.

477-3577

C19

leon.zlajpah@ijs.si

U5

2130

Mato

Nowak

univ.dipl.mat.

477-3433

C168

mato.nowak@ijs.si

ZIC

2132

Luka

Šušteršič

dr.

477-3258

B103

luka.sustersic@ijs.si

E6

2133

Monika

Kapus Kolar

prof. dr.

477-3531

C113A

monika.kapus-kolar@ijs.si

K1

2134

Mira

Zupančič

477-3549

C314

mira.zupancic@ijs.si

U4

2137

Lidija

Jarni

viš.uprav.del.

477-3228

C188

lidija.jarni@ijs.si

CMI

2142

Matjaž

Levstek

477-3719

J306, J307

matjaz.levstek@ijs.si

E1

2153

Bojan

Nemec

doc. dr.

477-3565

C017

bojan.nemec@ijs.si

ICJT

2155

Igor

Jenčič

dr.

588-5247

Š120

igor.jencic@ijs.si

F8

2156

Marjan

Kromar

doc. dr.

588-5292

A214

marjan.kromar@ijs.si

K7, CEMM

2164

Miran

Čeh

prof. dr.

477-3341

E64

miran.ceh@ijs.si

O2

2171

Dušan

Žigon

dr.

477-3464

026

dusan.zigon@ijs.si

F8

2174

Ivan Aleksander

Kodeli

prof. dr.

588-5412

F20B

ivan.kodeli@ijs.si

F9

2175

Marko

Starič

prof. dr.

477-3917

C080

marko.staric@ijs.si

E1, CToP

2178

Igor

Kovač

doc. dr.

477-3596

C019

igor.kovac@ijs.si

E6, TS

2186

Tomaž

Krištofelc

477-3305

S15

tomaz.kristofelc@ijs.si

TS

2187

Stanislav

Cvelbar

477-3231

V7, V7A

F7

2213

Dragan Dragoljub

Mihailović

prof. dr.

477-3729

C221, C223

dragan.mihailovic@ijs.si

K5

2215

Barbara

Malič

prof. dr.

477-3431

K568

barbara.malic@ijs.si

E2

2222

Janko

Petrovčič

dr.

477-3703

N11

janko.petrovcic@ijs.si

ZIC

2229

Branka

Štrancar

477-3247

B107

branka.strancar@ijs.si

K5

2234

Silvo

Drnovšek

dipl.inž.kem.tehnol.

477-3335

K596

silvo.drnovsek@ijs.si

F8

2240

Uršula

Turšič

dipl.upr.org.

588-5395

A201

urska.tursic@ijs.si

F2

2250

Denis

Glavič Cindro

mag.

477-3293

N101

denis.cindro@ijs.si

E2

2255

Giovanni

Godena

dr.

477-3759

J204

giovanni.godena@ijs.si

E9

2258

Liljana

Lasič

477-3372

S2

lili.lasic@ijs.si

TS

2263

Matjaž

Srebrnič

477-3900

118, Tel. centr.

matjaz.srebrnic@ijs.si

K7

2265

Darko

Eterović

477-3810

K603, K560

dare.eterovic@ijs.si

U4

2272

Jadranka

Petrovčič

mag.

477-3747

C178

jadranka.petrovcic@ijs.si

TS

2283

Nastja

Zakrajšek

477-3339

N8

nastja.zakrajsek@ijs.si

K7

2295

Tomislav

Pustotnik

477-3551

K616, kontejner

O2

2306

Milena

Horvat

prof. dr.

588-5287, 588-5389

ON1, KF11

milena.horvat@ijs.si

E9

2312

Bogdan

Filipič

prof. dr.

477-3352

S21

bogdan.filipic@ijs.si

F8

2317

Bojan

Žefran

588-5323

A216

bojan.zefran@ijs.si

E7

2320

Jolanda

Jakofčič

477-3582

S8C

jolanda.jakofcic@ijs.si

CMI

2327

Ivan

Ivanjko

477-3570

J305, J307

ivan.ivanjko@ijs.si

F3

2333

Damjan

Matelič

729-8940

18, CTP Domžale

damjan.matelic@ijs.si

B1

2335

Mojca

Trstenjak Prebanda

univ.dipl.kem.

477-3494

B315

mojca.prebanda@ijs.si

U2

2340

Jožica

Obrstar

dipl.upr.org.

477-3700

C156

jozica.obrstar@ijs.si

MICR, CMI

2343

Janez

Jezeršek

588-5222

KF18

janez.jezersek@ijs.si

CEU

2345

Andreja

Urbančič

mag.

588-5223

A122

andreja.urbancic@ijs.si

U3

2348

Robert

Beketič

477-3347

D30, Splošno skladišče

robert.beketic@ijs.si

E2

2360

Nadja

Hvala

dr.

477-3606

J217

nadja.hvala@ijs.si

U4

2383

Ivanka

Mejač

477-3825

C190

ivanka.mejac@ijs.si

K1

2386

Pero

Kolobarić

477-3237

D27

U3

2391

Mirjana

Lesar

dipl. upr. org.

477-3326

C148

mirjana.lesar@ijs.si

F2

2397

Drago

Brodnik

477-3285

N2

drago.brodnik@ijs.si

U3

2406

Bojan

Kastelic

477-3337

D30, Kovinsko skladišče

bojan.kastelic@ijs.si

K7

2410

Sanja

Fidler

univ.dipl.kom.

477-3353

E34

sanja.fidler@ijs.si

TS

2412

Janko

Gerjol

477-3501

V8

janko.gerjol@ijs.si

K7

2441

Slavko

Bernik

prof. dr.

477-3682

E57

slavko.bernik@ijs.si

F1

2443

Bosiljka

Tadić

prof. dr.

477-3767

C204C

bosiljka.tadic@ijs.si

O2

2444

Ljudmila

Benedik

prof. dr.

588-5347

ON6

ljudmila.benedik@ijs.si

B2

2448

Igor

Koprivec

477-3710

H13-HLEV, Hlevček

R4

2461

Leon

Cizelj

prof. dr.

588-5215

A113

leon.cizelj@ijs.si

F3

2474

Andrej

Mohar

729-8940

18, CTP Domžale

andrej.mohar@ijs.si

F5

2475

Silvano

Mendizza

477-3384

B3, B003

silvano.mendizza@ijs.si

E2

2480

Vladimir

Jovan

dr.

477-3738

J206

vladimir.jovan@ijs.si

F5

2487

Ana

Sepe

inž.fiz.

477-3447

C304, C304

ana.sepe@ijs.si

E6

2492

Tomaž

Javornik

prof. dr.

477-3108

N304

tomaz.javornik@ijs.si

F5

2495

Tomaž

Apih

prof. dr.

477-3182

105, 015, 020

tomaz.apih@ijs.si

F9

2497

Andrej

Filipčič

prof. dr.

477-3674

C091

andrej.filipcic@ijs.si

F5

2500

Boštjan

Zalar

prof. dr.

477-3954

108, 15

bostjan.zalar@ijs.si

K9

2503

Silvo

Zupančič

477-3688

K914, K541

silvo.zupancic@ijs.si

F1

2506

Nevenka

Hauschild

477-3789

C251

nevenka.hauschild@ijs.si

U2

2507

Minka

Ferfila

477-3555

C152

minka.ferfila@ijs.si

B2

2517

Dušan

Kordiš

prof. dr.

dusan.kordis@ijs.si

P3

2520

Roman

Bevc

477-3600

D21

roman.bevc@ijs.si

F5

2521

Maja

Remškar

prof. dr.

477-3961

C347

maja.remskar@ijs.si

B1

2525

Boris

Turk

prof. ddr.

477-3772

B301

boris.turk@ijs.si

TS

2526

Franc

Skopec

477-3501

V8

E8

2527

Tomaž

Erjavec

prof. dr.

477-3507

S35

tomaz.erjavec@ijs.si

O2

2531

Zdenka

Trkov

inž.kem.tehnol.

588-5259

ON14

zdenka.trkov@ijs.si

F2

2538

Darko

Hanžel

dr.

477-3518

220A

darko.hanzel@ijs.si

R4, SQ

2544

Andrej

Prošek

dr.

588-5358

A118

andrej.prosek@ijs.si

F3

2552

Jožko

Fišer

477-3276

128

jozko.fiser@ijs.si

K1

2556

Robert

Moravec

477-3328

C318, C312

robert.moravec@ijs.si

B1

2560

Iztok

Dolenc

dr.

477-3776

B307

iztok.dolenc@ijs.si

B2

2565

Igor

Križaj

prof. dr.

477-3626

B402

igor.krizaj@ijs.si

F5

2566

Zdravko

Kutnjak

prof. dr.

477-3180

C73A, C73A, 010, 021

zdravko.kutnjak@ijs.si

B2

2568

Jože

Pungerčar

prof. dr.

477-3713

B403

joze.pungercar@ijs.si

O2

2569

Zdenka

Šlejkovec

doc. dr.

588-5206

ON12

zdenka.slejkovec@ijs.si

K3

2571

Ingrid

Milošev

prof. dr.

477-3452

139, 136, 134

ingrid.milosev@ijs.si

RIC

2572

Marko

Rosman

588-5345

R-P7

marko.rosman@ijs.si

F1

2584

Borut

Bajc

prof. dr.

477-3781

C253

borut.bajc@ijs.si

ZIC

2589

Jasna

Malalan

588-5270

A06

jasna.malalan@ijs.si

O2

2591

Stojan

Žigon

588-5218

KF24

stojan.zigon@ijs.si

F3

2594

Tomaž

Sirnik

729-8940

18, CTP Domžale

tomaz.sirnik@ijs.si

U2

2604

Bojan

Huzjan

mag.

588-5227

F18

bojan.huzjan@ijs.si

K8

2606

Darko

Makovec

prof. dr.

477-3579

K806

darko.makovec@ijs.si

B1

2615

Nataša

Kopitar - Jerala

doc. dr.

477-3510

B308

natasa.kopitar@ijs.si

B1

2626

Eva

Žerovnik

prof. dr.

477-3753

B305

eva.zerovnik@ijs.si

F5

2627

Aleksander

Zidanšek

prof. dr.

477-3101

N204

aleksander.zidansek@ijs.si

B2, B3

2638

Maja

Šimaga

mag.

477-3683

B401

simaga.maja@ijs.si

O2

2640

Ingrid

Falnoga

doc. dr.

588-5354

ON15

ingrid.falnoga@ijs.si

F2

2648

Marijan

Nečemer

dr.

477-3687, 477-3391

B16, B017

marijan.necemer@ijs.si

K1

2649

Marko

Gerbec

prof. dr.

477-3169

E62

marko.gerbec@ijs.si

E2

2653

Maja

Janežič

univ.dipl.kom.

477-3486

J209

maja.janezic@ijs.si

E7

2661

Barbara

Koroušić Seljak

prof. dr.

477-3363

S6D

barbara.korousic@ijs.si

O2

2662

Sonja

Lojen

prof. dr.

588-5393

KF23, KF7

sonja.lojen@ijs.si

ICJT

2673

Matjaž

Koželj

mag.

588-5277

Š110

matjaz.kozelj@ijs.si

F5

2675

Marjetka

Tršinar

477-3456

103

marjeta.trsinar@ijs.si

TS

2676

Marjan

Bizjan

477-3744

D13

O2

2678

Janja

Vaupotič

prof. dr.

477-3213

137, 140

janja.vaupotic@ijs.si

U4

2682

Regina

Gruden

mag.

477-3649

C172

regina.gruden@ijs.si

CEU

2685

Damir

Staničić

mag.

588-5209

F7

damir.stanicic@ijs.si

K9

2695

Srečo Davor

Škapin

doc. dr.

477-3708

K939, K541

sreco.skapin@ijs.si

K1

2699

Robert

Kocjančič

doc. dr.

477-3291

K112

robert.kocjancic@ijs.si

CEU

2701

Fouad

Al-Mansour

dr.

588-5329

A221

fouad.al-mansour@ijs.si

E8

2702

Sašo

Džeroski

prof. dr.

477-3217, 051646176

S25

saso.dzeroski@ijs.si

ICJT

2705

Saša

Bobič

588-5302

Š117

sasa.bobic@ijs.si

ZIC

2706

Katarina

Modic

univ.dipl.inž.kem.inž.

katarina.modic@ijs.si

TS

2710

Dušan

Rudman

477-3339

N8

dusan.rudman@ijs.si

O2

2713

Nives

Ogrinc

prof. dr.

588-5387

ON3

nives.ogrinc@ijs.si

E1

2715

Bogomir

Vrhovec

univ.dipl.inž.rač.in inf.

477-3737

C042

miro.vrhovec@ijs.si

U1

2737

Sabina

Nograšek

org.dela

477-3404

202

sabina.nograsek@ijs.si

E1

2740

Aleš

Ude

prof. dr.

477-3142

C5

ales.ude@ijs.si

F2

2752

Branko

Vodenik

mag.

477-3539, 477-3446

B15, B14

branko.vodenik@ijs.si

F9

2756

Jurij

Eržen

477-3236

C079

jure.erzen@ijs.si

F2

2757

Matjaž

Žitnik

prof. dr.

588-5374, 588-5261

H21, H1

matjaz.zitnik@ijs.si

CMI

2761

Matej

Wedam

477-3787

J312

matej.wedam@ijs.si

E7

2766

Drago

Torkar

dr.

477-3764

S6B

drago.torkar@ijs.si

F9

2774

Marko

Zavrtanik

prof. dr.

477-3654

C080

marko.zavrtanik@ijs.si

E7

2778

Anton

Biasizzo

doc. dr.

477-3297

230

anton.biasizzo@ijs.si

R4

2781

Iztok

Tiselj

prof. dr.

588-5333

A109

iztok.tiselj@ijs.si

F5

2783

Igor

Serša

prof. dr.

477-3696

J418A, 009A

igor.sersa@ijs.si

K7

2784

Aleksander

Rečnik

prof. dr.

477-3815

E56

aleksander.recnik@ijs.si

IOF1

2788

Milan

Ambrožič

doc. dr.

milan .ambrozic@ijs.si

O2

2796

Ester

Heath

prof. dr.

477-3584

233, 232, 235

ester.sepic@ijs.si

F9

2801

Igor

Mandić

doc. dr.

477-3535

C088

igor.mandic@ijs.si

F2

2804

Primož

Pelicon

prof. dr.

588-5294, 588-5261

H40, H1

primoz.pelicon@ijs.si

CTT

2808

Robert

Blatnik

mag.

477-3137

C42A

robert.blatnik@ijs.si

E2

2810

Damir

Vrančić

doc. dr.

477-3732

J216

damir.vrancic@ijs.si

B1

2822

Dušan

Turk

prof. dr.

477-3857

B205

dusan.turk@ijs.si

E3

2823

Dunja

Mladenić

prof. dr.

477-3377

227

dunja.mladenic@ijs.si

K5

2833

Danjela

Kuščer Hrovatin

doc. dr.

477-3489

K501

danjela.kuscer@ijs.si

E6

2843

Roman

Novak

doc. dr.

477-3109

N311

roman.novak@ijs.si

E5

2850

Tomaž

Klobučar

doc. dr.

477-3860

J411

tomaz.klobucar@ijs.si

O2

2851

Radojko

Jaćimović

dr.

588-5353

ON4

radojko.jacimovic@ijs.si

U1

2857

Metka

Štraus Pečar

477-3295

C46

metka.straus@ijs.si

F7

2867

Alenka

Mertelj

doc. dr.

477-3283

C213

alenka.mertelj@ijs.si

F5

2870

Mojca Urška

Mikac

dr.

477-3314

G8, 009A

urska.mikac@ijs.si

F2

2874

Matej

Lipoglavšek

prof. dr.

477-3493

N105

matej.lipoglavsek@ijs.si

F9

2883

Erik

Margan

477-3632

C079

erik.margan@ijs.si

F7

2885

Boris

Majaron

prof. dr.

477-3208

C209

boris.majaron@ijs.si

R4

2886

Matjaž

Leskovar

dr.

588-5271

A116

matjaz.leskovar@ijs.si

B1

2896

Veronika

Stoka

prof. dr.

477-3854

B309

veronika.stoka@ijs.si

K8

2902

Darja

Lisjak

prof. dr.

477-3872

K809

darja.lisjak@ijs.si

E6

2904

Mihael

Mohorčič

prof. dr.

477-3669

N307

miha.mohorcic@ijs.si

K7

2908

Zoran

Samardžija

dr.

477-3847

E57

zoran.samardzija@ijs.si

F8

2910

Robert

Jeraj

prof. dr.

588-5400

A218

robert.jeraj@ijs.si

K1

2915

Zoran

Mazej

dr.

477-3301, 477-3328

C311, C318

zoran.mazej@ijs.si

F2

2916

Matjaž

Kavčič

doc. dr.

588-5266, 588-5261

H20, H1

matjaz.kavcic@ijs.si

K1

2918

Melita

Tramšek

dr.

477-3301

C311

melita.tramsek@ijs.si

F7

2919

Aleš

Mrzel

dr.

477-3118

C48

ales.mrzel@ijs.si

TS

2923

Damijan

Klep

inž. log.

477-3115

N8

damjan.klep@ijs.si

F5

2924

Miha

Škarabot

prof. dr.

477-3444

121, C304

miha.skarabot@ijs.si

CEU

2925

Marija

Kavčič

dipl.ekon.

588-5210

F8

marija.kavcic@ijs.si

E2

2929

Gregor

Dolanc

dr.

477-3798

J211

gregor.dolanc@ijs.si

R4

2932

Ivo

Kljenak

doc. dr.

588-5332

A119

ivo.kljenak@ijs.si

F5

2935

Vid

Bobnar

prof. dr.

477-3172

C73A, 10

vid.bobnar@ijs.si

U1

2941

Marta

Slokan

univ. dipl. prav.

477-3499

C153

marta.slokan@ijs.si

F2

2942

Benjamin

Zorko

doc. dr.

477-3416

N106

benjamin.zorko@ijs.si

E5

2945

Dušan

Gabrijelčič

dr.

477-3757

J407

dusan.gabrijelcic@ijs.si

E2

2948

Samo

Gerkšič

dr.

477-3665

J217

samo.gerksic@ijs.si

K7

2949

Matej Andrej

Komelj

doc. dr.

477-3308

E33

matej.komelj@ijs.si

E9

2951

Tomaž

Šef

dr.

477-3419

S20

tomaz.sef@ijs.si

F9

2958

Gregor

Kramberger

dr.

477-3159

C85

gregor.kramberger@ijs.si

TS

2960

Aleksandra

Fekonja

588-5450

R-P23, Tel. centr.

sasa.fekonja@ijs.si

O2

2962

Jože

Kotnik

doc. dr.

588-5235

KF21

joze.kotnik@ijs.si

B1

2963

Ivica

Štefe

univ.dipl.kem.

477-3494

B315

ivica.stefe@ijs.si

B3

2966

Boris

Rogelj

prof. dr.

477-3411

B409

boris.rogelj@ijs.si

ZIC

2967

Saša

Žnidar

prof.angl.in univ.dipl.bibl.

477-3959

B100

sasa.znidar@ijs.si

U6

2968

Tatjana

Močnik

univ.dipl.ekon.

477-3680

C143

tatjana.mocnik@ijs.si

U2

2972

Tanja

Gosar

477-3234

C155

tanja.gosar@ijs.si

CEU

2974

Stane

Merše

mag.

588-5250

F6

stane.merse@ijs.si

K3

2975

Anton

Kokalj

doc. dr.

477-3523

035

tone.kokalj@ijs.si

E5

2983

Tatjana

Martun

dipl. ekon.

477-3756

J414

tatjana.martun@ijs.si

ZIC

2984

Suzi

Korošec

inž.rač.

588-5420

A08

suzi.korosec@ijs.si

E8

2987

Milica

Bauer

dipl.ekon.

477-3175

S10

milica.bauer@ijs.si

R4

2992

Boštjan

Končar

dr.

588-5260

A117

bostjan.koncar@ijs.si

B1

2996

Andreja

Sekirnik

univ.dipl.kem.

477-3474

B310

andreja.sekirnik@ijs.si

MICR

2998

Damjan

Demšar

dr.

477-3343

S26

damjan.demsar@ijs.si

CTT

3004

Špela

Stres

dr.

477-3224

C86A

spela.stres@ijs.si

U3

3013

Maja

Tišler

univ.dipl.ekon.

477-3210

C101

maja.tisler@ijs.si

E3

3019

Marko

Grobelnik

477-3778

S31

marko.grobelnik@ijs.si

E6

3022

Aleš

Švigelj

prof. dr.

477-3112

N309

ales.svigelj@ijs.si

P3

3028

Darko

Zupančič

inž.stroj.

477-3442

D3

darko.zupancic@ijs.si

O2

3030

Janez

Ščančar

prof. dr.

477-3846

117

janez.scancar@ijs.si

F9

3036

Andrej

Gorišek

dr.

477-3726

C087

andrej.gorisek@ijs.si

F5

3038

Alan

Gregorovič

dr.

477-3960

C346, 20

alan.gregorovic@ijs.si

F5

3039

Polona

Umek

dr.

477-3196

004, 4

polona.umek@ijs.si

F5

3040

Janez

Štrancar

prof. dr.

477-3226

J109

janez.strancar@ijs.si

P3

3041

Josip

Horvat

477-3600

D21

joze.horvat@ijs.si

E7

3042

Gregor

Papa

prof. dr.

477-3514, 040260552

S6C

gregor.papa@ijs.si

ICJT

3043

Tomaž

Skobe

mag.

588-5308

Š121

tomaz.skobe@ijs.si

F3

3044

Miha

Čekada

doc. dr.

477-3829, 477-3276

112, 128

miha.cekada@ijs.si

F7

3045

Mojca

Vilfan

dr.

477-3119

C48

mojca.vilfan@ijs.si

B2

3047

Adrijana

Leonardi

doc. dr.

477-3765

B405

adrijana.leonardi@ijs.si

K7

3048

Kristina

Žužek Rožman

doc. dr.

477-3877

E36

tina.zuzek@ijs.si

CEU

3051

Marko

Kovač

dr.

588-5419

F11

marko.kovac@ijs.si

B1

3052

Polonca

Pirš Kovačič

477-3410

B320

polona.pirs-kovacic@ijs.si

O2

3055

Darja

Mazej

dr.

588-5359

ON17

darja.mazej@ijs.si

O2

3060

Polona

Vreča

dr.

588-5304

ON5

polona.vreca@ijs.si

K1

3063

Maja

Ponikvar-Svet

prof. dr.

477-3203

C309, C314

maja.ponikvar-svet@ijs.si

U3

3072

Boris

Bašnec

477-3337

D30, Splošno skladišče

boris.basnec@ijs.si

B1

3073

Marko

Fonović

prof. dr.

477-3474

B310

marko.fonovic@ijs.si

F5

3076

Herman Josef Petrus

Van Midden

dr.

477-3444

121, 124B

herman.vanmidden@ijs.si

E2

3077

Darko

Vrečko

dr.

477-3663

J217

darko.vrecko@ijs.si

K9

3078

Nina

Daneu

doc. dr.

477-3734

K933

nina.daneu@ijs.si

CEU

3081

Marko

Pečkaj

univ.dipl.inž.str.

588-5325

F1

marko.peckaj@ijs.si

K7

3082

Sašo

Šturm

prof. dr.

477-3418

E38

saso.sturm@ijs.si

K5

3083

Andreja

Benčan Golob

doc. dr.

477-3256

K599

andreja.bencan@ijs.si

SVPIS

3088

Thomas

Breznik

dipl. inž. rad.

588-5396

R-P1

thomas.breznik@ijs.si

F7

3090

Viktor

Kabanov

prof. dr.

477-3219

C211

viktor.kabanov@ijs.si

F8

3095

Igor

Lengar

dr.

588-5253

A207

igor.lengar@ijs.si

E2

3108

Juš

Kocijan

prof. dr.

477-3661

J208

jus.kocijan@ijs.si

O2

3109

Vesna

Fajon

588-5225

ON10

vesna.fajon@ijs.si

R4

3111

Andrej

Sušnik

dipl.inž.str.

588-5203, 588-5214

A20, A13

andrej.susnik@ijs.si

CEU

3112

Barbara

Petelin Visočnik

mag.

588-5394

A219

barbara.visocnik@ijs.si

O2

3117

Barbara

Svetek

inž.kem.tehnol.

588-5258

ON14

barbara.svetek@ijs.si

U6

3118

Marja

Mali

mag.

477-3246

C174

marja.mali@ijs.si

TS

3119

Robert

Zakrajšek

477-3339

N8

ZIC

3122

Alenka Ana

Stante

mag. lik. um., bibliotekarka

477-3304

B108

alenka.stante@ijs.si

ZIC

3126

Marjan

Verč

mag.

477-3938

C45

marjan.verc@ijs.si

ICJT

3130

Matejka

Južnik

mag.

588-5298

Š117

mateja.juznik@ijs.si

TS

3131

Nikolaj

Keršič

univ.dipl.inž.str.

477-3233

D45B

nikolaj.kersic@ijs.si

F5

3136

Martin

Klanjšek

dr.

477-3770, 477-3866

G8A, J418, 7

martin.klanjsek@ijs.si

E1

3137

Jan

Babič

prof. dr.

477-3638

C15

jan.babic@ijs.si

B2

3142

Toni

Petan

doc. dr.

477-3713

B403

toni.petan@ijs.si

SVPIS

3143

Tinkara

Bučar

dr.

588-5207

R-P1

tinkara.bucar@ijs.si

F5

3145

Zoran

Arsov

doc. dr.

477-3648

J108

zoran.arsov@ijs.si

F2

3146

Klemen

Bučar

doc. dr.

588-5275, 588-5261

H21, H1

klemen.bucar@ijs.si

F2

3147

Matjaž

Vencelj

doc. dr.

588-5255, 588-5261

H21, H1

matjaz.vencelj@ijs.si

R4

3157

Tanja

Klopčič

588-5331

A112

tanja.klopcic@ijs.si

U4

3161

Nuška

Nadbath

477-3792

C195

nuska.nadbath@ijs.si

TS

3164

Gregor

Intihar

588-5214

A13

grega.intihar@ijs.si

P3

3165

Gabrijela

Setnikar

477-3324

D10B

gabrijela.setnikar@ijs.si

R4

3166

Zoran

Petrič

univ.dipl.fiz.

588-5305

A103

zoran.petric@ijs.si

CT3

3168

Špela

Sitar

univ.dipl.inž.živ.tehnol.

477-3593

D41B

spela.sitar@ijs.si

B2

3173

Jernej

Šribar

dr.

477-3765

B405

jernej.sribar@ijs.si

F9

3175

Andrej

Studen

dr.

477-3162

C090

andrej.studen@ijs.si

F5

3178

Tilen

Koklič

dr.

477-3438

J110, J402, J106

tilen.koklic@ijs.si

O2

3185

Tjaša

Kanduč

dr.

588-5238

KF22, KF7

tjasa.kanduc@ijs.si

K1

3187

Gašper

Tavčar

doc. dr.

477-3225

C303, C317

gasper.tavcar@ijs.si

F5

3189

Peter

Jeglič

dr.

588-5442

KF16

peter.jeglic@ijs.si

F5

3190

Andrej

Zorko

doc. dr.

477-3974

M104A, 22

andrej.zorko@ijs.si

U2

3192

Eva

Tozon

477-3415

204

eva.tozon@ijs.si

B1

3196

Olga

Vasiljeva

prof. dr.

477-3753

B305

olga.vasiljeva@ijs.si

K9

3197

Marjeta

Maček Kržmanc

dr.

477-3292

K935, K541

marjeta.macek@ijs.si

U2

3198

Nikolaja

Vuletić

dipl. soc. del.

477-3522

C171

nika.vuletic@ijs.si

F5

3200

Andrej

Vilfan

doc. dr.

477-3874

C109

andrej.vilfan@ijs.si

F9

3206

Rok

Pestotnik

dr.

477-3381

C78B

rok.pestotnik@ijs.si

F2

3208

Sandi

Gobec

477-3476

N27

sandi.gobec@ijs.si

F2

3209

Mirko

Ribič

kom.inž.

588-5370, 588-5261

H35, H1

mirko.ribic@ijs.si

E8

3210

Bernard

Ženko

doc. dr.

477-3160

S18

bernard.zenko@ijs.si

ZIC

3213

Jože

Škulj

477-3266

J27

joze.skulj@ijs.si

K9

3216

Špela

Kunej

dr.

477-3294

K936, K541

spela.kunej@ijs.si

U4

3218

Frida

Žlak

mag.

477-3255

C186

frida.zlak@ijs.si

E3

3220

Janez

Brank

dr.

477-3299

S31

janez.brank@ijs.si

U4

3221

Branka

Kramar

477-3622

C192

branka.kramar@ijs.si

SVPIS

3222

Matjaž

Stepišnik

mag.

588-5254

R-P7, (Reaktor) P7A

matjaz.stepisnik@ijs.si

R4

3223

Samir

El Shawish

dr.

588-5375

A105

samir.elshawish@ijs.si

F2

3224

Andrej

Mihelič

doc. dr.

588-5275, 588-5261

H21, H1

andrej.mihelic@ijs.si

E7

3238

Peter

Korošec

prof. dr.

477-3460

S6F

peter.korosec@ijs.si

P3

3243

Matjaž

Nimac

477-3394

D10A

matjaz.nimac@ijs.si

TS

3247

Miha

Jakopin

477-3374

118, Tel. centr.

miha.jakopin@ijs.si

CTT

3250

Marjeta

Trobec

mag.

477-3879

C41A

marjeta.trobec@ijs.si

F1

3258

Rok

Žitko

doc. dr.

477-3571

C245

rok.zitko@ijs.si

B3

3265

Jerica

Sabotič

dr.

477-3754

B408

jerica.sabotic@ijs.si

E9

3269

Mitja

Luštrek

dr.

477-3380

S33, S33A

mitja.lustrek@ijs.si

E8

3270

Martin

Žnidaršič

doc. dr.

477-3366

S18

martin.znidarsic@ijs.si

CT3, E3

3273

Mitja

Jermol

mag.

477-3593

D41B

mitja.jermol@ijs.si

F4

3277

Vincenc

Nemanič

dr.

477-3409

T-413 104, (Teslova 30)

vincenc.nemanic@ijs.si

F4

3278

Miran

Mozetič

prof. dr.

477-3405

T-401 99, (Teslova 30)

miran.mozetic@ijs.si

F4

3279

Janez

Kovač

doc. dr.

477-3403

T-405 101, (Teslova 30)

janez.kovac@ijs.si

F4

3280

Marko

Žumer

univ.dipl.fiz.

477-3435

T-415 105

marko.zumer@ijs.si

F4

3281

Tatjana

Filipič

dipl. inž. kem. tehnol.

477-3849

T-409 120, (Teslova 30)

tatjana.filipic@ijs.si

F4

3283

Janez

Trtnik

477-3423

T-431 111

F4

3285

Uroš

Cvelbar

prof. dr.

477-3536

T-429 110, (Teslova 30)

uros.cvelbar@ijs.si

F4

3287

Alenka

Vesel

doc. dr.

477-3502

T-407 102, (Teslova 30)

alenka.vesel@ijs.si

CEU

3289

Matjaž

Česen

univ.dipl.meteorol.

588-5224

A121

matjaz.cesen@ijs.si

F2

3290

Jasmina

Kožar Logar

dr.

477-3970

N101

jasmina.logar@ijs.si

K9

3291

Matjaž

Spreitzer

doc. dr.

477-3705

K932, K541

matjaz.spreitzer@ijs.si

F1

3293

Jernej

Fesel Kamenik

prof. dr.

477-3262

C258

jernej.kamenik@ijs.si

O2

3296

Davor

Kontić

dr.

477-3751

J315

davor.kontic@ijs.si

E2

3302

Bojan

Musizza

dr.

477-3749

N11

bojan.musizza@ijs.si

B3

3308

Aleš

Berlec

doc. dr.

477-3754

B408

ales.berlec@ijs.si

K5

3313

Tadej

Rojac

doc. dr.

477-3834

K511

tadej.rojac@ijs.si

E1

3319

Igor

Mekjavić

prof. dr.

477-3358

C5

igor.mekjavic@ijs.si

F5

3320

Dražen

Ivanov

477-3384

B3, B003

drazen.ivanov@ijs.si

K1

3321

Tomaž

Ogrin

mag.

477-3503

C315

tomaz.ogrin@ijs.si

K5, E6

3323

Tamara

Matevc

univ.dipl.lit.komp.in fil.

477-3828

K569

tamara.matevc@ijs.si

E9

3326

Tea

Tušar

dr.

477-3462

S23

tea.tusar@ijs.si

K7

3327

Benjamin

Podmiljšak

dr.

477-3818

E33

beno.podmiljsak@ijs.si

E8

3328

Marko

Debeljak

prof. dr.

477-3124

N401

marko.debeljak@ijs.si

TS

3329

Marjan

Skopec

477-3387

D8A

K9

3330

Damjan

Vengust

mag. nanoznanosti in nanotehnologij

477-3317

K915

damjan.vengust@ijs.si

RIC

3333

Andrej

Gyergyek

univ.dipl.fiz.

588-5397

R-P8

andrej.gyergyek@ijs.si

E6

3335

Andrej

Hrovat

doc. dr.

477-3113

N308

andrej.hrovat@ijs.si

E6

3336

Andrej

Vilhar

dr.

477-3132

S17

andrej.vilhar@ijs.si

F1

3337

Miha

Nemevšek

doc. dr.

477-3589

C257

miha.nemevsek@ijs.si

F1

3338

Jernej

Mravlje

doc. dr.

477-3797

C106A

jernej.mravlje@ijs.si

F2

3339

Sabina

Markelj

doc. dr.

588-5265, 588-5261

H20, H1

sabina.markelj@ijs.si

K9

3347

Jakob

König

dr.

477-3762

K935, K541

jakob.konig@ijs.si

O2

3354

David

Kocman

dr.

588-5218

KF24, KF7

david.kocman@ijs.si

E1

3355

Andrej

Gams

doc. dr.

477-3319

C017

andrej.gams@ijs.si

E2

3356

Boštjan

Pregelj

dr.

477-3698

J216

bostjan.pregelj@ijs.si

O2

3363

Tea

Zuliani

doc. dr.

477-3542

033

tea.zuliani@ijs.si

E6

3371

Polona

Anžur

dipl. ekon.

477-3107, 477-3870

N306

polona.anzur@ijs.si

K1

3376

Evgeny

Goreshnik

doc. dr.

477-3645

C353, C356

evgeny.goreshnik@ijs.si

E8

3379

Tina

Anžič

mag.posl.ved

477-3852

S10

tina.anzic@ijs.si

K5

3386

Tina

Ručigaj Korošec

univ.dipl.soc.

477-3828

K569

tina.rucigaj.korosec@ijs.si

U6

3390

Mojca

Rjavec Koricki

univ.dipl.org.

477-3949

C142A

mojca.rjavec@ijs.si

F8

3392

Luka

Snoj

doc. dr.

588-5362

A205

luka.snoj@ijs.si

U3

3394

Neža

Kozina Garbajs

mag.

477-3517

C101

neza.kozina@ijs.si

E8

3398

Panče

Panov

doc. dr.

477-3307

S18

pance.panov@ijs.si

R4

3400

Andrija

Volkanovski

dr.

588-5307

A16

andrija.volkanovski@ijs.si

E6

3403

Miha

Smolnikar

univ.dipl.inž.el.

477-3134

S7

miha.smolnikar@ijs.si

F1

3406

Nejc

Košnik

doc. dr.

477-3780

C202B

nejc.kosnik@ijs.si

F3

3411

Matjaž

Panjan

dr.

477-3796

219

matjaz.panjan@ijs.si

F5

3414

Stanislav

Vrtnik

dr.

477-3901

C115

stane.vrtnik@ijs.si

F5

3415

Matej

Pregelj

dr.

477-3973

M104, 22A

matej.pregelj@ijs.si

K5

3417

Hana

Uršič Nemevšek

doc. dr.

477-3936

K509

hana.ursic@ijs.si

K7

3418

Andraž

Kocjan

doc. dr.

477-3895

K611

andraz.kocjan@ijs.si

K8

3419

Sašo

Gyergyek

doc. dr.

477-3629

K811

saso.gyergyek@ijs.si

E6

3426

Matjaž

Depolli

dr.

477-3135

S11

matjaz.depolli@ijs.si

U5

3427

Barbara

Egart Romih

mag.

477-3605

C182

barbara.egart@ijs.si

E5

3432

Andrej

Jerman Blažič

dr.

477-3739

J412

andrej.jerman-blazic@ijs.si

U3

3434

Danijela

Raičković

dipl.upr.org.

477-3284

C149

danijela.raickovic@ijs.si

F9

3438

Dejan

Lesjak

477-3158

C091

dejan.lesjak@ijs.si

U4

3439

Tanja

Debevec

dipl. upr. org.

477-3627

C193

tanja.debevec@ijs.si

U2

3441

Maja

Rebolj

spec.

477-3242

C182

maja.rebolj@ijs.si

K7

3444

Matejka

Podlogar

dr.

477-3821

E50

mateja.podlogar@ijs.si

E2

3445

Dejan

Gradišar

dr.

477-3658

J216

dejan.gradisar@ijs.si

CMI

3446

Janez

Srakar

477-3666

J313

janez.srakar@ijs.si

P3

3451

Branko

Jeromel

477-3442

D3

U3

3456

Martin

Pečar

477-3347

D30, Splošno skladišče

martin.pecar@ijs.si

F2

3457

Boštjan

Črnič

dipl. inž. fiz.

477-3790

N26

bostjan.crnic@ijs.si

CTT

3459

France

Podobnik

univ.dipl.ekon.

477-3842

C41A

france.podobnik@ijs.si

F7

3461

Martina

Knavs

univ.dipl.arheol.

477-3220

C217

martina.knavs@ijs.si

E2

3462

Stanislav

Černe

spec.

477-3749

N11

stanislav.cerne@ijs.si

F5

3466

Erik

Zupanič

dr.

477-3552, 477-3568

122, 124

erik.zupanic@ijs.si

E8

3467

Petra

Kralj Novak

dr.

477-3657

N407

petra.kralj.novak@ijs.si

U1

3468

Polona

Strnad

univ.dipl.nov.

477-3312

221

polona.strnad@ijs.si

F9

3473

Boštjan

Maček

dr.

477-3165

C086

bostjan.macek@ijs.si

O2

3481

Marko

Štrok

doc. dr.

588-5243

ON14

marko.strok@ijs.si

K7

3484

Kristina

Žagar Soderžnik

dr.

477-3898

E

kristina.zagar.soderznik@ijs.si

F4

3486

Ita

Junkar

dr.

477-3885

T-406A 122

ita.junkar@ijs.si

F7

3493

Christoph

Gadermaier

prof. dr.

477-3553

C214

christoph.gadermaier@ijs.si

U4

3500

Martina

Fujan

477-3360

C189

martina.fujan@ijs.si

E3

3502

Blaž

Novak

univ.dipl.inž.rač.in inf.

477-3299

S31

blaz.novak@ijs.si

U2

3504

Katja

Novak

univ.dipl.prav.

477-3927

206

katja.novak@ijs.si

P3

3508

Peter

Poglajen

477-3442

D3

R4

3510

Mitja

Uršič

dr.

588-5342

A110

mitja.ursic@ijs.si

U3

3512

Rok

Gorenčič

477-3948

C142A

rok.gorencic@ijs.si

U4

3513

Mojca

Cof

477-3205

C196

mojca.cof@ijs.si

TS

3515

Urška

Nahtigal Grdadolnik

477-3316

C097, C97

ursa.nahtigal@ijs.si

F2

3518

Mojca

Gantar

588-5451

H40

mojca.gantar@ijs.si

K1

3519

Tine

Oblak

mag.

477-3646

C354

tine.oblak@ijs.si

U5

3522

Jože

Kašman

prof.mat.

477-3176

C182

joze.kasman@ijs.si

U3

3524

Dejan

Ratković

univ.dipl.ekon.

477-3838

C149

dejan.ratkovic@ijs.si

U2

3525

Barbara Ida

Gorjanc

477-3241

C156

barbara.gorjanc@ijs.si

U2

3526

Romana

Ogrin

univ.dipl.prav.

477-3117

C194

romana.ogrin@ijs.si

F1

3535

Lev

Vidmar

doc. dr.

477-3122

C49

lev.vidmar@ijs.si

F2

3537

Miha

Mihovilovič

dr.

477-3561

N106

miha.mihovilovic@ijs.si

F5

3540

Matjaž

Humar

dr.

477-3190

119

matjaz.humar@ijs.si

F5

3542

Brigita

Rožič

dr.

477-3420, 477-3216

C74, 021

brigita.rozic@ijs.si

F5, E9

3543

Anton

Gradišek

dr.

477-3967

C345

anton.gradisek@ijs.si

F7

3544

Andrej

Petelin

dr.

477-3941

M107

andrej.petelin@ijs.si

F8

3545

Gašper

Žerovnik

dr.

588-5326

A211

gasper.zerovnik@ijs.si

K8

3552

Slavko

Kralj

dr.

477-3629

K811

slavko.kralj@ijs.si

K5

3554

Mojca

Otoničar

dr.

477-3485

K505

mojca.otonicar@ijs.si

B1

3556

Ajda

Taler-Verčič

dr.

477-3711

B207

ajda.taler@ijs.si

E6

3561

Carolina

Fortuna

dr.

477-3114

S7

carolina.fortuna@ijs.si

E8

3564

Vid

Podpečan

dr.

477-3125

S39

vid.podpecan@ijs.si

F8

3570

Jernej

Kovačič

dr.

588-5413

F27

jernej.kovacic@ijs.si

U5

3571

Romana

Okorn

477-3604

C198

romana.okorn@ijs.si

U3

3573

Mojca

Eržen

dipl.ekon.

477-3310

C149

mojca.erzen@ijs.si

U3

3574

Karmen

Per

477-3727

C149

karmen.per@ijs.si

P3

3577

Rok

Martinec

477-3442

D3

U4

3579

Mateja

Grmovšek Levec

477-3459

C191

mateja.grmovsek@ijs.si

F2

3582

Primož

Vavpetič

univ. dipl. fiz.

588-5291, 588-5261

H33, H1

primoz.vavpetic@ijs.si

F9

3583

Andreja

Butina Čalič

dipl. ekon.

477-3742

C083

andreja.butina@ijs.si

U5

3587

Gorazd

Šter

mag.

477-3554

C182

gorazd.ster@ijs.si

B1

3588

Dejan

Pelko

477-3396

B3

dejan.pelko@ijs.si

E2

3589

Primož

Fajdiga

dipl. inž. el.

477-3685

J211

primoz.fajdiga@ijs.si

U4

3592

Damjana

Nikovski

dipl.org.menedž.

477-3331

C142B

damjana.nikovski@ijs.si

K5

3594

Brigita

Kmet

477-3335

K596

brigita.kmet@ijs.si

O2

3596

Janja

Snoj Tratnik

univ.dipl.biol.

588-5269

ON16

janja.tratnik@ijs.si

U6

3597

Karmen

Pavlovič

univ.dipl.ekon.

477-3715

C143

karmen.pavlovic@ijs.si

TS

3598

Sandra

Dobnikar

univ.dipl.soc.del.

477-3316

C097, C97

sandra.dobnikar@ijs.si

K3

3612

Barbara

Kapun

dipl.inž.kem.tehnol.

477-3426

136

barbara.kapun@ijs.si

E8

3613

Dragi

Kocev

dr.

477-3639

N404

dragi.kocev@ijs.si

U2

3615

Polona

Vuletić

477-3248

C171

polona.vuletic@ijs.si

B3

3619

Anja

Pucer Janež

dr.

477-3411

B409

anja.pucer-janez@ijs.si

E1

3622

Tadej

Petrič

doc. dr.

477-3140

C042

tadej.petric@ijs.si

E7

3624

Vida

Vukašinović

dr.

477-3550

228

vida.vukasinovic@ijs.si

F5

3633

Maja

Garvas

dr.

477-3438

J110

maja.garvas@ijs.si

F9

3634

Marko

Petrič

dr.

477-3695

C83

marko.petric@ijs.si

CEMM

3640

Janez

Zavašnik

dr.

477-3202

E12

janez.zavasnik@ijs.si

U4, U5

3647

Marko

Beketič

mag. posl. ved

477-3642

C173

marko.beketic@ijs.si

E9

3657

Erik

Dovgan

dr.

erik.dovgan@ijs.si

F5

3660

Bojana

Višić

dr.

477-3965

C345

bojana.visic@ijs.si

P3

3661

Roman

Rusec

477-3442

D3

CToP

3665

Marjana

Plukavec

univ.dipl.inž.geol.

marjana.plukavec@ijs.si

U3

3669

Janja

Novak

univ.dipl.ekon.

477-3457, 051359466

C103

janja.novak@ijs.si

P3

3670

Marko

Dolšak

477-3600

D21

F2

3671

Paula

Pongrac

dr.

588-5291

H33

paula.pongrac@ijs.si

E5

3679

Tanja

Pavleska

dr.

477-3863

J407

tanja.pavleska@ijs.si

CEU

3681

Matevž

Pušnik

dr.

588-5278

A220

matevz.pusnik@ijs.si

E6

3690

Aleksandra

Rashkovska Koceva

dr.

477-3701

S17

aleksandra.rashkovska@ijs.si

E9

3691

Lana

Zemljak

477-3356, 477-3968

S30

lana.zemljak@ijs.si

F5

3692

Iztok

Urbančič

dr.

477-3193

J111

iztok.urbancic@ijs.si

CEU

3693

Boris

Sučić

dr.

588-5299

A120

boris.sucic@ijs.si

E8

3695

Aneta

Trajanov

dr.

477-3662

S37

aneta.trajanov@ijs.si

CT3

3698

Davor

Orlić

univ.dipl.prevajalec

477-3952

220

davor.orlic@ijs.si

B1

3700

Matej

Vizovišek

dr.

477-3854

B309

matej.vizovisek@ijs.si

F1

3707

Anže

Lošdorfer Božič

dr.

477-3483

C255, C245

anze.bozic@ijs.si

F4

3709

Martina

Modic

dr.

477-3672

T-427 108

martina.modic@ijs.si

F5

3710

Nikola

Novak

dr.

477-3615

C74

nikola.novak@ijs.si

F5

3711

Andreja

Jelen

dr.

477-3902

C117

andreja.jelen@ijs.si

F8

3716

Vladimir

Radulović

dr.

588-5435

A207

vladimir.radulovic@ijs.si

K9

3721

Martin

Štefanič

dr.

477-3912

K938

martin.stefanic@ijs.si

K7

3722

Marko

Soderžnik

dr.

477-3947

E

marko.soderznik@ijs.si

E9

3729

Aleš

Tavčar

univ.dipl.inž.rač. in inf.

477-3564

S1B, S1B

ales.tavcar@ijs.si

O2

3731

Tina

Kosjek

doc. dr.

477-3434, 477-3288

232, 235, 232

tina.kosjek@ijs.si

U4

3732

Katica Mojca

Ernestl

dipl.ekon.

477-3331

C142B

katja.ernestl@ijs.si

F5

3734

Janez

Jelenc

dipl.inž.fiz.

477-3921

D9

janko.jelenc@ijs.si

K8

3735

Bernarda

Anželak

univ. dipl. inž. kem. inž.

477-3323

K808

bernarda.anzelak@ijs.si

E3

3737

Mateja

Škraba

477-3528

S8B

mateja.skraba@ijs.si

E1

3741

Tanja

Dragojević

dipl.soc.del.

477-3563

C5

tanja.dragojevic@ijs.si

B1

3744

Livija

Tušar

doc. dr.

477-3962

J421

livija.tusar@ijs.si

CT3, E3

3749

Monika

Kropej

univ. dipl. kult.

477-3156

D41B

monika.kropej@ijs.si

CEU

3753

Luka

Tavčar

univ. dipl. inž. str.

588-5388

KF24

luka.tavcar@ijs.si

E3, CT3

3757

Matjaž

Rihtar

univ. dipl. inž.el.

477-3652

N406

matjaz.rihtar@ijs.si

E9

3765

Miha

Mlakar

dr.

477-3633

S23

miha.mlakar@ijs.si

TS

3767

Jožica

Smrečnik

univ.dipl.ekon.

477-3458

V3

jozica.smrecnik@ijs.si

U5

3768

Rok

Ponikvar

univ.dipl.org.

477-3712

C168

rok.ponikvar@ijs.si

F5

3771

Andriy

Nych

dr.

TS

3772

Nataša

Zupančič

dipl. org. menedž.

477-3316

C097

natasa.zakrajsek@ijs.si

E3

3773

Jurij

Leskovec

dr.

477-3652

N406

jure.leskovec@ijs.si

K9

3775

Sonja

Jovanović

dr.

477-3992

K959

sonja.jovanovic@ijs.si

B1

3776

Miha

Butinar

dr.

477-3776

B307

miha.butinar@ijs.si

E2

3780

Miha

Glavan

dr.

477-3684

J212

miha.glavan@ijs.si

F4

3785

Gregor

Primc

dr.

477-3672

T-427 108

gregor.primc@ijs.si

K5

3790

Kristian

Radan

dr.

477-3095

K510

kristian.radan@ijs.si

K3

3791

Peter

Rodič

dr.

477-3426

136

peter.rodic@ijs.si

K7

3797

Petra

Jenuš Brdnik

dr.

477-3784

K616

petra.jenus.brdnik@ijs.si

CEMM

3805

Jitka

Hreščak

dr.

477-3202

E12

jitka.hrescak@ijs.si

F2

3808

Jelena

Vesić

dr.

477-3841

N104

jelena.vesic@ijs.si

U1

3810

Alma

Mehle

univ. dipl. biol.

477-3808

208

alma.mehle@ijs.si

E3

3813

Mojca

Kregar Zavrl

dipl. ekon.

477-3853

S8B

mojca.kregar@ijs.si

F4

3821

Gregor

Filipič

dr.

477-3843

T-428 109, (Teslova 30)

gregor.filipic@ijs.si

E1

3827

Adam

Mc Donnell

dr.

477-3777

C016

adam.mcdonnell@ijs.si

IOE8

3829

Božidara

Cvetković

dr.

477-3498

224

boza.cvetkovic@ijs.si

CEMM

3830

Andreja

Šestan Zavašnik

univ. dipl. inž. kem. inž.

477-3202

E12

andreja.sestan.zavasnik@ijs.si

E6

3831

Matevž

Vučnik

univ. dipl. inž. el.

477-3716

N403

matevz.vucnik@ijs.si

U5

3832

Denis

Gaber

univ.dipl.org.

477-3392

C198

denis.gaber@ijs.si

R4

3833

Martin

Draksler

dr.

588-5320

A117

martin.draksler@ijs.si

B1

3835

Andrej

Šali

dr.

477-3215

B303

U2

3836

Ana Marija

Horvat

dipl.var.inž.

477-3104

C154

anamarija.horvat@ijs.si

E1

3838

Miha

Deniša

dr.

477-3833

C6

miha.denisa@ijs.si

R4

3841

Sandi

Cimerman

dipl. inž. fiz.

588-5390

F13

sandi.cimerman@ijs.si

E9

3844

Vesna

Koricki

dipl. org. tur.

477-3968

S30

vesna.koricki@ijs.si

E3

3845

Primož

Škraba

doc. dr.

477-3652

N406

primoz.skraba@ijs.si

CEMM

3846

Maja

Koblar

dipl.inž.fiz.

477-3202

E12

maja.koblar@ijs.si

TS

3849

Aleš

Cesar

univ. dipl. inž. grad.

477-3244

V4

ales.cesar@ijs.si

B1

3851

Robert

Vidmar

dr.

477-3709

B201

robert.vidmar@ijs.si

CT3

3855

Tanja

Zdolšek Draksler

univ. dipl. medij. kom.

477-3952

220

tanja.zdolsek@ijs.si

F7

3858

Petra

Šutar

dipl. inž. kem. tehnol.

477-3437

C104

petra.sutar@ijs.si

F5

3859

Anna

Ryzhkova

dr.

E3

3860

John Stewart

Shawe-Taylor

prof. dr.

477-3528

S8B

E6

3865

Gregor

Kosec

dr.

477-3827

S7

gregor.kosec@ijs.si

E8

3866

Janez

Kranjc

dr.

477-3277

S32

janez.kranjc@ijs.si

B1

3871

Aleksandra

Usenik

dr.

477-3711

B207

aleksandra.usenik@ijs.si

R4

3873

Marko

Matkovič

doc. dr.

588-5312

A117

marko.matkovic@ijs.si

E2

3876

Marko

Nerat

dr.

477-3240

N13

marko.nerat@ijs.si

E2

3882

Pavle

Boškoski

dr.

477-3637

J210

pavle.boskoski@ijs.si

B1

3885

Janja

Završnik

dr.

477-3510

B308

janja.zavrsnik@ijs.si

F4

3897

Nina

Recek

dr.

477-3672

T-427 108, (Teslova 30)

nina.recek@ijs.si

F5

3900

Marta

Lavrič

prof. mat. in fiz.

477-3615

C74

marta.lavric@ijs.si

E3

3912

Rayid

Ghani

mag.

477-3528

S8B

E8

3915

Nikola

Simidjievski

dr.

477-3635

N404

nikola.simidjievski@ijs.si

E5

3922

Primož

Cigoj

mag. inf. kom. tehnol.

477-3862

J412

primoz.cigoj@ijs.si

CEMM

3926

Sandra

Drev

dr.

477-3202

E12

sandra.drev@ijs.si

E3

3931

Klemen

Kenda

univ. dipl. fiz.

477-3127

S41

klemen.kenda@ijs.si

E1

3935

Robert

Bevec

univ. dipl. inž. el.

477-3463

C6

robert.bevec@ijs.si

ICJT

3937

Vesna

Slapar Borišek

univ. dipl. fiz.

588-5267

Š122

vesna.slapar@ijs.si

E3

3940

Inna

Novalija

dr.

477-3144

220

inna.novalija@ijs.si

F7

3944

Damjan

Svetin

dipl.inž.fiz.

477-3599

C210

damjan.svetin@ijs.si

F4

3945

Urška

Kisovec

mag.manag.

477-3398

T-402 100, (Teslova 30)

urska.kisovec@ijs.si

F5

3946

Janja

Milivojević

477-3761

C022

janja.milivojevic@ijs.si

CT3

3948

Ana

Fabjan

dipl.multimed.prod.

477-3148

D42

ana.fabjan@ijs.si

K9

3952

Marija

Vukomanović

ddr.

477-3547

K931

marija.vukomanovic@ijs.si

RIC, SVPIS

3954

Nina

Udir

univ. dipl. inž. graf. tehnol.

588-5296, 588-5296

R-P11

nina.udir@ijs.si

E1

3958

Barry Martin

Ridge

dr.

477-3833

C6

barry.ridge@ijs.si

CTT

3960

Levin

Pal

dr.

477-3303

C42B

levin.pal@ijs.si

E2

3961

Matija

Perne

dr.

477-3800

J219

matija.perne@ijs.si

B1

3963

Abelardo Manuel

Silva

dr.

B1

3964

Maja

Orehek

univ. dipl. etnol. in kult. antropol.

477-3215

B303

maja.orehek@ijs.si

E8

3965

Senja

Pollak

dr.

477-3641

J317

senja.pollak@ijs.si

RIC

3967

Anže

Jazbec

univ.dipl.fiz.

588-5228

R-P5

anze.jazbec@ijs.si

CEU

3969

Marko

Đorić

univ. dipl. inž. el.

588-5422

F1

marko.djoric@ijs.si

F4

3971

Rok

Zaplotnik

doc. dr.

477-3672

T-427 108

rok.zaplotnik@ijs.si

K5

3973

Tanja

Pečnik

dr.

477-3260

K503

tanja.pecnik@ijs.si

R4

3982

Tadej

Holler

univ. dipl. inž. str.

588-5286

F16

tadej.holler@ijs.si

R4

3983

Jure

Oder

univ. dipl. fiz.

588-5264

A108

jure.oder@ijs.si

R4

3984

Matej

Tekavčič

univ. dipl. fiz.

588-5343

A108

matej.tekavcic@ijs.si

E3

3986

Joao Paulo

Pita Da Costa

dr.

477-3905

N406

joao.pitacosta@ijs.si

F5

3988

Jože

Luzar

mag.nanoz.in nanoteh.

477-3238, 477-3359

C111, D11

joze.luzar@ijs.si

K7

3989

Nina

Kostevšek

dr.

477-3821

E50

nina.kostevsek@ijs.si

CT3

3990

Adis

Krečo

prof. fil. in soc.

477-3148

D42

adis.kreco@ijs.si

F5

3994

Primož

Koželj

dr.

477-3902

C117

primoz.kozelj@ijs.si

F2

3999

Anže

Založnik

dr.

588-5265, 588-5261

H20, H1

anze.zaloznik@ijs.si

F7

4050

Martin

Čopič

prof. dr.

477-3388

C219, FMF

martin.copic@ijs.si

F9

4093

Peter

Križan

prof. dr.

477-3786

C80

peter.krizan@ijs.si

F9

4104

Marko

Mikuž

prof. dr.

477-3634

C082

marko.mikuz@ijs.si

F1

4126

Anton

Ramšak

prof. dr.

477-3723

C259

anton.ramsak@ijs.si

F7

4131

Matjaž

Lukač

dr.

matjaz.lukac@ijs.si

F9

4179

Samo

Korpar

prof. dr.

477-3322

C81

samo.korpar@ijs.si

F1

4183

Janez

Bonča

prof. dr.

477-3587

C243

janez.bonca@ijs.si

F5

4187

Samo

Kralj

prof. dr.

477-3447

C304

B1

4191

Brigita

Lenarčič

prof. dr.

brigita.lenarcic@ijs.si

F8

4193

Tomaž

Gyergyek

prof. dr.

588-5245

F24

tomaz.gyergyek@ijs.si

F1

4305

Mojca

Čepič

prof. dr.

477-3471

C203

mojca.cepic@ijs.si

F7

4307

Marko

Zgonik

prof. dr.

477-3388

C219

marko.zgonik@ijs.si

E8

4313

Bojan

Cestnik

prof. dr.

477-3309

S12

bojan.cestnik@ijs.si

B3

4315

Janko

Kos

prof. dr.

477-3611, 476 9604, 476 9604

B410

janko.kos@ijs.si

F1

4316

Rudolf

Podgornik

prof. dr.

477-3424

C254

rudolf.podgornik@ijs.si

F9

4321

Danilo

Zavrtanik

prof. dr.

477-3782

J316

danilo.zavrtanik@ijs.si

F7

4323

Irena

Drevenšek Olenik

prof. dr.

477-3647

C215

irena.drevensek@ijs.si

F2

4324

Iztok

Arčon

prof. dr.

477-3530

217

iztok.arcon@ijs.si

F9

4326

Tomaž

Podobnik

doc. dr.

477-3535

C088

tomaz.podobnik@ijs.si

B3

4342

Borut

Štrukelj

prof. dr.

477-3411, 476 95 00, 476 95 00

B409

F2

4344

Dean

Cvetko

prof. dr.

FMF

dean.cvetko@ijs.si

F5

4345

Igor

Muševič

prof. dr.

477-3572

107

igor.musevic@ijs.si

F5

4348

Bojan

Marin

mag.

477-3761

C022

bojan.marin@ijs.si

F1

4349

Svjetlana

Fajfer

prof. dr.

477-3624

C202C

svjetlana.fajfer@ijs.si

F9

4350

Boštjan

Golob

prof. dr.

477-3591

C84

bostjan.golob@ijs.si

F2

4360

Žiga

Šmit

prof. dr.

588-5373, 588-5261, 476 65 89, 476 65 89

H20, H1

F5

4370

Janez

Dolinšek

prof. dr.

477-3740, 01 476 6585, 01 476 6585

C205

jani.dolinsek@ijs.si

F2

4371

Simon

Širca

prof. dr.

477-3209, 476 65 74, 476 65 74

N5

simon.sirca@ijs.si

F5

4386

Denis

Arčon

prof. dr.

477-3524

M104B, 7

denis.arcon@ijs.si

F1

4390

Primož

Ziherl

prof. dr.

477-3613

C250

primoz.ziherl@ijs.si

F9

4396

Borut Paul

Kerševan

prof. dr.

477-3774

C085

borut.kersevan@ijs.si

F1

4397

Nataša

Vaupotič

prof. dr.

02 229 3896, 02 229 3896

PF Maribor

E8

4400

Tanja

Urbančič

prof. dr.

477-3487

S35

tanja.urbancic@ijs.si

F9

4408

Dejan

Žontar

doc. dr.

477-3165

C086

dejan.zontar@ijs.si

CMI

4410

Jan Jona

Javoršek

dr.

477-3668

J314

jona.javorsek@ijs.si

F1

4412

Tomaž

Rejec

doc. dr.

477-3506

C245

tomaz.rejec@ijs.si

F7

4416

Lea

Spindler

doc. dr.

477-3647

C215

lea.spindler@ijs.si

F7

4418

Tomaž

Mertelj

doc. dr.

477-3313

C216

tomaz.mertelj@ijs.si

F9

4419

Marko

Bračko

doc. dr.

477-3159

C85

marko.bracko@ijs.si

E3

4424

Branko

Kavšek

doc. dr.

477-3126

N406

branko.kavsek@ijs.si

E9

4430

Aleksander

Pivk

dr.

477-3230

S33, S33A

aleksander.pivk@ijs.si

E6

4450

Andrej

Lipej

prof. dr.

477-3497

S9

F5

4451

Jernej

Vidmar

dr.

477-3696

J418A

jernej.vidmar@ijs.si

E9

4462

Jana

Krivec

dr.

477-3371

S1B

jana.krivec@ijs.si

B1

4463

Jure

Pražnikar

dr.

jure.praznikar@ijs.si

F8

4465

Dušan

Čalič

dr.

588-5251

A208

dusan.calic@ijs.si

F5

4468

Stane

Pajk

doc. dr.

477-3254

J105

E9

4470

Tomaž

Kompara

univ. dipl. inž. el.

477-3318

S1B, S1B

tomaz.kompara@ijs.si

K5

4474

Kostja

Makarovič

dr.

477-3485

K505

kostja.makarovic@ijs.si

E5

4476

Rok

Bojanc

doc. dr.

477-3756

J414

K5

4482

Goran

Dražić

doc. dr.

477-3256

K599

goran.drazic@ijs.si

F5

4483

Aleš

Mohorič

doc. dr.

477-3534

009

E7

4493

Marko

Pavlin

dr.

477-3297

230

F2

4494

Katarina

Vogel-Mikuš

prof. dr.

477-3391, 477-3530

B16, 217

F5

4496

Uroš

Tkalec

doc. dr.

uros.tkalec@ijs.si

F5

4499

Luka

Drinovec

dr.

luka.drinovec@ijs.si

F5

4500

Griša

Močnik

doc. dr.

grisa.mocnik@ijs.si

E9

4502

Rok

Piltaver

dr.

477-3174

118A

rok.piltaver@ijs.si

F5

4503

Miha

Ravnik

prof. dr.

F1

4505

Jure

Kokalj

dr.

jure.kokalj@ijs.si

B2

4507

Uroš

Petrovič

prof. dr.

uros.petrovic@ijs.si

E8

4508

Darja

Fišer

dr.

F7

4514

Natan

Osterman

doc. dr.

natan.osterman@ijs.si

E8

4515

Zoran

Levnajić

prof. dr.

zoran.levnajic@ijs.si

E8

4516

Ljupčo

Todorovski

prof. dr.

E6

4519

Marko

Mihelin

univ. dipl. inž. el.

marko.mihelin@ijs.si

F8

4520

Urban

Simončič

dr.

urban.simoncic@ijs.si

F7, F8

4522

Matija

Milanič

dr.

matija.milanic@ijs.si

E8

4523

Vedrana

Vidulin

dr.

vedrana.vidulin@ijs.si

F5

4527

Maja

Trček

dr.

maja.trcek@ijs.si

E1

4528

Tadej

Debevec

doc. dr.

tadej.debevec@ijs.si

F9

4529

Anže

Zupanc

doc. dr.

anze.zupanc@ijs.si

E8

4530

Matej

Martinc

univ. dipl. fil. in soc. kult.

matej.martinc@ijs.si

K7

4532

Nataša

Drnovšek

dr.

natasa.drnovsek@ijs.si

E3

4534

Jan

Rupnik

dr.

jan.rupnik@ijs.si

E3

4535

Blaž

Fortuna

dr.

blaz.fortuna@ijs.si

E8

4536

Katja

Zupan

prof. angl. in slov.

katja.zupan@ijs.si

CT3

4537

Ervin

Pfeifer

dr.

E7

4538

Veljko

Pejović

doc. dr.

4540

Saša

Ziherl

dr.