JE NAŠE ZNANJE RES TAKO MALO VREDNO? - Javna izjava, odmevi in povezave

DOSEŽKI 2014 - Kronološki pregled dosežkov Instituta v letu 2014
European Research Ranking - Institut “Jožef Stefan” uvrščen med deset najboljših inštitutov v Evropi

Slika

Na avstrijskem inštitutu Joanneum Research je 21. januarja 2015 potekal FORUM ROBOTICS, kjer je na plenarnem predavanju z naslovom "Robots can learn!" direktor prof. dr. Jadran Lenarčič predstavil Institut "Jožef Stefan" ter najnovejše dosežke in vizijo razvoja robotike v svetu. Predavanja se je udeležil tudi član deželne vlade avstrijske Štajerske g. Christopher Drexler.
Sodelovanje med inštitutoma poteka na različnih področjih že od leta 2005, ko je bil podpisan dogovor o sodelovanju. Joanneum Research odpira nov oddelek robotike, ki bo v Celovcu in je za sodelovanje z Institutom "Jožef Stefan" še posebej zainteresiran. S tem se odpirajo tudi velike možnosti za skupne raziskovalne projekte in skupen nastop pri partnerjih v gospodarstvu na obeh straneh meje.

Slika

JE NAŠE ZNANJE RES TAKO MALO VREDNO?
Rektorska konferenca Republike Slovenije, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije in Študentska organizacija Slovenije so ob napovedih zmanjševanja sredstev za raziskave, razvoj in inovacije ter visokošolsko izobraževanje v Sloveniji pripravili Izjavo za javnost. Ob tem je v sredo, 21. januarja 2015 na Institutu potekala tudi okrogla miza.
V izjavi so zapisali: "Izražamo veliko zaskrbljenost nad drastičnim zmanjševanjem proračunskih sredstev, namenjenih za raziskave, razvoj in inovacije ter visokošolsko izobraževanje v Sloveniji, ki poteka že od leta 2011 in to v nasprotju z Resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 ter Nacionalnim programom visokega šolstva 2011 - 2020, ki ju je sprejel državni zbor leta 2011 z velikim konsenzom strokovne in politične javnosti."

Slika

Institut “Jožef Stefan” in francoski center CNRS sta 9. januarja 2015 podpisala dogovor o skupnem laboratoriju LIA. Glavna raziskovalna tematika novega laboratorija je področje kvazikristalov in kompleksnih zlitin z namenom poiskati odgovore na še nerešena, a temeljna vprašanja: kako in zakaj se pojavi kompleksnost, kaj je osnovni mehanizem za spodbujanje kompleksnosti, je ta mehanizem edinstven, v kakšni povezavi je z elektronsko in atomsko strukturo kristala in podobno. Laboratorij LIA ne bo prispeval le k boljšemu razumevanju razvoja kompleksnosti v kovinah, ki je na neki način še vedno na začetku, ampak bo tudi spodbuda za fizikalno metalurgijo na novih področjih znanja, povezanih s fiziko trdne snovi in anorganske kemije.

Slika

Člana Odseka za teoretično fiziko Instituta "Jožef Stefan" Luca Tubiana in Rudolf Podgornik ter nekdanji sodelavec Anže Losdorfer Božič so skupaj s sodelavcem Christianom Michelettijem s SISSA v Trstu objavili članek "Synonymous Mutations Reduce Genome Compactness in Icosahedral ssRNA Viruses” v zadnji številki revije Biophysical Journal). V članku opisujejo svoje študije efekta sinonimnih mutacij, torej takšnih, ki ne spreminjajo proteinskega komplementa, na velikost virusne ssRNA in dokažejo, da je tudi močno zožen fazni prostor sinonimnih mutacij še vedno dovolj velik, da lahko privede do sprememb v velikosti zložene virusne RNA. Članek je bil predstavljen tudi na naslovnici revije in kot “featured article” s komentarjem A. Ben-Shaula in W. M. Gelbarta, z naslovom "Viral ssRNAs Are Indeed Compact”. Članek je bil predstavljen tudi na blogu phys.org.

Slika

Revija Nature Physics je 22. decembra 2014 objavila članek z naslovom Light-controlled topological charge in a nematic liquid crystal, ki so ga napisali Maryam Nikkhou, Miha Škarabot, Simon Čopar, Miha Ravnik, Slobodan Žumer in Igor Muševič, sodelavci odseka F5 Instituta "J. Stefan" in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Članek opisuje eksperimente, v katerih z močno lasersko svetlobo ustvarijo in stabilizirajo par topoloških defektov v tekočem kristalu, ki ga tvorita defekt in antidefekt oziroma »delec« in »antidelec«. Slika prikazuje tekoči kristal, kot ga vidimo pod mikroskopom le nekaj milisekund po laserskem impulzu. Tvori se gosta mreža topoloških defektov, iz katerih sčasoma nastanejo pari topoloških defektov, kar spominja na Kibble-Zurekov mehanizem produkcije monopolov v kozmologiji. Z uporabo teorije so določili dinamiko anihilacije in osnovna topološka pravila, po katerih se ravnajo opaženi mehanizmi produkcije topološkega naboja.

Slika Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME) Instituta "Jožef Stefan" je 16. decembra 2014 prejel priznanje Uprave za zaščito in reševanje ob 20-letnici delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, za zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč.

Ekološki laboratorij ELME, ki je specializirana enota Civilne zaščite, deluje v okviru Odseka F2 Instituta "Jožef Stefan", ki izvaja raziskave v fiziki nizkih in srednjih energij. Poleg tega se odsek ukvarja tudi z radiološkim varstvom okolja, kar sta predvsem nadzor obratovanja jedrskih objektov in nadzor vsebnosti radioaktivnih snovi v živilih in okolju.

TISKANE NOVICE

Tiskane novice IJS

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA
v sodelovanju z
INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN«

razpisuje za študijsko leto 2014/2015 vpis na doktorski in magistrski študij
RAZPIS

PROJEKTI

KOLOKVIJI

Institut »Jožef Stefan« že dolgo vrsto let organizira predavanja najuglednejših tujih in domačih raziskovalcev v seriji z nazivom Kolokvij IJS.

ZAPOSLITVE

SPOROČILA

9. avgust 2013 - Sporočilo o manjšem požaru v K9 - izjava

20. junij 2012 - Izjava za javnost Upravnega odbora Instituta "Jožef Stefan" - izjava

23. april 2012 - Izjava za javnost Znanstvenega sveta Instituta "Jožef Stefan" - izjava


NAPOVEDNIK

DOSEŽKI 2014

SLIKE

Naslov slike
Naslov slike

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

eNoviceIJS | Arhiv novic | Rubrike