Imenik / A

odsek

mat.št.

ime

priimek

predime

zaime

telefon

soba

e-poštni naslov

F5

0001

Gregor

Posnjak

dr.

477-3656

012

gregor.posnjak@ijs.si

F5

0003

Andraž

Rešetič

dr.

477-3955

108

andraz.resetic@ijs.si

F9

0007

Tina

Šfiligoj

univ.dipl. fiz.

477-3675

C089

tina.sfiligoj@ijs.si

K7

0011

Ana

Lazar

univ. dipl. inž. metal. in mater.

477-3940

K558

ana.lazar@ijs.si

K7

0012

Anže

Abram

dr.

477-3957

K565

anze.abram@ijs.si

E8

0020

Biljana

Mileva Boshkoska

doc. dr.

477-3145

D44A

biljana.mileva@ijs.si

E6

0027

Klemen

Bregar

univ. dipl. inž. el.

477-3939

M107

klemen.bregar@ijs.si

F5

0030

Slobodan

Žumer

prof. dr.

476 6657, 476 6657

slobodan.zumer@fmf.uni-lj.si

RIC

0031

Sebastjan

Rupnik

dipl. inž. fiz.

588-5414

R-P7B

sebastjan.rupnik@ijs.si

CEU

0035

Jure

Čižman

mag.

588-5426

F9A

jure.cizman@ijs.si

CTT

0036

Duško

Odić

dr.

477-3096

C42

dusko.odic@ijs.si

E9

0039

Jernej

Zupančič

mag. mat.

477-3807

224

jernej.zupancic@ijs.si

TS

0041

Petra

Novak

477-3559

V3

petra.novak@ijs.si

E3

0042

Polona

Škraba Stanič

dr.

477-3778

S31

polona.skraba@ijs.si

F8

0051

Aljaž

Čufar

dr.

588-5437

A210

aljaz.cufar@ijs.si

F5

0054

Mitja

Krnel

dr.

477-3901

C115

mitja.krnel@ijs.si

F5

0055

Maruša

Mur

mag. fiz.

477-3444, 477-3656

121, 012

marusa.mur@ijs.si

F5

0056

Urška

Gradišar Centa

mag. med. fiz.

477-3099

J10A

urska.gradisar@ijs.si

K7

0063

Vanja

Jordan

univ. dipl. inž. kem. inž.

477-3743

E58

vanja.jordan@ijs.si

K1

0064

Blaž

Alič

dr.

477-3467

C317

blaz.alic@ijs.si

B3

0065

Katja

Škrlec

mag. farm.

477-3595

B414

katja.skrlec@ijs.si

O2

0068

Janja

Vidmar

dr.

477-3845

G3

janja.vidmar@ijs.si

F8

0069

Vid

Merljak

dr.

588-5246

A214

vid.merljak@ijs.si

E8

0073

Aljaž

Osojnik

dr.

477-3307

S18

aljaz.osojnik@ijs.si

E8

0074

Jan

Kralj

dr.

477-3641

J317

jan.kralj@ijs.si

B3

0076

Milica

Perišić Nanut

dr.

477-3411

B409

milica.perisic@ijs.si

TS

0081

Samo

Rajković

477-3899

V4

samo.rajkovic@ijs.si

E9

0085

Blaž

Mahnič

dipl. inž. rač. in inf.

477-3371

S1B

blaz.mahnic@ijs.si

E3

0086

Simon

Krek

dr.

477-3652

N406

simon.krek@ijs.si

E3

0087

Blaž

Kažič

univ. dipl. inž. el.

477-3952

220

blaz.kazic@ijs.si

E3

0088

Aljaž

Košmerlj

dr.

477-3905

N406

aljaz.kosmerlj@ijs.si

E3

0089

Luka

Stopar

univ. dipl. inž. rač. in mat.

477-3933

S22

luka.stopar@ijs.si

E3

0095

Flavio

Fuart

univ. dipl. inž. rač. in inf.

477-3768

220

flavio.fuart@ijs.si

E2

0096

Boštjan

Dolenc

dr.

477-3637

J210

bostjan.dolenc@ijs.si

E2

0097

Martin

Stepančič

univ. dipl. inž. el.

477-3800

J219

martin.stepancic@ijs.si

CT3

0098

Mihajela

Črnko

477-3148

D42

mihajela.crnko@ijs.si

K5

0099

Andraž

Bradeško

mag. nan.

477-3095

K510

andraz.bradesko@ijs.si

E1

0101

Jernej

Čamernik

prof. šp. vzg.

477-3461

C043

jernej.camernik@ijs.si

E8

0102

Dragana

Miljković

dr.

477-3145

D44A

dragana.miljkovic@ijs.si

U4

0109

Nataša

Goševac

dipl. org.

477-3720

C192

natasa.gosevac@ijs.si

U4

0111

Urban

Kavčič

477-3628

C189

urban.kavcic@ijs.si

U2

0113

Luka

Virag

univ. dipl. prav.

477-3441

C151

luka.virag@ijs.si

K7

0117

Sabina

Cintauer

dipl. ekon.

477-3890

E36

sabina.cintauer@ijs.si

F2

0119

Toni

Petrovič

dr.

477-3285

N2

toni.petrovic@ijs.si

CT3

0120

Anja

Polajnar

mag.

477-3952

220

anja.polajnar@ijs.si

U5

0122

Tine

Pezdič

477-3956

C182

tine.pezdic@ijs.si

F5

0123

Abdelrahim Ibrahim

Hassanien

dr.

477-3552

122

abdou.hassanien@ijs.si

K5

0124

Darko

Belavič

univ.dipl.inž.el.

477-3479

K581

darko.belavic@ijs.si

CT3, E3

0125

Matej

Kovačič

dr.

3952, 3952

matej.kovacic@ijs.si

ZIC

0126

Ana

Tratnik

477-3266

J27

ana.tratnik@ijs.si

E8

0127

Nikola

Ljubešić

dr.

nikola.ljubesic@ijs.si

B3

0130

Ana

Bajc Česnik

univ. dipl. biokem.

477-3306

B412

ana.bajc.cesnik@ijs.si

B3

0131

Mateja

Prunk

mag. lab. biomed.

477-3595

B414

mateja.prunk@ijs.si

E8

0132

Anita

Valmarska

dr.

477-3641

J317

anita.valmarska@ijs.si

F2

0135

Tilen

Brecelj

dr.

477-3640, 477-3721, 3721, 3721

N106, 118

tilen.brecelj@ijs.si

F2

0136

Boštjan

Jenčič

dr.

588-5301

H41

bostjan.jencic@ijs.si

F5

0138

Uroš

Jagodič

mag. fiz.

477-3190

119

uros.jagodic@ijs.si

F5

0139

Janez

Lužnik

mag. med. fiz.

477-3238

C111

janez.luznik@ijs.si

F7

0140

Andrej

Kranjec

univ. dipl. fiz.

477-3941

M107

andrej.kranjec@ijs.si

F8

0141

Žiga

Štancar

mag. jed. teh.

588-5246

A214

ziga.stancar@ijs.si

F9

0142

Manca

Mrvar

mag. fiz.

477-3702

C78A

manca.mrvar@ijs.si

F9

0143

Miha

Muškinja

mag. fiz.

477-3695

C83

miha.muskinja@ijs.si

K1

0145

Žiga

Zupanek

univ. dipl. kem.

ziga.zupanek@ijs.si

K3

0146

Urša

Tiringer

dr.

477-3426

136

ursa.tiringer@ijs.si

K3

0147

Matic

Poberžnik

univ. dipl. kem.

477-3523

035

matic.poberznik@ijs.si

K5

0148

Lovro

Fulanović

mag. ing. mech., R Hrvaška

477-3260

K503

lovro.fulanovic@ijs.si

O2

0154

David John

Heath

dr.

477-3194

J318

david.heath@ijs.si

O2

0155

Anja

Stajnko

mag. mol. biol.

588-5268

ON16

anja.stajnko@ijs.si

O2

0156

Igor

Živković

dr.

588-5385

KF21

igor.zivkovic@ijs.si

F1

0157

Darius Alexander

Faroughy Carias

Licentiate in Physics, Venezuela

477-3300

C246

darius.faroughy@ijs.si

E8

0161

Martin

Breskvar

univ. dipl. inž. rač. in inf.

477-3639

N404

martin.breskvar@ijs.si

F4

0162

Nataša

Hojnik

univ. dipl. bioteh.

477-3843

T-428 109

natasa.hojnik@ijs.si

K7

0163

Sara

Tominc

univ. dipl. inž. kem. tehnol.

477-3743

E58

sara.tominc@ijs.si

K9

0164

Urška

Gabor

mag. kem.

477-3992

K959

urska.gabor@ijs.si

E3

0168

Zala

Herga

mag.fin.mat.

477-3127

S41

zala.herga@ijs.si

B1

0170

Georgy

Mikhaylov

dr.

477-3494

B315

K7

0171

Luka

Suhadolnik

dr.

477-3931

E51

luka.suhadolnik@ijs.si

K7

0173

Tomaž

Tomše

dr.

477-3545

K557

tomaz.tomse@ijs.si

F1

0176

Peter

Prelovšek

prof. dr.

477-3496

C242

peter.prelovsek@ijs.si

F5

0179

Tilen

Knaflič

univ. dipl. fiz.

477-3492

022A

tilen.knaflic@ijs.si

K9

0181

David

Fabijan

dipl. inž. fiz.

david.fabijan@ijs.si

F2

0182

Mitja

Kelemen

mag. fiz.

588-5301

H41

mitja.kelemen@ijs.si

F5

0183

Sabina

Gruden

dipl. ekon.

477-3197

103

sabina.gruden@ijs.si

R4

0184

Nina

Rehar

prof. lik. umet.

588-5330

A114

nina.rehar@ijs.si

E9

0185

Junoš

Lukan

MSc, Združeno kraljestvo VB in Severne Irske

477-3269

S1B

junos.lukan@ijs.si

K7

0186

Bojan

Ambrožič

mag. inž. geol.

477-3743

E58

bojan.ambrozic@ijs.si

F5

0196

Rok

Podlipec

dr.

477-3167

J108

rok.podlipec@ijs.si

F8

0197

Damijan

Valentinuzzi

mag. med. fiz.

588-5400

A218

damijan.valentinuzzi@ijs.si

TS

0198

Ivo

Uhan

477-3387

D8A

ivo.uhan@ijs.si

F8

0200

Klemen

Ambrožič

mag.jedr.tehn.

588-5306

A207

klemen.ambrozic@ijs.si

U1

0201

Romana

Jordan

dr.

477-3894

210

romana.jordan@ijs.si

F5

0204

Maša

Kavčič

dipl. ekon.

477-3913

C107

masa.kavcic@ijs.si

B1

0207

Andreja

Bratovš

mag. biokem.

477-3410

B320

andreja.bratovs@ijs.si

E1

0208

Miha

Dežman

mag. inž. str.

477-3777

C016

miha.dezman@ijs.si

E9

0209

Vito

Janko

mag. inž. rač. mat.

477-3230

S33

vito.janko@ijs.si

F1

0210

Urša

Skerbiš Štok

mag. fiz.

477-3670

C246

ursa.skerbis@ijs.si

F2

0211

Žiga

Barba

mag. fiz.

588-5374, 588-5261

H21, H1

ziga.barba@ijs.si

F4

0212

Matej

Holc

mag. farm.

477-3672

T-427 108

matej.holc@ijs.si

F5

0214

Luka

Pirker

mag. fiz.

477-3614

C345

luka.pirker@ijs.si

F5

0215

Aleksander

Matavž

mag. nan.

477-3832

C73A

aleksander.matavz@ijs.si

F7

0216

Matjaž

Ličen

mag. fiz.

477-3937

M108

matjaz.licen@ijs.si

F8

0217

Bor

Kos

mag. jed. teh.

588-5436

A207

bor.kos@ijs.si

F9

0218

Bojan

Hiti

M.Sc. (Physik), Nemčija

477-3795

C086

bojan.hiti@ijs.si

K1

0219

Dona

Štepec

univ. dipl. kem.

477-3467

C317

dona.pavlovic@ijs.si

K3

0220

Gavrilo

Šekularac

Graduate Eng. of Technology, Srbija

gavrilo.sekularac@ijs.si

K7

0221

Špela

Trafela

mag. kem.

477-3898

E43

spela.trafela@ijs.si

K8

0222

Tanja

Goršak

mag. ind. farm.

477-3451

K805

tanja.gorsak@ijs.si

R4

0223

Matic

Kunšek

mag. jed. teh.

588-5423

F16

matic.kunsek@ijs.si

O2

0224

Johanna Amalia

Robinson

mag. ekotehnol.

588-5453

KF25

johanna.robinson@ijs.si

B2

0228

Eva

Jarc

mag. lab. biomed.

477-3773

B418

eva.jarc@ijs.si

F7

0229

Luka

Cmok

dr.

luka.cmok@ijs.si

E5

0230

Živa

Stepančič

dr.

477-3733

J406

ziva.stepancic@ijs.si

B1

0231

Marija

Grozdanić

master fizik. kemije, R Srbija

477-3410

B320

marija.grozdanic@ijs.si

E8

0232

Matej

Petković

mag. mat.

477-3635

N404

matej.petkovic@ijs.si

K9

0233

Tjaša

Parkelj

mag. fiz.

477-3992

K959

tjasa.parkelj@ijs.si

U1

0234

Anja

Gosar

477-3212

205

anja.gosar@ijs.si

E1

0235

Timotej

Gašpar

mag. inž. el.

477-3463

C6

timotej.gaspar@ijs.si

K7

0237

Xuan

Xu

Master of Engineering, Kitajska

477-3947

E43

xuan.xu@ijs.si

K7

0238

Awais

Ikram

477-3545

K557

awais.ikram@ijs.si

E9

0240

Jani

Bizjak

mag. inž. rač. mat.

477-3147

218

jani.bizjak@ijs.si

K7

0241

Jean Marie

Dubois

prof. dr.

jean-marie.dubois@ijs.si

E1

0244

Urša

Ciuha

dr.

477-3475

C020

ursa.ciuha@ijs.si

E7

0248

Bojan

Blažica

dr.

bojan.blazica@ijs.si

K7

0250

Luka

Kelhar

mag. nan.

477-3931

E51

luka.kelhar@ijs.si

U4

0252

Milena

Grošelj Ljepoja

dipl. upr. ved (UN)

477-3205, 477-3508

C196, C191

milena.groselj@ijs.si

E1

0254

Martin

Bem

mag. inž. stroj.

477-3777

C016

martin.bem@ijs.si

K7

0255

Muhammad Farhan

Mehmood

477-3743

E58

farhan@ijs.si

O2

0257

Doris

Potočnik

univ. dipl. kem.

588-5311

ON18

doris.potocnik@ijs.si

F7

0258

Steven Daniel

Conradson

steven.conradson@ijs.si

K5

0259

Maja

Makarovič

mag. nan.

477-3260

K503

maja.makarovic@ijs.si

B1

0263

Nataša

Lindič

dr.

477-3711

B207

natasa.lindic@ijs.si

E3

0264

James Alexander

Hodson

477-3933

S22

james.hodson@ijs.si

O2

0266

Tomaž

Rijavec

dr.

588-5208

ON13

tomaz.rijavec@ijs.si

O2

0267

Aleš

Lapanje

doc. dr.

588-5216

ON13

ales.lapanje@ijs.si

F5

0270

Hana

Majaron

mag. fiz.

477-3636, 3636, 3636

J111

hana.majaron@ijs.si

F5

0271

Boštjan

Kokot

mag. fiz..

477-3636, 3636, 3636

J111

bostjan.kokot@ijs.si

K9

0273

Vesna

Butinar

mag. posl. ved

477-3481

K951

vesna.butinar@ijs.si

U3

0274

Nina

Uran

dipl. ekon. (UN)

477-3311

C149

nina.uran@ijs.si

U4

0275

Katja

Janževec

dipl. or. tur.

477-3302

C193

katja.janzevec@ijs.si

B1

0280

Monika

Biasizzo

mag. biokem.

477-3958

B218

monika.biasizzo@ijs.si

B1

0281

Jure

Loboda

mag. farm.

477-3855

B208

jure.loboda@ijs.si

B3

0282

Mirjana

Malnar

mag. biokem.

477-3595

B414

mirjana.malnar@ijs.si

E1

0283

Rok

Pahič

mag. inž. str.

477-3463

C6

rok.pahic@ijs.si

E2

0284

Gjorgji

Nusev

univ. dipl. inž. el.

gjorgji.nusev@ijs.si

E2

0285

Tomaž

Kos

mag. inž. el.

tomaz.kos@ijs.si

E8

0286

Tomaž

Stepišnik Perdih

mag. mat.

477-3662

S37

tomaz.stepisnik@ijs.si

E9

0287

Martin

Gjoreski

477-3812

218

martin.gjoreski@ijs.si

F1

0288

Lara

Ulčakar

mag. fiz.

477-3122

C49

lara.ulcakar@ijs.si

F1

0289

Victor Francisco

Guada Escalona

477-3300

C246

victor.guada@ijs.si

F2

0291

Mateja

Hrast

mag. fiz.

588-5373, 588-5261

H20, H1

mateja.hrast@ijs.si

F2

0292

Tim

Kolar

mag. fiz.

477-3721

118

tim.kolar@ijs.si

F5

0293

Tadej

Mežnaršič

mag. fiz.

588-5442

KF16

tadej.meznarsic@ijs.si

F5

0294

Nejc

Janša

M.Sc. (Physik), Nemčija

477-3770

G8A

nejc.jansa@ijs.si

F5

0295

Saša

Harkai

mag. fiz.

477-3447

C304

sasa.harkai@ijs.si

F5

0296

Marion Antonia

Van Midden

mag. fiz.

477-3552

122

marion.vanmidden@ijs.si

F7

0297

Nina

Verdel

mag. med. fiz.

477-3941

M107

nina.verdel@ijs.si

F7

0298

Jan

Ravnik

mag. fiz.

477-3941

M107

jan.ravnik@ijs.si

F9

0299

Tadej

Novak

mag. fiz.

477-3675

C089

tadej.novak@ijs.si

K1

0300

David

Levovnik

mag. inž. teh. var.

477-3482

E62

david.levovnik@ijs.si

K5

0302

Uroš

Prah

mag. kem.

477-3414

K508

uros.prah@ijs.si

K7

0303

Hermina

Hudelja

mag. kem.

477-3940

K558

hermina.hudelja@ijs.si

K9

0304

Alja

Čontala

mag. kem.

477-3991

K958

alja.contala@ijs.si

O2

0305

Ana

Kovačič

mag. kem.

477-3490

239

ana.kovacic@ijs.si

R4

0306

Janez

Kokalj

mag. jed. teh.

588-5348

F22

janez.kokalj@ijs.si

E1

0307

Simon

Reberšek

univ. dipl. inž. el.

477-3891

C043

simon.rebersek@ijs.si

E9

0308

Matej

Guid

dr.

matej.guid@ijs.si

E9

0311

Aljoša

Vodopija

mag. mat.

477-3318

S1B

aljosa.vodopija@ijs.si

E1

0312

Alexandros

Sotiridis

477-3777

C016

alexandros.sotiridis@ijs.si

E1

0314

Danijela

Zeljković Anžiček

477-3811

C6

danijela.anzicek@ijs.si

E8

0315

Jovan

Tanevski

dr.

477-3943

S37

jovan.tanevski@ijs.si

E9

0316

Gregor

Grasselli

dipl. mat.(UN)

477-3807

224

gregor.grasselli@ijs.si

R4

0317

Rok

Krpan

mag. jedr. teh.

588-5348

F22

rok.krpan@ijs.si

E6

0318

Gregor

Cerar

mag. inž. el.

477-3717

N403

gregor.cerar@ijs.si

F9

0319

Dania

Consuegra Rodriguez

Msc. in Fisica, Univesidade Estadual de Santa Cruz

dania.consuegra@ijs.si

E7

0320

Rok

Hribar

univ. dipl. fiz.

477-3519

228

rok.hribar@ijs.si

F7

0322

Nerea

Sebastián Ugarteche

dr.

477-3937

M108

nerea.sebastian@ijs.si

F8

0323

Tanja

Goričanec

mag. jed. teh.

tanja.goricanec@ijs.si

F2

0324

Romana

Krištof

dr.

477-3841

N104

romana.kristof@ijs.si

E6

0325

Miha

Mohorčič

dipl. inž. rač. in inf. (UN)

mmohorcic@ijs.si

CTT

0326

Tomaž

Lutman

mag. biokem.

477-3801

C45

tomaz.lutman@ijs.si

E9

0327

Pavel

Maslov

mag. tehnike in tehnologije, Ruska Federacija

477-3230

S33

pavel.maslov@ijs.si

E3

0328

Miha

Torkar

mag.

477-3128

S41

miha.torkar@ijs.si

F3

0329

Nastja

Mahne

mag. med. fiz.

477-3796

219

nastja.mahne@ijs.si

F1

0330

Saša

Prelovšek Komelj

prof. dr.

sasa.prelovsek@ijs.si

F5

0331

Jaka

Močivnik

dipl. inž. meh. (VS)

477-3636

J111

jaka.mocivnik@ijs.si

K7

0332

Matej

Kocen

mag. kem.

477-3092

K559

matej.kocen@ijs.si

IOO2

0333

Kavita

Sharma

E3, CT3

0334

Aleš

Buh

477-3981

229

ales.buh@ijs.si

F3

0336

Uroš

Stele

dipl. inž. fiz.

729-8940

18

uros.stele@ijs.si

CMI

0338

Barbara

Krašovec

mag.

barbara.krasovec@ijs.si

CTT

0339

Gašper

Juvančič

univ. dipl. nem.

477-3803

C45

gasper.juvancic@ijs.si

E8

0341

Vladimir

Kuzmanovski

dr.

vladimir.kuzmanovski@ijs.si

U4

0342

Tina

Dokl

univ. dipl. soc. del.

477-3395

C192

tina.dokl@ijs.si

E1

0344

Mitja

Gliha

univ. dipl. inž. el.

E1

0345

Jaka

Jereb

dipl. inž. str. (UN)

477-3777

C016

jaka.jereb@ijs.si

F1

0346

Jan

Skolimowski

dr.

477-3978

M109

jan.skolimowski@ijs.si

E7, F9

0349

Andreja

Vlašič

dipl. ekon. (VS)

477-3106

S8C

andreja.vlasic@ijs.si

CTT

0350

Marija

Šebjan Pušenjak

dipl. ekon. (VS)

477-3224

C86A

mojca.sebjan@ijs.si

CToP

0352

Rudi

Panjtar

univ. dipl. inž. el.

477-3198

T-412 118

rudi.panjtar@ijs.si

CPMiS, CToP

0353

Petja

Grizilo

477-3093

T-412 118

petja.grizilo@ijs.si

CEU

0354

Gašper

Stegnar

univ. dipl. inž. grad.

588-5300

F9

gasper.stegnar@ijs.si

U6

0355

Lucija

Korbar

dipl. ekon. (UN)

477-3168

C143

lucija.korbar@ijs.si

B3

0356

Ana

Mitrović

dr.

477-3754

B408

ana.mitrovic@ijs.si

B3

0357

Helena

Motaln

doc. dr.

477-3411

B409

helena.motaln@ijs.si

B1

0358

Katarina

Karničar

dr.

477-3711

B207

katarina.karnicar@ijs.si

K3

0359

Dolores

Zimerl

mag. kem.

dolores.zimerl@ijs.si

E5

0360

Marina

Trkman

dr.

marina.trkman@ijs.si

TS

0361

Slavko

Novak

477-3501

V8

F4

0362

Metka

Benčina

dr.

477-3885

T-406A 122

metka.bencina@ijs.si

B1

0363

Nežka

Kavčič

univ. dipl. mikrobiol.

477-3753

B305

nezka.kavcic@ijs.si

CTT

0365

Urška

Mrgole

univ. dipl. ekon.

477-3364

C45

urska.mrgole@ijs.si

K3

0366

Klara

Čebular

univ. dipl. kem.

477-3578

J18

klara.cebular@ijs.si

O2

0367

Raghuraj Singh

Chouhan

dr.

588-5281

ON11

raghuraj.singh@ijs.si

E5

0369

Samed

Bajrić

dr.

477-3758

J411

samed.bajric@ijs.si

CEU

0370

Katarina

Trstenjak

M. Sc., univ. dipl. geog.

588-5223

A122

katarina.trstenjak@ijs.si

O2

0371

Jelena

Golubović

dr.

477-3490

239

jelena.golubovic@ijs.si

B1

0372

Eva

Vidak

mag. biokem.

eva.vidak@ijs.si

B1

0373

Urban

Javoršek

mag. biokem.

urban.javorsek@ijs.si

B2

0374

Adrijan

Ivanušec

mag. mol. funkc. biol.

477-3773

B418

adrijan.ivanusec@ijs.si

E1

0375

Marko

Jamšek

mag. inž. str.

477-3362

C043

marko.jamsek@ijs.si

E6

0376

Jure

Slak

mag. mat.

477-3114

S7

jure.slak@ijs.si

F7

0377

Mimoza

Naseska

477-3941

M107

mimoza.naseska@ijs.si

F1

0378

Aleks

Smolkovič

mag. fiz.

477-3450

C255

aleks.smolkovic@ijs.si

F2

0379

Matic

Pečovnik

mag. fiz.

588-5266, 588-5261

H20, H1

matic.pecovnik@ijs.si

F5

0381

Jaka

Pišljar

mag. fiz.

477-3444

121

jaka.pisljar@ijs.si

F5

0382

Nikita

Derets

477-3725

G7

nikita.derets@ijs.si

F7

0383

Jaka

Vodeb

mag. fiz.

477-3941

M107

jaka.vodeb@ijs.si

F8

0384

Andrej

Žohar

mag. jed. teh.

andrej.zohar@ijs.si

K1

0385

Evelin

Gruden

mag. kem.

evelin.gruden@ijs.si

K7

0386

Matic

Korent

mag. inž. kem. inž.

477-3930

E51

matic.korent@ijs.si

K9

0387

Lea

Udovč

mag. inž. kem. inž.

477-3991

K958

lea.udovc@ijs.si

O2

0388

Jasmina

Masten

mag. inž. živ.

588-5310

KF28

jasmina.masten@ijs.si

O2

0389

Žiga

Tkalec

mag. kem.

477-3490

239

ziga.tkalec@ijs.si

O2

0390

Leja

Rovan

mag. kem.

588-5444

ON9

leja.rovan@ijs.si

R4

0391

Boštjan

Zajec

mag. jed. teh.

588-5280

A105

bostjan.zajec@ijs.si

E1

0392

Primož

Radanovič

477-3777

C016

E7

0394

Peter

Novak

mag. graf. inž.

477-3386

226

peter.novak@ijs.si

O2

0395

Andrija

Ćirić

dr.

588-5310

KF28

andrija.ciric@ijs.si

E8

0396

Tadej

Škvorc

mag. inž. rač. in inf.

477-3143

D44C

tadej.skvorc@ijs.si

K7

0397

Anja

Drame

mag. nan.

477-3898

E43

anja.drame@ijs.si

F9

0399

Leonardo Benjamin

Rizzuto

477-3695

C83

leonardo.rizzuto@ijs.si

E1

0400

Viktor

Stefanovski

viktor.stefanovski@ijs.si

F2

0401

Isabela

Tišma

477-3721

118

isabela.tisma@ijs.si

E7

0402

Tome

Eftimov

dr.

477-3616

S6A

tome.eftimov@ijs.si

F7

0403

Patricija

Hribar Boštjančič

mag. kem.

477-3937

M108

patricija.hribar@ijs.si

E7

0405

Margarita

Antoniou

MSc

477-3550

228

margarita.antoniou@ijs.si

E9

0406

Nina

Reščič

univ. dipl. mat.

477-3230

S33

nina.rescic@ijs.si

O2

0408

Bor

Krajnc

dr.

588-5452

KF25

bor.krajnc@ijs.si

F7

0411

Laura

Petan

prof. ital. in šp.

477-3388

C219

laura.petan@ijs.si

IOE1

0412

Daša

Gorjan

dipl. kin. (UN)

dasa.gorjan@ijs.si

E8

0413

Blaž

Mramor

dr.

E9

0414

Gašper

Slapničar

mag. inž. rač. in inf.

477-3195

S16

gasper.slapnicar@ijs.si

B2

0415

Beti

Kužnik

mag. mikrobiol.

477-3204

B406

beti.kuznik@ijs.si

K9

0416

Zoran

Jovanović

PhD.

zoran.jovanovic@ijs.si

CTT

0417

David

Mirosavljević

univ. dipl. prav.

477-3831

C42

david.mirosavljevic@ijs.si

CT3

0418

Matija

Ovsenek

matija.ovsenek@ijs.si

E6

0419

Denis

Sodin

mag. inž. el.

denis.sodin@ijs.si

F1

0420

Monalisa

Patra

PhD.

monalisa.patra@ijs.si

CTT

0421

Matej

Mrak

dipl. ekon. (VS)

477-3287

C45

matej.mrak@ijs.si

K7

0422

Živa

Marinko

mag. mol. biol.

477-3931, 3931, 3931

E51

ziva.marinko@ijs.si

K3

0424

Damir

Hamulić

mag. kem.

477-3338

J20

damir.hamulic@ijs.si

U5

0425

Marko

Lukanović

dipl. posl. inf. (VS)

477-3712

C168

marko.lukanovic@ijs.si

E7

0426

Urban

Škvorc

mag. inž. rač. in inf.

477-3519

228

urban.skvorc@ijs.si

RIC

0427

Andraž

Verdir

dipl. inž. el.

588-5221

R-P10

andraz.verdir@ijs.si

CEU

0428

Tadeja

Janša

mag. posl. ved

588-5232

F5

tadeja.jansa@ijs.si

E7

0429

Marina

Santo Zarnik

dr.

477-3385

230

marina.santo@ijs.si

E1

0430

Petra

Movh

univ. dipl. org.

477-3563

C5

petra.movh@ijs.si

B2

0431

Cene

Gostinčar

doc. dr.

CMI

0432

Jan

Ivanjko

dipl. posl. inf. (VS)

477-3929

J309

jan.ivanjko@ijs.si

E9

0433

Maj

Smerkol

dipl. inž. rač. in inf. (UN)

477-3380

S33

maj.smerkol@ijs.si

E3

0435

Jaka

Čibej

mag. prev.

jaka.cibej@ijs.si

E3

0437

Salman

Taherizadeh

Msc.

salman.taherizadeh@ijs.si

E3

0438

Erik

Novak

mag. prof. mat.

erik.novak@ijs.si

E1

0439

Panagiotis

Sergouniotis

PhD.

U6

0440

Jerneja

Renčelj

spec.

477-3650

118A

jerneja.rencelj@ijs.si

E3

0441

Iztok

Kosem

dr.

iztok.kosem@ijs.si

E3

0442

Miha

Cimperman

dr.

miha.cimperman@ijs.si

O2

0443

Marta

Jagodic

univ. dipl. kem.

marta.jagodic@ijs.si

CPMiS

0444

Nevenka

Cukjati

dr.

nevenka.cukjati@ijs.si

CPMiS

0445

Matjaž

Šteblaj

univ. dipl. inž. el.

477-3864

T-412 118

matjaz.steblaj@ijs.si

F8

0446

Saša

Škof

dipl. fin. mat. (UN)

588-5417

A201

sasa.skof@ijs.si

K3

0447

Ivan

Spajić

E9

0448

Matej

Cigale

univ. dipl. inž. rač. in inf.

matej.cigale@ijs.si

CTT

0449

Tomaž

Justin

univ. dipl. ekon.

477-3243

C42

tomaz.justin@ijs.si

E3

0450

Kaja

Dobrovoljc

dr.

kaja.dobrovoljc@ijs.si

K9

0451

Gertjan

Koster

PhD.

SVPIS

0452

Tanja

Murn

prof. biol. in kem. (UN)

588-5350

F25

U4

0453

Nina

Velić

477-3229

C184

nina.velic@ijs.si

E1

0454

Željka

Kukec

univ. dipl. ekon.

477-3811

C6

F7

0455

Michele

Diego

E1

0456

Kaja

Teraž

CTT

0457

Robert

Premk

univ. dipl. ekon.

477-3096

C42

robert.premk@ijs.si

F2

0459

Esther

Punzon Quijorna

PhD.

588-5293, 588-5261

H33, H1

E5

0460

Danijel

Grah

univ. dipl. inž. rač. in inf.

E1

0461

Gregor

Klinc

dipl. inž. str. (UN)

477-3891

C043

gregor.klinc@ijs.si

E9

0462

Mateja

Drnovšek

mag. prof. mat.

477-3865

S32

E8

0463

Andraž

Repar

univ. dipl. prev.

477-3175

S10

F5

0464

Patrycja Boguslawa

Zawilska

477-3193

J111

patrycja.zawilska@ijs.si

CTT

0465

Nataša

Požarnik

univ. dipl. ekon.

477-3065

C42

natasa.pozarnik@ijs.si

O2

0466

Maja

Šukarov

univ. dipl. prev.

588-5415

OK7

maja.sukarov@ijs.si

E1

0467

Tjaša

Kunavar

MSc

477-3362

C043

tjasa.kunavar@ijs.si

E1

0468

Mihael

Simonič

Msc

477-3833

C6

mihael.simonic@ijs.si

K5

0469

Matej

Šadl

mag. nan.

477-3095

K510

matej.sadl@ijs.si

B3

0470

Tina Vida

Plavec

mag. farm.

F1

0471

Damir

Becirevic

dr.

F7

0472

Yevhenii

Vaskivskyi

Master, Ukrajina

IOO2

0473

Marija

Jankovič

mag.

F7

0474

Yelyzaveta

Chernolevska

dr.

B3

0475

Emanuela

Senjor

mag. farm.

E9

0476

Andrejaana

Andova

dipl. inž. rač. in inf. (UN)

477-3318, 3318, 3318

S1B

E3

0477

Jasna

Franko

477-3528

S8B

jasna.franko@ijs.si

IOO2

0478

Katarina

Marković

mag. ekotehn.

katarina.markovic@ijs.si

IOO2

0479

Tjaša

Gornik

mag. farm.

U3

0480

Lucija

Černic

dipl. fin. mat. (UN)

477-3330

C154

lucija.cernic@ijs.si

IOK1

0481

Yaryna

Soyka

Himik. Vikladač, Ukrajina

IOK7

0482

Ipeknaz

Ozden

MSc. in Materials Science and Nano Engineering, Turčija

IOK5

0483

Oana Andreea

Condurache

master fizica, Romunija

477-3095

K510

oana.condurache@ijs.si

IOF5

0484

Aleksandar

Sebastijanović

mag. mikrobiol.

IOF1

0485

Svjetlana

Fajfer

prof. dr.

svjetlana.fajfer@ijs.si

CTT

0486

Maja

Ivanišin

mag. umet.

IOB1

0487

Miki

Zarić

mag. mol. funkc. biol.

IOB1

0488

Tilen

Sever

mag. mol. funkc. biol.

IOE1

0489

Tinkara

Mlinar

MSc Human and Applied Physiology, VB

IOE2

0490

Tadej

Krivec

mag. inž. el.

IOE2

0491

Luka

Žnidarič

svn

IOE8

0492

Blaž

Škrlj

mag. inf. kom. tehnol.

blaz.skrlj@ijs.si

IOE9

0493

Tine

Kolenik

mag. kog. zn.

IOF1

0494

Jan

Šuntajs

mag. fiz.

IOF1

0495

Jan

Rozman

mag. fiz.

IOF2

0496

Špela

Krušič

mag. fiz.

IOF4

0497

Dane

Lojen

mag. inž. teh. var. okolja

IOF4

0498

Domen

Paul

mag. fiz.

IOF4

0499

Martin

Košiček

mag. kem.

IOF5

0500

Gregor

Pirnat

mag. fiz.

IOF5

0501

Dejvid

Črešnar

mag. fiz.

IOF5

0502

Darja

Gačnik

mag. fiz.

IOF7

0503

Žiga

Gregorin

mag. fiz.

IOF8

0504

Anže

Pungerčič

mag. jedr. teh.

IOF9

0505

Jakob

Novak

mag. fiz.

IOK3

0506

Matjaž

Dlouhy

mag. kem.

IOK8

0507

Sebastjan

Nemec

mag. farm.

IOK7

0509

Dijana

Đeorđić

Master of Physics, R. Srbija

IOE1

0510

Kunihito

Tobita

PhD.

kunihito.tobita@ijs.si

IOF7

0511

Anže

Mraz

mag. inž. el.

anze.mraz@ijs.si

IOK9

0512

Uroš

Hribar

mag. inž. kem. inž.

IOO2

0513

Jan

Gačnik

mag. kem.

F1

0514

Antonio

Šiber

dr.

IOF1

0515

Barry Michael

Dillon

dr.

IOK3

0516

Nikolina

Lešić

mag. chem., R. Hrvaška

F7

0517

Špela

Križ

univ. dipl. slov. in univ. dipl. soc. kult.

477-3388

C219

IOE3

0518

Jasna

Urbančič

dipl. fiz. (UN)

IOE3

0519

Teja

Goli

IOK7

0520

Monika

Kušter

mag. inž. metal. in mater.

IOE9

0521

Jakob

Valič

mag. teol.

IOE7

0522

Eva

Valenčič

mag. inž. preh.

E5

1297

Borka

Džonova Jerman Blažič

prof. dr.

477-3408

J416

borka.jerman-blazic@ijs.si

K7

1515

Spomenka

Kobe

prof. dr.

477-3251

E63

spomenka.kobe@ijs.si

P3

1666

Marjan

Debevec

477-3600

D21

E7

1675

Franc

Novak

prof. dr.

477-3386

226

K7

1678

Saša

Novak Krmpotič

prof. dr.

477-3271

E65

sasa.novak@ijs.si

K3

1689

Stojan

Stavber

prof. dr.

477-3660

J21, J019

stojan.stavber@ijs.si

E6

1754

Roman

Trobec

prof. dr.

477-3497

S9

roman.trobec@ijs.si

F5

1787

Davorin

Kotnik

477-3586

001

davorin.kotnik@ijs.si

P3

1826

Franc

Setnikar

inž.str.

477-3207

D10C

franc.setnikar@ijs.si

CEU

1831

Igor

Ribič

588-5237

F12

igor.ribic@ijs.si

F8

1834

Slavko

Slavič

prof.mat.

588-5349

A216

slavko.slavic@ijs.si

F2

1835

Matjaž

Mihelič

mag.

477-3630, 477-3651

N21, N28

matjaz.mihelic@ijs.si

K8

1861

Igor

Zajc

dr.

477-3465

K810

igor.zajc@ijs.si

K3

1865

Antonija

Lesar

dr.

477-3218

037

antonija.lesar@ijs.si

ICJT

1879

Borut

Mavec

viš.uprav.del.

588-5282

Š116

borut.mavec@ijs.si

O2, RIC

1885

Borut

Smodiš

prof. dr.

588-5363

KF26

borut.smodis@ijs.si

E9

1896

Matjaž

Gams

prof. dr.

477-3644

231, S231

matjaz.gams@ijs.si

E8

1906

Nada

Lavrač

prof. dr.

477-3272

S14

nada.lavrac@ijs.si

E2

1909

Miroslav

Štrubelj

477-3704

N14

miro.strubelj@ijs.si

F8

1913

Andrej

Trkov

prof. dr.

588-5251

A208

andrej.trkov@ijs.si

U4

1914

Jana

Selan

477-3345

C142B

jana.selan@ijs.si

U2

1924

Jože

Matko

477-3785

116

joze.matko@ijs.si

O2

1952

Radmila

Milačič

prof. dr.

477-3560

133

radmila.milacic@ijs.si

U1

1955

Jadran

Lenarčič

prof. dr.

477-3513

205

jadran.lenarcic@ijs.si

F1

1984

Rajmund

Krivec

dr.

477-3690

C204B

rajmund.krivec@ijs.si

CMI

1986

Mark

Martinec

univ.dipl.inž.rač.in inf.

477-3575

J308

mark.martinec@ijs.si

F9

2004

Vladimir

Cindro

prof. dr.

477-3726

C087

vladimir.cindro@ijs.si

B1

2010

Vida

Puizdar

dr.

477-3776

B307

vida.puizdar@ijs.si

E8

2013

Igor

Mozetič

prof. dr.

477-3129

S28A

igor.mozetic@ijs.si

E6

2014

Viktor

Avbelj

dr.

477-3824

S19

viktor.avbelj@ijs.si

E9

2026

Mitja

Lasič

477-3370

S2

mitja.lasic@ijs.si

E6

2031

Igor

Ozimek

dr.

477-3105

N305

igor.ozimek@ijs.si

K1

2050

Peter

Frkal

mag. ekotehnol.

477-3598

D82

peter.frkal@ijs.si

E7

2054

Jurij

Šilc

doc. dr.

477-3268

S6E

jurij.silc@ijs.si

F3

2064

Peter

Panjan

dr.

477-3278

131

peter.panjan@ijs.si

O2

2075

Branko

Kontić

doc. dr.

477-3791

J320, J318b

branko.kontic@ijs.si

E2

2085

Đani

Juričić

prof. dr.

477-3661

J208

dani.juricic@ijs.si

E8

2093

Marko

Bohanec

prof. dr.

477-3309

S12

marko.bohanec@ijs.si

K1

2096

Tomaž

Skapin

doc. dr.

477-3557

C313, C133, C310, K17

tomaz.skapin@ijs.si

E1

2104

Anton

Ružić

dr.

477-3407

C13

anton.ruzic@ijs.si

F5

2106

Ivan

Kvasić

univ.dipl.inž.el.

477-3384

B3, B003

ivan.kvasic@ijs.si

E1

2124

Leon

Žlajpah

doc. dr.

477-3577

C19

leon.zlajpah@ijs.si

U5

2130

Mato

Nowak

univ.dipl.mat.

477-3433

C168

mato.nowak@ijs.si

ZIC

2132

Luka

Šušteršič

dr.

477-3258

B103

luka.sustersic@ijs.si

E6

2133

Monika

Kapus Kolar

prof. dr.

477-3531

C113A

monika.kapus-kolar@ijs.si

K1

2134

Mira

Zupančič

477-3549

C314

mira.zupancic@ijs.si

U4

2137

Lidija

Jarni

viš.uprav.del.

477-3228

C188

lidija.jarni@ijs.si

CMI

2142

Matjaž

Levstek

477-3719

J306, J307

matjaz.levstek@ijs.si

E1

2153

Bojan

Nemec

doc. dr.

477-3565

C017

bojan.nemec@ijs.si

ICJT

2155

Igor

Jenčič

dr.

588-5247

Š120

igor.jencic@ijs.si

F8

2156

Marjan

Kromar

doc. dr.

588-5292

A214

marjan.kromar@ijs.si

K7, CEMM

2164

Miran

Čeh

prof. dr.

477-3341

E64

miran.ceh@ijs.si

O2

2171

Dušan

Žigon

dr.

477-3464

026

dusan.zigon@ijs.si

F8

2174

Ivan Aleksander

Kodeli

prof. dr.

588-5412

F20B

ivan.kodeli@ijs.si

F9

2175

Marko

Starič

prof. dr.

477-3917

C080

marko.staric@ijs.si

E1, CToP

2178

Igor

Kovač

doc. dr.

477-3596

C019

igor.kovac@ijs.si

E6, TS

2186

Tomaž

Krištofelc

477-3305

S15

tomaz.kristofelc@ijs.si

TS

2187

Stanislav

Cvelbar

477-3231

V7, V7A

F7

2213

Dragan Dragoljub

Mihailović

prof. dr.

477-3729

C221, C223

dragan.mihailovic@ijs.si

K5

2215

Barbara

Malič

prof. dr.

477-3431

K568

barbara.malic@ijs.si

E2

2222

Janko

Petrovčič

dr.

477-3703

N11

janko.petrovcic@ijs.si

ZIC

2229

Branka

Štrancar

477-3247

B107

branka.strancar@ijs.si

K5

2234

Silvo

Drnovšek

dipl.inž.kem.tehnol.

477-3335

K596

silvo.drnovsek@ijs.si

F8

2240

Uršula

Turšič

dipl.upr.org.

588-5395

A201

urska.tursic@ijs.si

F2

2250

Denis

Glavič Cindro

mag.

477-3293

N101

denis.cindro@ijs.si

E2

2255

Giovanni

Godena

dr.

477-3759

J204

giovanni.godena@ijs.si

E9

2258

Liljana

Lasič

477-3372

S2

lili.lasic@ijs.si

TS

2263

Matjaž

Srebrnič

477-3900

118, Tel. centr.

matjaz.srebrnic@ijs.si

K7

2265

Darko

Eterović

477-3810

K603, K560

dare.eterovic@ijs.si

U4

2272

Jadranka

Petrovčič

mag.

477-3747

C178

jadranka.petrovcic@ijs.si

TS

2283

Nastja

Zakrajšek

477-3339

N8

nastja.zakrajsek@ijs.si

K7

2295

Tomislav

Pustotnik

477-3551

K616, kontejner

O2

2306

Milena

Horvat

prof. dr.

588-5287, 588-5389

ON1, KF11

milena.horvat@ijs.si

E9

2312

Bogdan

Filipič

prof. dr.

477-3352

S21

bogdan.filipic@ijs.si

F8

2317

Bojan

Žefran

588-5323

A216

bojan.zefran@ijs.si

E7

2320

Jolanda

Jakofčič

477-3582

S8C

jolanda.jakofcic@ijs.si

CMI

2327

Ivan

Ivanjko

477-3570

J305, J307

ivan.ivanjko@ijs.si

F3

2333

Damjan

Matelič

729-8940

18, CTP Domžale

damjan.matelic@ijs.si

B1

2335

Mojca

Trstenjak Prebanda

univ.dipl.kem.

477-3494

B315

mojca.prebanda@ijs.si

U2

2340

Jožica

Obrstar

dipl.upr.org.

477-3700

C156

jozica.obrstar@ijs.si

MICR, CMI

2343

Janez

Jezeršek

588-5222

KF18

janez.jezersek@ijs.si

CEU

2345

Andreja

Urbančič

mag.

588-5223

A122

andreja.urbancic@ijs.si

U3

2348

Robert

Beketič

477-3347

D30, Splošno skladišče

robert.beketic@ijs.si

E2

2360

Nadja

Hvala

dr.

477-3606

J217

nadja.hvala@ijs.si

U4

2383

Ivanka

Mejač

477-3825

C190

ivanka.mejac@ijs.si

K1

2386

Pero

Kolobarić

477-3237

D27

U3

2391

Mirjana

Lesar

dipl. upr. org.

477-3326

C148

mirjana.lesar@ijs.si

F2

2397

Drago

Brodnik

477-3285

N2

drago.brodnik@ijs.si

U3

2406

Bojan

Kastelic

477-3337

D30, Kovinsko skladišče

bojan.kastelic@ijs.si

K7

2410

Sanja

Fidler

univ.dipl.kom.

477-3353

E34

sanja.fidler@ijs.si

TS

2412

Janko

Gerjol

477-3501

V8

janko.gerjol@ijs.si

K7

2441

Slavko

Bernik

prof. dr.

477-3682

E57

slavko.bernik@ijs.si

F1

2443

Bosiljka

Tadić

prof. dr.

477-3767

C204C

bosiljka.tadic@ijs.si

O2

2444

Ljudmila

Benedik

prof. dr.

588-5347

ON6

ljudmila.benedik@ijs.si

B2

2448

Igor

Koprivec

477-3710

H13-HLEV, Hlevček

R4

2461

Leon

Cizelj

prof. dr.

588-5215

A113

leon.cizelj@ijs.si

F3

2474

Andrej

Mohar

729-8940

18, CTP Domžale

andrej.mohar@ijs.si

F5

2475

Silvano

Mendizza

477-3384

B3, B003

silvano.mendizza@ijs.si

E2

2480

Vladimir

Jovan

dr.

477-3738

J206

vladimir.jovan@ijs.si

F5

2487

Ana

Sepe

inž.fiz.

477-3447

C304, C304

ana.sepe@ijs.si

E6

2492

Tomaž

Javornik

prof. dr.

477-3108

N304

tomaz.javornik@ijs.si

F5

2495

Tomaž

Apih

prof. dr.

477-3182

105, 015, 020

tomaz.apih@ijs.si

F9

2497

Andrej

Filipčič

prof. dr.

477-3674

C091

andrej.filipcic@ijs.si

F5

2500

Boštjan

Zalar

prof. dr.

477-3954

108, 15

bostjan.zalar@ijs.si

K9

2503

Silvo

Zupančič

477-3688

K914, K541

silvo.zupancic@ijs.si

F1

2506

Nevenka

Hauschild

477-3789

C251

nevenka.hauschild@ijs.si

U2

2507

Minka

Ferfila

477-3555

C152

minka.ferfila@ijs.si

B2

2517

Dušan

Kordiš

prof. dr.

dusan.kordis@ijs.si

P3

2520

Roman

Bevc

477-3600

D21

roman.bevc@ijs.si

F5

2521

Maja

Remškar

prof. dr.

477-3961

C347

maja.remskar@ijs.si

B1

2525

Boris

Turk

prof. ddr.

477-3772

B301

boris.turk@ijs.si

TS

2526

Franc

Skopec

477-3501

V8

E8

2527

Tomaž

Erjavec

prof. dr.

477-3507

S35

tomaz.erjavec@ijs.si

O2

2531

Zdenka

Trkov

inž.kem.tehnol.

588-5259

ON14

zdenka.trkov@ijs.si

F2

2538

Darko

Hanžel

dr.

477-3518

220A

darko.hanzel@ijs.si

R4, SQ

2544

Andrej

Prošek

dr.

588-5358

A118

andrej.prosek@ijs.si

F3

2552

Jožko

Fišer

477-3276

128

jozko.fiser@ijs.si

K1

2556

Robert

Moravec

477-3328

C318, C312

robert.moravec@ijs.si

B1

2560

Iztok

Dolenc

dr.

477-3776

B307

iztok.dolenc@ijs.si

B2

2565

Igor

Križaj

prof. dr.

477-3626

B402

igor.krizaj@ijs.si

F5

2566

Zdravko

Kutnjak

prof. dr.

477-3180

C73A, C73A, 010, 021

zdravko.kutnjak@ijs.si

B2

2568

Jože

Pungerčar

prof. dr.

477-3713

B403

joze.pungercar@ijs.si

O2

2569

Zdenka

Šlejkovec

doc. dr.

588-5206

ON12

zdenka.slejkovec@ijs.si

K3

2571

Ingrid

Milošev

prof. dr.

477-3452

139, 136, 134

ingrid.milosev@ijs.si

RIC

2572

Marko

Rosman

588-5345

R-P7

marko.rosman@ijs.si

F1

2584

Borut

Bajc

prof. dr.

477-3781

C253

borut.bajc@ijs.si

ZIC

2589

Jasna

Malalan

588-5270

A06

jasna.malalan@ijs.si

O2

2591

Stojan

Žigon

588-5218

KF24

stojan.zigon@ijs.si

F3

2594

Tomaž

Sirnik

729-8940

18, CTP Domžale

tomaz.sirnik@ijs.si

U2

2604

Bojan

Huzjan

mag.

588-5227

F18

bojan.huzjan@ijs.si

K8

2606

Darko

Makovec

prof. dr.

477-3579

K806

darko.makovec@ijs.si

B1

2615

Nataša

Kopitar - Jerala

doc. dr.

477-3510

B308

natasa.kopitar@ijs.si

B1

2626

Eva

Žerovnik

prof. dr.

477-3753

B305

eva.zerovnik@ijs.si

F5

2627

Aleksander

Zidanšek

prof. dr.

477-3101

N204

aleksander.zidansek@ijs.si

B2, B3

2638

Maja

Šimaga

mag.

477-3683

B401

simaga.maja@ijs.si

O2

2640

Ingrid

Falnoga

doc. dr.

588-5354

ON15

ingrid.falnoga@ijs.si

F2

2648

Marijan

Nečemer

dr.

477-3687, 477-3391

B16, B017

marijan.necemer@ijs.si

K1

2649

Marko

Gerbec

prof. dr.

477-3169

E62

marko.gerbec@ijs.si

E2

2653

Maja

Janežič

univ.dipl.kom.

477-3486

J209

maja.janezic@ijs.si

E7

2661

Barbara

Koroušić Seljak

prof. dr.

477-3363

S6D

barbara.korousic@ijs.si

O2

2662

Sonja

Lojen

prof. dr.

588-5393

KF23, KF7

sonja.lojen@ijs.si

ICJT

2673

Matjaž

Koželj

mag.

588-5277

Š110

matjaz.kozelj@ijs.si

F5

2675

Marjetka

Tršinar

477-3456

103

marjeta.trsinar@ijs.si

TS

2676

Marjan

Bizjan

477-3744

D13

O2

2678

Janja

Vaupotič

prof. dr.

477-3213

137, 140

janja.vaupotic@ijs.si

U4

2682

Regina

Gruden

mag.

477-3649

C172

regina.gruden@ijs.si

CEU

2685

Damir

Staničić

mag.

588-5209

F7

damir.stanicic@ijs.si

K9

2695

Srečo Davor

Škapin

doc. dr.

477-3708

K939, K541

sreco.skapin@ijs.si

K1

2699

Robert

Kocjančič

doc. dr.

477-3291

D82

robert.kocjancic@ijs.si

CEU

2701

Fouad

Al-Mansour

dr.

588-5329

A221

fouad.al-mansour@ijs.si

E8

2702

Sašo

Džeroski

prof. dr.

477-3217

S25

saso.dzeroski@ijs.si

ICJT

2705

Saša

Bobič

588-5302

Š117

sasa.bobic@ijs.si

ZIC

2706

Katarina

Modic

univ.dipl.inž.kem.inž.

katarina.modic@ijs.si

TS

2710

Dušan

Rudman

477-3339

N8

dusan.rudman@ijs.si

O2

2713

Nives

Ogrinc

prof. dr.

588-5387

ON3

nives.ogrinc@ijs.si

E1

2715

Bogomir

Vrhovec

univ.dipl.inž.rač.in inf.

477-3737

C042

miro.vrhovec@ijs.si

U1

2737

Sabina

Nograšek

org.dela

477-3404

202

sabina.nograsek@ijs.si

E1

2740

Aleš

Ude

prof. dr.

477-3142

C5

ales.ude@ijs.si

F2

2752

Branko

Vodenik

mag.

477-3539, 477-3446

B15, B14

branko.vodenik@ijs.si

F9

2756

Jurij

Eržen

477-3236

C079

jure.erzen@ijs.si

F2

2757

Matjaž

Žitnik

prof. dr.

588-5374, 588-5261

H21, H1

matjaz.zitnik@ijs.si

CMI

2761

Matej

Wedam

477-3787

J312

matej.wedam@ijs.si

E7

2766

Drago

Torkar

dr.

477-3764

S6B

drago.torkar@ijs.si

F9

2774

Marko

Zavrtanik

prof. dr.

477-3654

C080

marko.zavrtanik@ijs.si

E7

2778

Anton

Biasizzo

doc. dr.

477-3297

230

anton.biasizzo@ijs.si

R4

2781

Iztok

Tiselj

prof. dr.

588-5333

A109

iztok.tiselj@ijs.si

F5

2783

Igor

Serša

prof. dr.

477-3696

J418A, 009A

igor.sersa@ijs.si

K7

2784

Aleksander

Rečnik

prof. dr.

477-3815

E56

aleksander.recnik@ijs.si

F1

2788

Milan

Ambrožič

doc. dr.

milan.ambrozic@ijs.si

O2

2796

Ester

Heath

prof. dr.

477-3584

233, 232, 235

ester.sepic@ijs.si

F9

2801

Igor

Mandić

doc. dr.

477-3535

C088

igor.mandic@ijs.si

F2

2804

Primož

Pelicon

prof. dr.

588-5294, 588-5261

H40, H1

primoz.pelicon@ijs.si

CTT

2808

Robert

Blatnik

mag.

477-3137

C42

robert.blatnik@ijs.si

E2

2810

Damir

Vrančić

doc. dr.

477-3732

J216

damir.vrancic@ijs.si

B1

2822

Dušan

Turk

prof. dr.

477-3857

B205

dusan.turk@ijs.si

E3

2823

Dunja

Mladenić

prof. dr.

477-3377

227

dunja.mladenic@ijs.si

K5

2833

Danjela

Kuščer Hrovatin

doc. dr.

477-3489

K501

danjela.kuscer@ijs.si

E6

2843

Roman

Novak

doc. dr.

477-3109

N311

roman.novak@ijs.si

E5

2850

Tomaž

Klobučar

doc. dr.

477-3860

J411

tomaz.klobucar@ijs.si

O2

2851

Radojko

Jaćimović

dr.

588-5353

ON4

radojko.jacimovic@ijs.si

U1

2857

Metka

Štraus Pečar

477-3295

C46

metka.straus@ijs.si

F7

2867

Alenka

Mertelj

doc. dr.

477-3283

C213

alenka.mertelj@ijs.si

F5

2870

Mojca Urška

Mikac

dr.

477-3314

G8, 009A

urska.mikac@ijs.si

F2

2874

Matej

Lipoglavšek

prof. dr.

477-3493

N105

matej.lipoglavsek@ijs.si

F9

2883

Erik

Margan

477-3632

C079

erik.margan@ijs.si

F7

2885

Boris

Majaron

prof. dr.

477-3208

C209

boris.majaron@ijs.si

R4

2886

Matjaž

Leskovar

dr.

588-5271

A116

matjaz.leskovar@ijs.si

B1

2896

Veronika

Stoka

prof. dr.

477-3854

B309

veronika.stoka@ijs.si

K8

2902

Darja

Lisjak

prof. dr.

477-3872

K809

darja.lisjak@ijs.si

E6

2904

Mihael

Mohorčič

prof. dr.

477-3669

N307

miha.mohorcic@ijs.si

K7

2908

Zoran

Samardžija

dr.

477-3847

E57

zoran.samardzija@ijs.si

F8

2910

Robert

Jeraj

prof. dr.

588-5400

A218

robert.jeraj@ijs.si

K1

2915

Zoran

Mazej

dr.

477-3301, 477-3328

C311, C318

zoran.mazej@ijs.si

F2

2916

Matjaž

Kavčič

doc. dr.

588-5266, 588-5261

H20, H1

matjaz.kavcic@ijs.si

K1

2918

Melita

Tramšek

dr.

477-3301

C311

melita.tramsek@ijs.si

F7

2919

Aleš

Mrzel

dr.

477-3118

C48

ales.mrzel@ijs.si

TS

2923

Damijan

Klep

inž. log.

477-3115

N8

damjan.klep@ijs.si

F5

2924

Miha

Škarabot

prof. dr.

477-3444

121, C304

miha.skarabot@ijs.si

CEU

2925

Marija

Kavčič

dipl.ekon.

588-5210

F8

marija.kavcic@ijs.si

E2

2929

Gregor

Dolanc

dr.

477-3798

J211

gregor.dolanc@ijs.si

R4

2932

Ivo

Kljenak

doc. dr.

588-5332

A119

ivo.kljenak@ijs.si

F5

2935

Vid

Bobnar

prof. dr.

477-3172

C73A, 10

vid.bobnar@ijs.si

U1

2941

Marta

Slokan

univ. dipl. prav.

477-3499

C153

marta.slokan@ijs.si

F2

2942

Benjamin

Zorko

doc. dr.

477-3416

N106

benjamin.zorko@ijs.si

E5

2945

Dušan

Gabrijelčič

dr.

477-3757

J407

dusan.gabrijelcic@ijs.si

E2

2948

Samo

Gerkšič

dr.

477-3665

J217

samo.gerksic@ijs.si

K7

2949

Matej Andrej

Komelj

doc. dr.

477-3308

E33

matej.komelj@ijs.si

E9

2951

Tomaž

Šef

dr.

477-3419

S20

tomaz.sef@ijs.si

F9

2958

Gregor

Kramberger

dr.

477-3159

C85

gregor.kramberger@ijs.si

TS

2960

Aleksandra

Fekonja

588-5450

R-P23, Tel. centr.

sasa.fekonja@ijs.si

O2

2962

Jože

Kotnik

doc. dr.

588-5235

KF21

joze.kotnik@ijs.si

B1

2963

Ivica

Štefe

univ.dipl.kem.

477-3494

B315

ivica.stefe@ijs.si

B3

2966

Boris

Rogelj

prof. dr.

477-3411

B409

boris.rogelj@ijs.si

ZIC

2967

Saša

Žnidar

prof.angl.in univ.dipl.bibl.

477-3959

B100

sasa.znidar@ijs.si

U6

2968

Tatjana

Močnik

univ.dipl.ekon.

477-3680

C143

tatjana.mocnik@ijs.si

U2

2972

Tanja

Gosar

477-3234

C155

tanja.gosar@ijs.si

CEU

2974

Stane

Merše

mag.

588-5250

F6

stane.merse@ijs.si

K3

2975

Anton

Kokalj

doc. dr.

477-3523

035

tone.kokalj@ijs.si

E5

2983

Tatjana

Martun

dipl. ekon.

477-3756

J414

tatjana.martun@ijs.si

ZIC

2984

Suzi

Korošec

inž.rač.

588-5420

A08

suzi.korosec@ijs.si

E8

2987

Milica

Bauer

dipl.ekon.

477-3175

S10

milica.bauer@ijs.si

R4

2992

Boštjan

Končar

dr.

588-5260

A117

bostjan.koncar@ijs.si

B1

2996

Andreja

Sekirnik

univ.dipl.kem.

477-3474

B310

andreja.sekirnik@ijs.si

MICR

2998

Damjan

Demšar

dr.

477-3343

S26

damjan.demsar@ijs.si

CTT

3004

Špela

Stres

dr.

477-3224

C86A

spela.stres@ijs.si

U3

3013

Maja

Tišler

univ.dipl.ekon.

477-3210

C101

maja.tisler@ijs.si

E3

3019

Marko

Grobelnik

477-3778

S31

marko.grobelnik@ijs.si

E6

3022

Aleš

Švigelj

prof. dr.

477-3112

N309

ales.svigelj@ijs.si

P3

3028

Darko

Zupančič

inž.stroj.

477-3442

D3

darko.zupancic@ijs.si

O2

3030

Janez

Ščančar

prof. dr.

477-3846

117

janez.scancar@ijs.si

F9

3036

Andrej

Gorišek

dr.

477-3726

C087

andrej.gorisek@ijs.si

F5

3038

Alan

Gregorovič

dr.

477-3960

C346, 20

alan.gregorovic@ijs.si

F5

3039

Polona

Umek

dr.

477-3196

004, 4

polona.umek@ijs.si

F5

3040

Janez

Štrancar

prof. dr.

477-3226

J109

janez.strancar@ijs.si

P3

3041

Josip

Horvat

477-3600

D21

joze.horvat@ijs.si

E7

3042

Gregor

Papa

prof. dr.

477-3514, 040260552

S6C

gregor.papa@ijs.si

ICJT

3043

Tomaž

Skobe

mag.

588-5308

Š121

tomaz.skobe@ijs.si

F3

3044

Miha

Čekada

doc. dr.

477-3829, 477-3276

112, 128

miha.cekada@ijs.si

F7

3045

Mojca

Vilfan

dr.

477-3119

C48

mojca.vilfan@ijs.si

B2

3047

Adrijana

Leonardi

doc. dr.

477-3765

B405

adrijana.leonardi@ijs.si

K7

3048

Kristina

Žužek Rožman

doc. dr.

477-3877

E36

tina.zuzek@ijs.si

CEU

3051

Marko

Kovač

dr.

588-5419

F11

marko.kovac@ijs.si

B1

3052

Polonca

Pirš Kovačič

477-3410

B320

polona.pirs-kovacic@ijs.si

O2

3055

Darja

Mazej

dr.

588-5359

ON17

darja.mazej@ijs.si

O2

3060

Polona

Vreča

dr.

588-5304

ON5

polona.vreca@ijs.si

K1

3063

Maja

Ponikvar-Svet

prof. dr.

477-3203

C309, C314

maja.ponikvar-svet@ijs.si

U3

3072

Boris

Bašnec

477-3337

D30, Splošno skladišče

boris.basnec@ijs.si

B1

3073

Marko

Fonović

prof. dr.

477-3474

B310

marko.fonovic@ijs.si

F5

3076

Herman Josef Petrus

Van Midden

dr.

477-3444

121, 124B

herman.vanmidden@ijs.si

E2

3077

Darko

Vrečko

dr.

477-3663

J217

darko.vrecko@ijs.si

K9

3078

Nina

Daneu

doc. dr.

477-3734

K933

nina.daneu@ijs.si

CEU

3081

Marko

Pečkaj

univ.dipl.inž.str.

588-5325

F1

marko.peckaj@ijs.si

K7

3082

Sašo

Šturm

prof. dr.

477-3418

E38

saso.sturm@ijs.si

K5

3083

Andreja

Benčan Golob

doc. dr.

477-3256

K599

andreja.bencan@ijs.si

SVPIS

3088

Thomas

Breznik

dipl. inž. rad.

588-5396

R-P1

thomas.breznik@ijs.si

F7

3090

Viktor

Kabanov

prof. dr.

477-3219

C211

viktor.kabanov@ijs.si

F8

3095

Igor

Lengar

doc. dr.

588-5253

A207

igor.lengar@ijs.si

E2

3108

Juš

Kocijan

prof. dr.

477-3661

J208

jus.kocijan@ijs.si

O2

3109

Vesna

Fajon

588-5225

ON10

vesna.fajon@ijs.si

R4

3111

Andrej

Sušnik

dipl.inž.str.

588-5203, 588-5214

A20, A13

andrej.susnik@ijs.si

CEU

3112

Barbara

Petelin Visočnik

mag.

588-5394

A219

barbara.visocnik@ijs.si

O2

3117

Barbara

Svetek

inž.kem.tehnol.

588-5258

ON14

barbara.svetek@ijs.si

U6

3118

Marja

Mali

mag.

477-3246

C174

marja.mali@ijs.si

TS

3119

Robert

Zakrajšek

477-3339

N8

ZIC

3122

Alenka Ana

Stante

mag. lik. um., bibliotekarka

477-3304

B108

alenka.stante@ijs.si

ZIC

3126

Marjan

Verč

mag.

477-3938

C45

marjan.verc@ijs.si

ICJT

3130

Matejka

Južnik

mag.

588-5298

Š117

mateja.juznik@ijs.si

TS

3131

Nikolaj

Keršič

univ.dipl.inž.str.

477-3233

D45B

nikolaj.kersic@ijs.si

F5

3136

Martin

Klanjšek

dr.

477-3770, 477-3866

G8A, J418, 7

martin.klanjsek@ijs.si

E1

3137

Jan

Babič

prof. dr.

477-3638

C15

jan.babic@ijs.si

B2

3142

Toni

Petan

doc. dr.

477-3713

B403

toni.petan@ijs.si

SVPIS

3143

Tinkara

Bučar

dr.

588-5207

R-P1

tinkara.bucar@ijs.si

F5

3145

Zoran

Arsov

doc. dr.

477-3648

J108

zoran.arsov@ijs.si

F2

3146

Klemen

Bučar

doc. dr.

588-5275, 588-5261

H21, H1

klemen.bucar@ijs.si

F2

3147

Matjaž

Vencelj

doc. dr.

588-5255, 588-5261

H21, H1

matjaz.vencelj@ijs.si

R4

3157

Tanja

Klopčič

588-5331

A112

tanja.klopcic@ijs.si

U4

3161

Nuška

Nadbath

477-3792

C195

nuska.nadbath@ijs.si

TS

3164

Gregor

Intihar

588-5214

A13

grega.intihar@ijs.si

P3

3165

Gabrijela

Setnikar

477-3324

D10B

gabrijela.setnikar@ijs.si

R4

3166

Zoran

Petrič

univ.dipl.fiz.

588-5305

A103

zoran.petric@ijs.si

CT3

3168

Špela

Sitar

univ.dipl.inž.živ.tehnol.

477-3593

D41B

spela.sitar@ijs.si

B2

3173

Jernej

Šribar

dr.

477-3765

B405

jernej.sribar@ijs.si

F9

3175

Andrej

Studen

dr.

477-3162

C090

andrej.studen@ijs.si

F5

3178

Tilen

Koklič

dr.

477-3438

J110, J402, J106

tilen.koklic@ijs.si

O2

3185

Tjaša

Kanduč

dr.

588-5238

KF22, KF7

tjasa.kanduc@ijs.si

K1

3187

Gašper

Tavčar

doc. dr.

477-3225

C303, C317

gasper.tavcar@ijs.si

F5

3189

Peter

Jeglič

dr.

588-5442

KF16

peter.jeglic@ijs.si

F5

3190

Andrej

Zorko

doc. dr.

477-3974

M104A, 22

andrej.zorko@ijs.si

U2

3192

Eva

Tozon

477-3415

204

eva.tozon@ijs.si

B1

3196

Olga

Vasiljeva

prof. dr.

477-3753

B305

olga.vasiljeva@ijs.si

K9

3197

Marjeta

Maček Kržmanc

dr.

477-3292

K935, K541

marjeta.macek@ijs.si

U2

3198

Nikolaja

Vuletić

dipl. soc. del.

477-3522

C171

nika.vuletic@ijs.si

F5

3200

Andrej

Vilfan

doc. dr.

477-3874

C109

andrej.vilfan@ijs.si

F9

3206

Rok

Pestotnik

dr.

477-3381

C78B

rok.pestotnik@ijs.si

F2

3208

Sandi

Gobec

477-3476

N27

sandi.gobec@ijs.si

F2

3209

Mirko

Ribič

kom.inž.

588-5370, 588-5261

H35, H1

mirko.ribic@ijs.si

E8

3210

Bernard

Ženko

doc. dr.

477-3160

S18

bernard.zenko@ijs.si

ZIC

3213

Jože

Škulj

477-3266

J27

joze.skulj@ijs.si

K9

3216

Špela

Kunej

dr.

477-3294

K936, K541

spela.kunej@ijs.si

U4

3218

Frida

Žlak

mag.

477-3255

C186

frida.zlak@ijs.si

E3

3220

Janez

Brank

dr.

477-3299

S31

janez.brank@ijs.si

U4

3221

Branka

Kramar

477-3622

C192

branka.kramar@ijs.si

SVPIS

3222

Matjaž

Stepišnik

mag.

588-5254

R-P7, (Reaktor) P7A

matjaz.stepisnik@ijs.si

R4

3223

Samir

El Shawish

dr.

588-5375

A105

samir.elshawish@ijs.si

F2

3224

Andrej

Mihelič

doc. dr.

588-5275, 588-5261

H21, H1

andrej.mihelic@ijs.si

E7

3238

Peter

Korošec

prof. dr.

477-3460

S6F

peter.korosec@ijs.si

P3

3243

Matjaž

Nimac

477-3394

D10A

matjaz.nimac@ijs.si

TS

3247

Miha

Jakopin

477-3374

118, Tel. centr.

miha.jakopin@ijs.si

CTT

3250

Marjeta

Trobec

mag.

477-3879

C42B

marjeta.trobec@ijs.si

F1

3258

Rok

Žitko

doc. dr.

477-3571

C245

rok.zitko@ijs.si

B3

3265

Jerica

Sabotič

dr.

477-3754

B408

jerica.sabotic@ijs.si

E9

3269

Mitja

Luštrek

dr.

477-3380

S33, S33A

mitja.lustrek@ijs.si

E8

3270

Martin

Žnidaršič

doc. dr.

477-3366

S18

martin.znidarsic@ijs.si

CT3, E3

3273

Mitja

Jermol

mag.

477-3593

D41B

mitja.jermol@ijs.si

F4

3277

Vincenc

Nemanič

dr.

477-3409

T-413 104, (Teslova 30)

vincenc.nemanic@ijs.si

F4

3278

Miran

Mozetič

prof. dr.

477-3405

T-401 99, (Teslova 30)

miran.mozetic@ijs.si

F4

3279

Janez

Kovač

doc. dr.

477-3403

T-405 101, (Teslova 30)

janez.kovac@ijs.si

F4

3280

Marko

Žumer

univ.dipl.fiz.

477-3435

T-415 105

marko.zumer@ijs.si

F4

3281

Tatjana

Filipič

dipl. inž. kem. tehnol.

477-3849

T-409 120, (Teslova 30)

tatjana.filipic@ijs.si

F4

3283

Janez

Trtnik

477-3423

T-431 111

F4

3285

Uroš

Cvelbar

prof. dr.

477-3536

T-429 110, (Teslova 30)

uros.cvelbar@ijs.si

F4

3287

Alenka

Vesel

doc. dr.

477-3502

T-407 102, (Teslova 30)

alenka.vesel@ijs.si

CEU

3289

Matjaž

Česen

univ.dipl.meteorol.

588-5224

A121

matjaz.cesen@ijs.si

F2

3290

Jasmina

Kožar Logar

dr.

477-3970

N101

jasmina.logar@ijs.si

K9

3291

Matjaž

Spreitzer

doc. dr.

477-3705

K932, K541

matjaz.spreitzer@ijs.si

F1

3293

Jernej

Fesel Kamenik

prof. dr.

477-3262

C258

jernej.kamenik@ijs.si

O2

3296

Davor

Kontić

dr.

477-3751

J315

davor.kontic@ijs.si

E2

3302

Bojan

Musizza

dr.

477-3749

N11

bojan.musizza@ijs.si

B3

3308

Aleš

Berlec

doc. dr.

477-3754

B408

ales.berlec@ijs.si

K5

3313

Tadej

Rojac

doc. dr.

477-3834

K511

tadej.rojac@ijs.si

E1

3319

Igor

Mekjavić

prof. dr.

477-3358

C5

igor.mekjavic@ijs.si

F5

3320

Dražen

Ivanov

477-3384

B3, B003

drazen.ivanov@ijs.si

K1

3321

Tomaž

Ogrin

mag.

477-3503

C315

tomaz.ogrin@ijs.si

K5, E6

3323

Tamara

Matevc

univ.dipl.lit.komp.in fil.

477-3828

K569

tamara.matevc@ijs.si

E9

3326

Tea

Tušar

dr.

477-3462

S23

tea.tusar@ijs.si

K7

3327

Benjamin

Podmiljšak

dr.

477-3818

E33

beno.podmiljsak@ijs.si

E8

3328

Marko

Debeljak

prof. dr.

477-3124

N401

marko.debeljak@ijs.si

TS

3329

Marjan

Skopec

477-3387

D8A

K9

3330

Damjan

Vengust

mag. nanoznanosti in nanotehnologij

477-3317

K915

damjan.vengust@ijs.si

RIC

3333

Andrej

Gyergyek

univ.dipl.fiz.

588-5397

R-P8

andrej.gyergyek@ijs.si

E6

3335

Andrej

Hrovat

doc. dr.

477-3113

N308

andrej.hrovat@ijs.si

E6

3336

Andrej

Vilhar

dr.

477-3132

S17

andrej.vilhar@ijs.si

F1

3337

Miha

Nemevšek

doc. dr.

477-3589

C257

miha.nemevsek@ijs.si

F1

3338

Jernej

Mravlje

doc. dr.

477-3797

C106A

jernej.mravlje@ijs.si

F2

3339

Sabina

Markelj

doc. dr.

588-5265, 588-5261

H20, H1

sabina.markelj@ijs.si

K9

3347

Jakob

König

dr.

477-3762

K935, K541

jakob.konig@ijs.si

O2

3354

David

Kocman

dr.

588-5218

KF24, KF7

david.kocman@ijs.si

E1

3355

Andrej

Gams

doc. dr.

477-3319

C017

andrej.gams@ijs.si

E2

3356

Boštjan

Pregelj

dr.

477-3698

J216

bostjan.pregelj@ijs.si

O2

3363

Tea

Zuliani

doc. dr.

477-3542

033

tea.zuliani@ijs.si

E6

3371

Polona

Anžur

dipl. ekon.

477-3107, 477-3870

N306

polona.anzur@ijs.si

K1

3376

Evgeny

Goreshnik

doc. dr.

477-3645

C353, C356

evgeny.goreshnik@ijs.si

E8

3379

Tina

Anžič

mag.posl.ved

477-3852

S10

tina.anzic@ijs.si

K5

3386

Tina

Ručigaj Korošec

univ.dipl.soc.

tina.rucigaj.korosec@ijs.si

U6

3390

Mojca

Rjavec Koricki

univ.dipl.org.

477-3949

C142A

mojca.rjavec@ijs.si

F8

3392

Luka

Snoj

doc. dr.

588-5362

A205

luka.snoj@ijs.si

U3

3394

Neža

Kozina Garbajs

mag.

477-3517

C101

neza.kozina@ijs.si

E8

3398

Panče

Panov

doc. dr.

477-3307

S18

pance.panov@ijs.si

R4

3400

Andrija

Volkanovski

dr.

588-5307

A16

andrija.volkanovski@ijs.si

IOF1

3401

Matej

Kanduč

dr.

477-3300

C246

matej.kanduc@ijs.si

E6

3403

Miha

Smolnikar

univ.dipl.inž.el.

477-3134

S7

miha.smolnikar@ijs.si

F1

3406

Nejc

Košnik

doc. dr.

477-3780

C202B

nejc.kosnik@ijs.si

F3

3411

Matjaž

Panjan

dr.

477-3796

219

matjaz.panjan@ijs.si

F5

3414

Stanislav

Vrtnik

dr.

477-3901

C115

stane.vrtnik@ijs.si

F5

3415

Matej

Pregelj

dr.

477-3973

M104, 22A

matej.pregelj@ijs.si

K5

3417

Hana

Uršič Nemevšek

doc. dr.

477-3936

K509

hana.ursic@ijs.si

K7

3418

Andraž

Kocjan

doc. dr.

477-3895

K611

andraz.kocjan@ijs.si

K8

3419

Sašo

Gyergyek

doc. dr.

477-3629

K811

saso.gyergyek@ijs.si

E6

3426

Matjaž

Depolli

dr.

477-3135

S11

matjaz.depolli@ijs.si

U5

3427

Barbara

Egart Romih

mag.

477-3605

C182

barbara.egart@ijs.si

E5

3432

Andrej

Jerman Blažič

dr.

477-3739

J412

andrej.jerman-blazic@ijs.si

U3

3434

Danijela

Raičković

dipl.upr.org.

477-3284

C149

danijela.raickovic@ijs.si

F9

3438

Dejan

Lesjak

477-3158

C091

dejan.lesjak@ijs.si

U4

3439

Tanja

Debevec

dipl. upr. org.

477-3627

C193

tanja.debevec@ijs.si

U2

3441

Maja

Rebolj

spec.

477-3242

C182

maja.rebolj@ijs.si

K7

3444

Matejka

Podlogar

dr.

477-3821

E50

mateja.podlogar@ijs.si

E2

3445

Dejan

Gradišar

dr.

477-3658

J216

dejan.gradisar@ijs.si

CMI

3446

Janez

Srakar

477-3666

J313

janez.srakar@ijs.si

P3

3451

Branko

Jeromel

477-3442

D3

U3

3456

Martin

Pečar

477-3347

D30, Splošno skladišče

martin.pecar@ijs.si

F2

3457

Boštjan

Črnič

dipl. inž. fiz.

477-3790

N26

bostjan.crnic@ijs.si

CTT

3459

France

Podobnik

univ.dipl.ekon.

477-3842

C42B

france.podobnik@ijs.si

F7

3461

Martina

Knavs

univ.dipl.arheol.

477-3220

C217

martina.knavs@ijs.si

E2

3462

Stanislav

Černe

spec.

477-3749

N11

stanislav.cerne@ijs.si

F5

3466

Erik

Zupanič

dr.

477-3552, 477-3568

122, 124

erik.zupanic@ijs.si

E8

3467

Petra

Kralj Novak

doc. dr.

477-3657

N407

petra.kralj.novak@ijs.si

U1

3468

Polona

Strnad

univ.dipl.nov.

477-3312

221

polona.strnad@ijs.si

F9

3473

Boštjan

Maček

dr.

477-3165

C086

bostjan.macek@ijs.si

O2

3481

Marko

Štrok

doc. dr.

588-5243

ON14

marko.strok@ijs.si

K7

3484

Kristina

Žagar Soderžnik

dr.

477-3898

E

kristina.zagar.soderznik@ijs.si

F4

3486

Ita

Junkar

dr.

477-3885

T-406A 122

ita.junkar@ijs.si

U4

3500

Martina

Fujan

477-3360

C189

martina.fujan@ijs.si

E3

3502

Blaž

Novak

univ.dipl.inž.rač.in inf.

477-3299

S31

blaz.novak@ijs.si

U2

3504

Katja

Novak

univ.dipl.prav.

477-3927

206

katja.novak@ijs.si

P3

3508

Peter

Poglajen

477-3442

D3

R4

3510

Mitja

Uršič

dr.

588-5342

A110

mitja.ursic@ijs.si

U3

3512

Rok

Gorenčič

477-3948

C142A

rok.gorencic@ijs.si

U4

3513

Mojca

Cof

477-3205

C196

mojca.cof@ijs.si

F1

3514

Ilja

Doršner

dr.

TS

3515

Urška

Nahtigal Grdadolnik

477-3316

C097, C97

ursa.nahtigal@ijs.si

F2

3518

Mojca

Gantar

588-5451

H40

mojca.gantar@ijs.si

K1

3519

Tine

Oblak

mag.

477-3646

C354

tine.oblak@ijs.si

U5

3522

Jože

Kašman

prof.mat.

477-3176

C182

joze.kasman@ijs.si

U3

3524

Dejan

Ratković

univ.dipl.ekon.

477-3838

C149

dejan.ratkovic@ijs.si

U2

3525

Barbara Ida

Gorjanc

477-3241

C156

barbara.gorjanc@ijs.si

F1

3535

Lev

Vidmar

doc. dr.

477-3122

C49

lev.vidmar@ijs.si

F2

3537

Miha

Mihovilovič

dr.

477-3561

N106

miha.mihovilovic@ijs.si

F5

3540

Matjaž

Humar

dr.

477-3190

119

matjaz.humar@ijs.si

F5

3542

Brigita

Rožič

dr.

477-3420, 477-3216

C74, 021

brigita.rozic@ijs.si

F5, E9

3543

Anton

Gradišek

dr.

477-3967

C345

anton.gradisek@ijs.si

F7

3544

Andrej

Petelin

dr.

477-3941

M107

andrej.petelin@ijs.si

F8

3545

Gašper

Žerovnik

dr.

588-5326

A211

gasper.zerovnik@ijs.si

K8

3552

Slavko

Kralj

dr.

477-3629

K811

slavko.kralj@ijs.si

K5

3554

Mojca

Otoničar

dr.

477-3485

K505

mojca.otonicar@ijs.si

B1

3556

Ajda

Taler-Verčič

dr.

477-3711

B207

ajda.taler@ijs.si

E6

3561

Carolina

Fortuna

dr.

477-3114

S7

carolina.fortuna@ijs.si

E8

3564

Vid

Podpečan

dr.

477-3125

S39

vid.podpecan@ijs.si

F8

3570

Jernej

Kovačič

dr.

588-5413

F27

jernej.kovacic@ijs.si

U5

3571

Romana

Okorn

477-3604

C198

romana.okorn@ijs.si

U3

3573

Mojca

Eržen

dipl.ekon.

477-3310

C149

mojca.erzen@ijs.si

U3

3574

Karmen

Per

477-3727

C149

karmen.per@ijs.si

P3

3577

Rok

Martinec

477-3442

D3

U4

3579

Mateja

Grmovšek Levec

477-3459

C191

mateja.grmovsek@ijs.si

F2

3582

Primož

Vavpetič

univ. dipl. fiz.

588-5291, 588-5261

H33, H1

primoz.vavpetic@ijs.si

F9

3583

Andreja

Butina Čalič

dipl. ekon.

477-3742

C083

andreja.butina@ijs.si

U5

3587

Gorazd

Šter

mag.

477-3554

C182

gorazd.ster@ijs.si

B1

3588

Dejan

Pelko

477-3396

B3

dejan.pelko@ijs.si

E2

3589

Primož

Fajdiga

dipl. inž. el.

477-3685

J211

primoz.fajdiga@ijs.si

U4

3592

Damjana

Nikovski

dipl.org.menedž.

477-3331

C142B

damjana.nikovski@ijs.si

K5

3594

Brigita

Kmet

477-3335

K596

brigita.kmet@ijs.si

O2

3596

Janja

Snoj Tratnik

univ.dipl.biol.

588-5269

ON16

janja.tratnik@ijs.si

U6

3597

Karmen

Pavlovič

univ.dipl.ekon.

477-3715

C143

karmen.pavlovic@ijs.si

TS

3598

Sandra

Dobnikar

univ.dipl.soc.del.

477-3316

C097, C97

sandra.dobnikar@ijs.si

K3

3612

Barbara

Kapun

dipl.inž.kem.tehnol.

477-3426

136

barbara.kapun@ijs.si

E8

3613

Dragi

Kocev

dr.

477-3639

N404

dragi.kocev@ijs.si

U2

3615

Polona

Vuletić

477-3248

C171

polona.vuletic@ijs.si

B3

3619

Anja

Pucer Janež

dr.

477-3411

B409

anja.pucer-janez@ijs.si

E1

3622

Tadej

Petrič

doc. dr.

477-3140

C042

tadej.petric@ijs.si

E7

3624

Vida

Vukašinović

dr.

477-3550

228

vida.vukasinovic@ijs.si

F5

3633

Maja

Garvas

dr.

477-3438

J110

maja.garvas@ijs.si

F9

3634

Marko

Petrič

dr.

477-3695

C83

marko.petric@ijs.si

K7, F4

3640

Janez

Zavašnik

dr.

477-3202

E12

janez.zavasnik@ijs.si

U4, U5

3647

Marko

Beketič

mag. posl. ved

477-3642

C173

marko.beketic@ijs.si

E9

3657

Erik

Dovgan

dr.

477-3393

S23

erik.dovgan@ijs.si

F5

3660

Bojana

Višić

dr.

477-3965

C345

bojana.visic@ijs.si

P3

3661

Roman

Rusec

477-3442

D3

CToP

3665

Marjana

Plukavec

univ.dipl.inž.geol.

marjana.plukavec@ijs.si

U3

3669

Janja

Novak

univ.dipl.ekon.

janja.novak@ijs.si

P3

3670

Marko

Dolšak

477-3600

D21

F2

3671

Paula

Pongrac

dr.

588-5291

H33

paula.pongrac@ijs.si

E5

3679

Tanja

Pavleska

dr.

477-3863

J407

tanja.pavleska@ijs.si

CEU

3681

Matevž

Pušnik

dr.

588-5278

A220

matevz.pusnik@ijs.si

E6

3690

Aleksandra

Rashkovska Koceva

dr.

477-3701

S17

aleksandra.rashkovska@ijs.si

E9

3691

Lana

Zemljak

477-3356, 477-3968

S30

lana.zemljak@ijs.si

F5

3692

Iztok

Urbančič

dr.

477-3193

J111

iztok.urbancic@ijs.si

CEU

3693

Boris

Sučić

dr.

588-5299

A120

boris.sucic@ijs.si

E8

3695

Aneta

Trajanov

dr.

477-3662

S37

aneta.trajanov@ijs.si

CT3

3698

Davor

Orlić

univ.dipl.prevajalec

477-3952

220

davor.orlic@ijs.si

B1

3700

Matej

Vizovišek

dr.

477-3854

B309

matej.vizovisek@ijs.si

F1

3707

Anže

Lošdorfer Božič

dr.

477-3483

C255, C245

anze.bozic@ijs.si

F4

3709

Martina

Modic

dr.

477-3672

T-427 108

martina.modic@ijs.si

F5

3710

Nikola

Novak

dr.

477-3615

C74

nikola.novak@ijs.si

F5

3711

Andreja

Jelen

dr.

477-3902

C117

andreja.jelen@ijs.si

F8

3716

Vladimir

Radulović

dr.

588-5435

A207

vladimir.radulovic@ijs.si

K9

3721

Martin

Štefanič

dr.

477-3912

K938

martin.stefanic@ijs.si

K7

3722

Marko

Soderžnik

dr.

477-3947

E

marko.soderznik@ijs.si

E9

3729

Aleš

Tavčar

univ.dipl.inž.rač. in inf.

477-3564

S

ales.tavcar@ijs.si

O2

3731

Tina

Kosjek

doc. dr.

477-3434, 477-3288

232, 235, 232

tina.kosjek@ijs.si

U4

3732

Katica Mojca

Ernestl

dipl.ekon.

477-3331

C142B

katja.ernestl@ijs.si

F5

3734

Janez

Jelenc

dipl.inž.fiz.

477-3921

D9

janko.jelenc@ijs.si

K8

3735

Bernarda

Anželak

univ. dipl. inž. kem. inž.

477-3323

K808

bernarda.anzelak@ijs.si

E3

3737

Mateja

Škraba

477-3528

S8B

mateja.skraba@ijs.si

E1

3741

Tanja

Dragojević

dipl.soc.del.

477-3563

C5

tanja.dragojevic@ijs.si

B1

3744

Livija

Tušar

doc. dr.

477-3962

J421

livija.tusar@ijs.si

CT3, E3

3749

Monika

Kropej

univ. dipl. kult.

477-3156

D41B

monika.kropej@ijs.si

CEU

3753

Luka

Tavčar

univ. dipl. inž. str.

588-5388

KF24

luka.tavcar@ijs.si

E3, CT3

3757

Matjaž

Rihtar

univ. dipl. inž.el.

477-3652

N406

matjaz.rihtar@ijs.si

E9

3765

Miha

Mlakar

dr.

477-3633

S23

miha.mlakar@ijs.si

TS

3767

Jožica

Smrečnik

univ.dipl.ekon.

477-3458

V3

jozica.smrecnik@ijs.si

U2

3768

Rok

Ponikvar

univ.dipl.org.

477-3117

C194

rok.ponikvar@ijs.si

F5

3771

Andriy

Nych

dr.

TS

3772

Nataša

Zupančič

dipl. org. menedž.

477-3316

C097

natasa.zakrajsek@ijs.si

E3

3773

Jurij

Leskovec

dr.

477-3652

N406

jure.leskovec@ijs.si

K9

3775

Sonja

Jovanović

dr.

477-3992

K959

sonja.jovanovic@ijs.si

B1

3776

Miha

Butinar

dr.

477-3776

B307

miha.butinar@ijs.si

E2

3780

Miha

Glavan

dr.

477-3684

J212

miha.glavan@ijs.si

F4

3785

Gregor

Primc

dr.

477-3672

T-427 108

gregor.primc@ijs.si

K5

3790

Kristian

Radan

dr.

477-3095

K510

kristian.radan@ijs.si

K3

3791

Peter

Rodič

dr.

477-3426

136

peter.rodic@ijs.si

K7

3797

Petra

Jenuš Brdnik

dr.

477-3784

K616

petra.jenus.brdnik@ijs.si

CEMM

3805

Jitka

Hreščak

dr.

477-3202

E12

jitka.hrescak@ijs.si

F2

3808

Jelena

Vesić

dr.

477-3841

N104

jelena.vesic@ijs.si

U1

3810

Alma

Mehle

univ. dipl. biol.

477-3808

208

alma.mehle@ijs.si

E3

3813

Mojca

Kregar Zavrl

dipl. ekon.

477-3853

S8B

mojca.kregar@ijs.si

F4

3821

Gregor

Filipič

dr.

477-3843

T-428 109, (Teslova 30)

gregor.filipic@ijs.si

E1

3827

Adam

Mc Donnell

dr.

477-3777

C016

adam.mcdonnell@ijs.si

E8

3829

Božidara

Cvetković

dr.

477-3498, 477-3943

224, S37

boza.cvetkovic@ijs.si

CEMM

3830

Andreja

Šestan Zavašnik

univ. dipl. inž. kem. inž.

477-3202

E12

andreja.sestan.zavasnik@ijs.si

E6

3831

Matevž

Vučnik

univ. dipl. inž. el.

477-3716

N403

matevz.vucnik@ijs.si

U5

3832

Denis

Gaber

univ.dipl.org.

477-3392

C198

denis.gaber@ijs.si

R4

3833

Martin

Draksler

dr.

588-5320

A117

martin.draksler@ijs.si

B1

3835

Andrej

Šali

dr.

477-3215

B303

U2

3836

Ana Marija

Horvat

dipl.var.inž.

477-3104

C154

anamarija.horvat@ijs.si

E1

3838

Miha

Deniša

dr.

477-3833

C6

miha.denisa@ijs.si

R4

3841

Sandi

Cimerman

dipl. inž. fiz.

588-5390

F13

sandi.cimerman@ijs.si

E9

3844

Vesna

Koricki

dipl. org. tur.

477-3968

S30

vesna.koricki@ijs.si

E3

3845

Primož

Škraba

doc. dr.

477-3652

N406

primoz.skraba@ijs.si

CEMM

3846

Maja

Koblar

dipl.inž.fiz.

477-3202

E12

maja.koblar@ijs.si

TS

3849

Aleš

Cesar

univ. dipl. inž. grad.

477-3244

V4

ales.cesar@ijs.si

B1

3851

Robert

Vidmar

dr.

477-3709

B201

robert.vidmar@ijs.si

CT3

3855

Tanja

Zdolšek Draksler

univ. dipl. medij. kom.

477-3952

220

tanja.zdolsek@ijs.si

F7

3858

Petra

Šutar

dipl. inž. kem. tehnol.

477-3437

C104

petra.sutar@ijs.si

F5

3859

Anna

Ryzhkova

dr.

E3

3860

John Stewart

Shawe-Taylor

prof. dr.

477-3528

S8B

E6

3865

Gregor

Kosec

dr.

477-3827

S7

gregor.kosec@ijs.si

E8

3866

Janez

Kranjc

dr.

477-3277

S32

janez.kranjc@ijs.si

B1

3871

Aleksandra

Usenik

dr.

477-3711

B207

aleksandra.usenik@ijs.si

R4

3873

Marko

Matkovič

doc. dr.

588-5312

A117

marko.matkovic@ijs.si

E2

3876

Marko

Nerat

dr.

477-3240

N13

marko.nerat@ijs.si

E2

3882

Pavle

Boškoski

dr.

477-3637

J210

pavle.boskoski@ijs.si

B1

3885

Janja

Završnik

dr.

477-3510

B308

janja.zavrsnik@ijs.si

F4

3897

Nina

Recek

dr.

477-3672

T-427 108, (Teslova 30)

nina.recek@ijs.si

F5

3900

Marta

Lavrič

prof. mat. in fiz.

477-3615

C74

marta.lavric@ijs.si

E3

3912

Rayid

Ghani

mag.

477-3528

S8B

E8

3915

Nikola

Simidjievski

dr.

477-3635

N404

nikola.simidjievski@ijs.si

E5

3922

Primož

Cigoj

mag. inf. kom. tehnol.

477-3862

J412

primoz.cigoj@ijs.si

CEMM

3926

Sandra

Drev

dr.

477-3202

E12

sandra.drev@ijs.si

E3

3931

Klemen

Kenda

univ. dipl. fiz.

477-3127

S41

klemen.kenda@ijs.si

E1

3935

Robert

Bevec

univ. dipl. inž. el.

477-3463

C6

robert.bevec@ijs.si

ICJT

3937

Vesna

Slapar Borišek

univ. dipl. fiz.

588-5267

Š122

vesna.slapar@ijs.si

E3

3940

Inna

Novalija

dr.

477-3144

220

inna.novalija@ijs.si

F7

3944

Damjan

Svetin

dipl.inž.fiz.

477-3599

C210

damjan.svetin@ijs.si

F4

3945

Urška

Kisovec

mag.manag.

477-3398

T-402 100, (Teslova 30)

urska.kisovec@ijs.si

F5

3946

Janja

Milivojević

477-3761

C022

janja.milivojevic@ijs.si

CT3

3948

Ana

Fabjan

dipl.multimed.prod.

477-3148

D42

ana.fabjan@ijs.si

K9

3952

Marija

Vukomanović

ddr.

477-3547

K931

marija.vukomanovic@ijs.si

RIC, SVPIS

3954

Nina

Udir

univ. dipl. inž. graf. tehnol.

588-5296, 588-5296

R-P11

nina.udir@ijs.si

E1

3958

Barry Martin

Ridge

dr.

477-3833

C6

barry.ridge@ijs.si

CTT

3960

Levin

Pal

dr.

477-3303

C42B

levin.pal@ijs.si

E2

3961

Matija

Perne

dr.

477-3800

J219

matija.perne@ijs.si

B1

3963

Abelardo Manuel

Silva

dr.

B1

3964

Maja

Orehek

univ. dipl. etnol. in kult. antropol.

477-3215

B303

maja.orehek@ijs.si

E8

3965

Senja

Pollak

dr.

477-3641

J317

senja.pollak@ijs.si

RIC

3967

Anže

Jazbec

univ.dipl.fiz.

588-5228

R-P5

anze.jazbec@ijs.si

CEU

3969

Marko

Đorić

univ. dipl. inž. el.

588-5422

F1

marko.djoric@ijs.si

F4

3971

Rok

Zaplotnik

doc. dr.

477-3672

T-427 108

rok.zaplotnik@ijs.si

K5

3973

Tanja

Vrabelj

dr.

477-3260

K503

tanja.pecnik@ijs.si

IOE3

3976

Gregor

Leban

dr.

477-3905, 3144, 3144

N406

gregor.leban@ijs.si

R4

3982

Tadej

Holler

univ. dipl. inž. str.

588-5286

F16

tadej.holler@ijs.si

R4

3983

Jure

Oder

univ. dipl. fiz.

588-5264

A108

jure.oder@ijs.si

R4

3984

Matej

Tekavčič

univ. dipl. fiz.

588-5343

A108

matej.tekavcic@ijs.si

E3

3986

Joao Paulo

Pita Da Costa

dr.

477-3905

N406

joao.pitacosta@ijs.si

F5

3988

Jože

Luzar

mag.nanoz.in nanoteh.

477-3238, 477-3359

C111, D11

joze.luzar@ijs.si

K7

3989

Nina

Kostevšek

dr.

477-3821

E50

nina.kostevsek@ijs.si

CT3

3990

Adis

Krečo

prof. fil. in soc.

477-3148

D42

adis.kreco@ijs.si

F5

3994

Primož

Koželj

dr.

477-3902

C117

primoz.kozelj@ijs.si

F7

4050

Martin

Čopič

prof. dr.

477-3388

C219, FMF

martin.copic@ijs.si

F9

4093

Peter

Križan

prof. dr.

477-3786

C80

peter.krizan@ijs.si

F9

4104

Marko

Mikuž

prof. dr.

477-3634

C082

marko.mikuz@ijs.si

F1

4126

Anton

Ramšak

prof. dr.

477-3723

C259

anton.ramsak@ijs.si

F7

4131

Matjaž

Lukač

dr.

matjaz.lukac@ijs.si

F9

4179

Samo

Korpar

prof. dr.

477-3322

C81

samo.korpar@ijs.si

F1

4183

Janez

Bonča

prof. dr.

477-3587

C243

janez.bonca@ijs.si

F5

4187

Samo

Kralj

prof. dr.

477-3447

C304

B1

4191

Brigita

Lenarčič

prof. dr.

brigita.lenarcic@ijs.si

F8

4193

Tomaž

Gyergyek

prof. dr.

588-5245

F24

tomaz.gyergyek@ijs.si

F1

4305

Mojca

Čepič

prof. dr.

477-3471

C203

mojca.cepic@ijs.si

F7

4307

Marko

Zgonik

prof. dr.

477-3388

C219

marko.zgonik@ijs.si

E8

4313

Bojan

Cestnik

prof. dr.

477-3309

S12

bojan.cestnik@ijs.si

B3

4315

Janko

Kos

prof. dr.

477-3611, 476 9604, 476 9604

B410

janko.kos@ijs.si

F1

4316

Rudolf

Podgornik

prof. dr.

477-3424

C254

rudolf.podgornik@ijs.si

F9

4321

Danilo

Zavrtanik

prof. dr.

477-3782

J316

danilo.zavrtanik@ijs.si

F7

4323

Irena

Drevenšek Olenik

prof. dr.

477-3647

C215

irena.drevensek@ijs.si

F2

4324

Iztok

Arčon

prof. dr.

477-3530

217

iztok.arcon@ijs.si

F9

4326

Tomaž

Podobnik

doc. dr.

477-3535

C088

tomaz.podobnik@ijs.si

B3

4342

Borut

Štrukelj

prof. dr.

477-3411, 476 95 00, 476 95 00

B409

F2

4344

Dean

Cvetko

prof. dr.

FMF

dean.cvetko@ijs.si

F5

4345

Igor

Muševič

prof. dr.

477-3572

107

igor.musevic@ijs.si

F5

4348

Bojan

Marin

mag.

477-3761

C022

bojan.marin@ijs.si

F1

4349

Svjetlana

Fajfer

prof. dr.

477-3624

C202C

svjetlana.fajfer@ijs.si

F9

4350

Boštjan

Golob

prof. dr.

477-3591

C84

bostjan.golob@ijs.si

F2

4360

Žiga

Šmit

prof. dr.

588-5373, 588-5261, 476 65 89, 476 65 89

H20, H1

F5

4370

Janez

Dolinšek

prof. dr.

477-3740, 01 476 6585, 01 476 6585

C205

jani.dolinsek@ijs.si

F2

4371

Simon

Širca

prof. dr.

477-3209, 476 65 74, 476 65 74

N5

simon.sirca@ijs.si

F5

4386

Denis

Arčon

prof. dr.

477-3524

M104B, 7

denis.arcon@ijs.si

F1

4390

Primož

Ziherl

prof. dr.

477-3613

C250

primoz.ziherl@ijs.si

F9

4396

Borut Paul

Kerševan

prof. dr.

477-3774

C085

borut.kersevan@ijs.si

F1

4397

Nataša

Vaupotič

prof. dr.

02 229 3896, 02 229 3896

PF Maribor

E8

4400

Tanja

Urbančič

prof. dr.

477-3487

S35

tanja.urbancic@ijs.si

F9

4408

Dejan

Žontar

doc. dr.

477-3165

C086

dejan.zontar@ijs.si

CMI

4410

Jan Jona

Javoršek

dr.

477-3668

J314

jona.javorsek@ijs.si

F1

4412

Tomaž

Rejec

doc. dr.

477-3506

C245

tomaz.rejec@ijs.si

F7

4416

Lea

Spindler

doc. dr.

477-3647

C215

lea.spindler@ijs.si

F7

4418

Tomaž

Mertelj

doc. dr.

477-3313

C216

tomaz.mertelj@ijs.si

F9

4419

Marko

Bračko

doc. dr.

477-3159

C85

marko.bracko@ijs.si

E3

4424

Branko

Kavšek

doc. dr.

477-3126

N406

branko.kavsek@ijs.si

E9

4430

Aleksander

Pivk

dr.

477-3230

S33, S33A

aleksander.pivk@ijs.si

E6

4450

Andrej

Lipej

prof. dr.

477-3497

S9

F5

4451

Jernej

Vidmar

dr.

477-3696

J418A

jernej.vidmar@ijs.si

E9

4462

Jana

Krivec

dr.

477-3371

S1B

jana.krivec@ijs.si

B1

4463

Jure

Pražnikar

dr.

jure.praznikar@ijs.si

F8

4465

Dušan

Čalič

dr.

588-5251

A208

dusan.calic@ijs.si

F5

4468

Stane

Pajk

doc. dr.

477-3254

J105

E9

4470

Tomaž

Kompara

univ. dipl. inž. el.

477-3318

S1B, S1B

tomaz.kompara@ijs.si

K5

4474

Kostja

Makarovič

dr.

477-3485

K505

kostja.makarovic@ijs.si

E5

4476

Rok

Bojanc

doc. dr.

477-3756

J414

K5

4482

Goran

Dražić

doc. dr.

477-3256

K599

goran.drazic@ijs.si

F5

4483

Aleš

Mohorič

doc. dr.

477-3534

009

E7

4493

Marko

Pavlin

dr.

477-3297

230

F2

4494

Katarina

Vogel-Mikuš

prof. dr.

477-3391, 477-3530

B16, 217

F5

4496

Uroš

Tkalec

doc. dr.

uros.tkalec@ijs.si

F5

4499

Luka

Drinovec

dr.

luka.drinovec@ijs.si

F5

4500

Griša

Močnik

doc. dr.

grisa.mocnik@ijs.si

E9

4502

Rok

Piltaver

dr.

477-3174

118A

rok.piltaver@ijs.si

F5

4503

Miha

Ravnik

prof. dr.

F1

4505

Jure

Kokalj

doc. dr.

jure.kokalj@ijs.si

B2

4507

Uroš

Petrovič

prof. dr.

uros.petrovic@ijs.si

E8

4508

Darja

Fišer

dr.

F7

4514

Natan

Osterman

doc. dr.

natan.osterman@ijs.si

E8

4515

Zoran

Levnajić

prof. dr.

zoran.levnajic@ijs.si

E8

4516

Ljupčo

Todorovski

prof. dr.

E6

4519

Marko

Mihelin

univ. dipl. inž. el.

marko.mihelin@ijs.si

F8

4520

Urban

Simončič

dr.

urban.simoncic@ijs.si

F7, F8

4522

Matija

Milanič

dr.

matija.milanic@ijs.si

E8

4523

Vedrana

Vidulin

dr.

vedrana.vidulin@ijs.si

F5

4527

Maja

Trček

dr.

maja.trcek@ijs.si

E1

4528

Tadej

Debevec

doc. dr.

tadej.debevec@ijs.si

F9

4529

Anže

Zupanc

doc. dr.

anze.zupanc@ijs.si

E8

4530

Matej

Martinc

univ. dipl. fil. in soc. kult.

matej.martinc@ijs.si

K7

4532

Nataša

Drnovšek

dr.

natasa.drnovsek@ijs.si

E3

4534

Jan

Rupnik

dr.

jan.rupnik@ijs.si

E3

4535

Blaž

Fortuna

dr.

blaz.fortuna@ijs.si

E8

4536

Katja

Zupan

prof. angl. in slov.

katja.zupan@ijs.si

CT3

4537

Ervin

Pfeifer

dr.

E7

4538

Veljko

Pejović

doc. dr.

F1

4539

Maja

Pečar

dr.

F1

4540

Saša

Ziherl