Obiski na IJS


Informacije za obiskovalce


Pregled dosedanjih obiskov posameznih gostov

odsek:
začetek obiska: ali kasneje
konec pred:

(datumi so lahko po mednarodnem standardu ISO 8601 oblike: llll-mm-dd ali llll-mm ali llll, ali pa v starem evropskem formatu: dd.mm.llll ali mm.llll)

Vnos podatkov o obiskih - interno

Spoštovani,

prišli ste na stran za vnos obiskov v Institutsko bazo obiskov. Novi vnosi bodo objavljeni tudi v Novicah IJS (tisti obiski, ki bodo vnešeni do enega tedna pred izidom naslednje številke). Prosimo vas, da obrazec izpolnite natančno, da ne bo prišlo do nepotrebnih nepravilnosti pri objavi.

Navodilo za vnos (posebni znaki, formule, ...) :

Odsek:

Na obisku je bil:
akademski naziv:
ime:
priimek:
institucija:
mesto:
država:

v času od: do: (oblike: dd.mm.llll)
... (oziroma oblike mm.llll, če točen datum ni znan; dovoljena je tudi ISO 8601 oblika: llll-mm-dd oziroma llll-mm)

z namenom (tema pogovorov, ogledi laboratorijev, udeležba na konferenci, predavanje (naslov predavanja) ...) :

opombe:

podatke vnesel:
polno ime:
e-mail:
telefon:

kontaktna oseba:
... za pojasnitev morebitnih nejasnosti, če to ni hkrati tudi vnašalec podatkov (prosti format: ime, e-mail, telefon)

Ne pozabite:
(ob vnosu bo zabeležena tudi naslov IP vašega računalnika in čas vnosa)

Morebitna vsebinska in oblikovna vprašanja pošljite na novice@ijs.si ali pokličite po telefonu 3938 (Marjan Verč) ali 3500 (Polona Umek). Morebitna tehnična vprašanja glede delovanja tegale web obrazca ali podatkovne baze prosimo naslovite na support@ijs.si ali pokličite na 3575 (Mark Martinec).


Zadnja sprememba 17. februar 2015; mm

Valid HTML 4.0!