Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2015

EUROPEAN RESEARCH RANKING - IJS med najboljšimi v Evropi - Evropa - Slovenija

Slika

V okviru projekta »Infrastruktura meroslovnega sistema – Ionizirajoče sevanje« je bila Laboratoriju za dozimetrične standarde (NDS) Odseka za fiziko nizkih in srednjih energij 1. junija 2015 predana v uporabo sodobna meroslovna oprema - kalibracijski sistem za merilnike mamografskih rentgenskih spektrov, ki jo je s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj nabavil Urad RS za meroslovje. NDS je edini laboratorij v Sloveniji, ki ponuja diseminacijo merilne sledljivosti na področju veličin ionizirajočega sevanja. Za svoje dejavnosti je akreditiran pri Slovenski akreditaciji in od Urada RS za meroslovje imenovan za nosilca nacionalnega etalona na področju ionizirajočega sevanja. Z nabavljeno opremo se bodo prenašale merilne vrednosti iz nacionalnega etalona na merilnike v medicino (mamografija), kar je strateško pomembno za zagotavljanje varnosti in zdravja občank.

Slika

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Zasavje je 18. junija 2015 Institutu "Jožef Stefan" ter podjetjema ETI Elektroelement, d. d., in RC eNeM, d. o. o., podelila zlato priznanje za inovacijo s področja steatitnih materialov. Prejemniki priznanja so: Irena Ramšak, Marija Raspotnik, mag. Helena Razpotnik, Gorazd Frontini, doc. dr. Danjela Kuščer (IJS, K-5)in dr. Janez Holc, (IJS, K-5). Steatitna keramika se uporablja v elektrotehniki za izdelavo delov električnih naprav, kot so razna ohišja stikal, termostatov in varovalk. Inovacija je pomembna predvsem zaradi zagotavljanja visoke kvalitete steatitnih izdelkov in ohranitve oziroma dviga tržnega deleža ter krepitve blagovne znamke. Priznanje je potrditev uspešnega sodelovanja med Odsekom K-5 in podjetjem ETI, s katerim intenzivno sodelujemo od leta 2007 dalje.

Slika

Na Institutu »Jožef Stefan« bo 23. in 24. junija 2015 II. Konferenca slovenskih mladih raziskovalcev in študentov iz sveta in Slovenije. V uvodnih nagovorih bosta med drugim nastopila predsednik organizatorja, Svetovnega slovenskega kongresa, Boris Pleskovič in ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, v uvodnih predavanjih pa bo direktor Instituta »Jožef Stefan prof. dr. Jadran Lenarčič predstavil mednarodno sodelovanje na inštitutu, dr. Jernej Barbič z ameriške University of Southern California pa bo spregovoril o hitri fiziki v računalniški grafiki in animaciji. V nadaljevanju bodo sledile še okrogle mize o odhajanju v tujino, vrnitvi v Slovenijo po študiju v tujini ter predstavitev mladih raziskovalcev in inovatorjev ter podjetij v luči iskanja perspektivnih kadrov.

Slika

V sredo, 17. junija 2015, so v Ljubljani predstavili novo platformo Zakonodajni monitor, ki sta jo pripravila Transparency International Slovenia in podjetje Virostatq.com v sodelovanju s Centrom za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij Instituta »Jožef Stefan«. Zakonodajni monitor omogoča edinstven vpogled v sprejemanje zakonodaje v Sloveniji in pregled aktivnosti poslancev Državnega zbora. Z združevanjem in enostavnejšim prikazom različnih baz podatkov vsakomur predstavlja zakonodajni postopek posameznega zakona preko obravnav na sejah Državnega zbora vključno z glasovanji in izjavami poslancev. Z dostopom do informacij se tako povečuje vključenost vseh članov družbe v njene ključne procese. Ob tej priložnosti so predstavili tudi animirani film Kdo vpliva? Imaš pravico vedeti!.

Slika

Odsek za Inteligentne sisteme Instituta »Jožef Stefan« je skupaj s podjetjem Doktor24 v sredo, 17. junija 2015, pripravil delavnice v Domu starejših občanov Fužine. Cilj delavnice je bila predstavitev projekta IN LIFE ter pridobivanje mnenj in predlogov udeležencev z namenom rešiti najbolj pereče probleme, s katerimi se starostniki srečujejo pri vsakodnevnih opravilih. IN LIFE (INdependent LIving support Functions for the Elderly) je 3-letni projekt, financiran od Evropske unije, ki združuje 20 partnerjev iz 9 držav pri nalogi razvijanja ter preizkušanja rešitev za pomoč starejšim (tudi na domu). Projekt IN LIFE poskuša odpraviti pomanjkljivosti sedanjih tehnologij ter rešiti dejanske probleme, s katerimi se starostniki soočajo, ter jim zagotavljati dostojno in kvalitetno življenje.

Slika

Raziskovalna skupina Sistemi in vodenje Instituta »Jožef Stefan« in podjetje Danfoss Trata, d.o.o. sta na 7. industrijskem foruma IRT 2015 prejela priznanje TARAS za najbolj uspešno sodelovanje gospodarstva in znanstvenoraziskovalnega okolja. Priznanje sta prejela za uspešno sodelovanje pri razvoju družine inteligentnih pogonov ventilov za večje moči z bistveno izboljšanimi zmogljivostmi in zanesljivejšim delovanjem od obstoječih. Raziskovalni skupini v podjetju in na inštitutu sta skupaj sodelovali na vseh stopnjah razvoja izdelka, raziskovalci z Instituta »Jožef Stefan« pa so prispevali znanja in izkušnje o regulacijskih algoritmih, adaptivnih sistemih in elektronskih rešitvah, ki so bila potrebna za inovativne rešitve in so omogočila tržno prednost pred konkurenco. Uspeli sta jim tudi dve skupni patentni prijavi.

TISKANE NOVICE

Tiskane novice IJS

ŠTUDIJ

Razpis

MPŠ

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM "JOŽEF STEFAN" razpisuje za študijsko leto 2014/2015 vpis na doktorski in magistrski študij.

PROJEKTI

KOLOKVIJI

Program/Programme

Vabljeni

ZAPOSLITVE

NAPOVEDNIK

Koledar prireditev

Jože Ciuha

DOSEŽKI

Arhiv

Naslov slike

Naslov slike

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

eNoviceIJS | eNewsJSI | Arhiv novic | News Archive | Rubrike